Календар догађаја

Март, 2019
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код

Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Деветнаеста седница Скупштине града Чачка
   


За четвртак, 8. фебруар 2018. године, сазвана је 19. седница Скупштине града Чачка. За седницу је предложен следећи дневни ред:

- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопшинског историјског архива за град Чачак, општине Горњи Милановац и Лучани за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и Програм рада д.о.о. „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи програм пословања и План рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2018. годину
- Предлог Акционог плана запошљавања града Чачка за 2018. годину
- Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2018. години
- Предлог Одлуке о пијацама
- Предлог Одлуке о одржавању јавних зелених површина
- Предлог Решења о приступању размени непокретности са предузећем „Аутопревоз“ доо Чачак
- Предлог Решења о приступању размени непокретности са предузећима „Унипромет“ доо и „Вибет“ доо
- Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак чији је оснивач град Чачак
- Предлог текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
- Предлог Одлуке о утврђивању минималне накнаде за инвестиционо одржавање заједничких делова зграда на територији града чачка
- Предлог Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће одржавање зграда на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о утврђивању износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног управника на територији града Чачка
- Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- Предлог Решења о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва које оснива Миленко Костић из Чачка садржи назив града Чачка
- Предлог Одлуке о образовању Савета за популациону политику града Чачка
- Предлог Решења о размени непокретности са предузећем „ Mizzoni papir “ доо Чачак
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину изградњом Улице број 10 у Чачку
- Предлог Решења о приступању размени непокретности у КО Парменац
- Предлог Решења о преносу права коришћења на становима Градској стамбеној агенцији Чачак
- Предлог Одлуке о поверавању права управљања и коришћења покретном ствари ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
- Предлог Решења о разрешењу и избору појединих чланова радних тела Скупштине града
- Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања
Претходна страна