Nalazite se: Početna - Gradska vlast - Informatori o radu organa grada Čačka

Informatori o radu organa grada Čačka

Sedište organa Grada: ulica Župana Stracimira broj 2, 32102 Čačak

Matični broj:

- Skupštine, Gradonačelnika, Gradskog veća i Gradskih uprava: 07183046

PIB

- Skupštine, Gradonačelnika, Gradskog veća i Gradskih uprava: 101296508

Adresa za prijem podnesaka:

 Ulica Župana Stracimira br. 2 (zajednička pisarnica za sve organe grada Čačka)

 
- Informator o radu Gradske uprave za finansije Preuzmite
- Informator o radu Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju Preuzmite
- Informator o radu Gradske uprave za urbanizam Preuzmite
- Informator o radu Gradske uprave za društvene delatnosti Preuzmite
- Informator o radu Gradske uprave za inspekcijski nadzor Preuzmite
- Informator o radu Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove nalazi se na portalu Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu na linku
- Informator o radu Službe za budžetsku inspekciju Preuzmite
- Informator o radu Službe za internu reviziju Preuzmite
- Informator o radu Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj nalazi se na portalu Jedinstveni informacioni sistem Informatora o radu na linku
- Informator o radu Gradske uprave za stručne poslove Skupštine, Gradonačelnika i Gradskog veća nalazi se na portalu Jedinstveni informacioni sistem Informatora o radu na linku 
- Informator o radu Skupštine grada Čačka nalazi se na portalu Jedinstveni informacioni sistem Informatora o radu na linku
- Informator o radu Gradonačelnika grada Čačka nalazi se na portalu Jedinstveni informacioni sistem Informatora o radu na linku
- Informator o radu Gradskog veća grada Čačka nalazi se na portalu Jedinstveni informacioni sistem Informatora o radu na linku