Налазите се: Почетна - Упознајте Чачак - Здравство
Контактирајте нас за више информација
X
Друштво за борбу против шећерне болести
 

“ДИАБЕТЕС МЕЛЛИТУС“
Балканска 9
     Чачак
Тел:376-226
E-mail: diabetesmellitus@sbb.rs


Иницијатива за оснивање Друштва дијабетичара је покренута 20.2.2000. год. Оснивачи су били родитељи деце оболеле од шећерне болести. Друштво из Чачка је уписано у Регистар Савезног министарства правде 12.5.2000. год. под називом Удружење деце дијабетичара,, DIABETES MELLITUS ,,Чачак.
У првим годинама чланови Друштва су били родитељи деце оболеле од шећерне болести, и активности Друштва су биле усмерене ка деци дијабетичарима.
Дана 12.4.2007.год. Удружење деце дијабетичара прераста у Друштво за борбу против шећерне болести " DIABETES MELLITUS " са два огранка; деце и одраслих.
Градска управа је обезбедила просторије у центру града у улици Балканској број 9 које је Друштво добило на кориштење на неодређено време.То је објекат који се налази преко пута Медицинске школе,уз Црвени Крст,у близини Основне школе"Милице Павловић",дечијег вртића "Лептирић", Дома пензионера и површине је 200 метара квадратних. Градска управа помаже Друштво материјално и пружа сву неопходну помоћ и подршку.
Друштво ради сваки дан од 07-15 часова.
Од 3600 регистрованих дијабетичара, 600 су чланови Друштва са тенденцијом повећања броја учлањених. Статистички начин утврђивања броја дијабетичара указује да у нашем граду има најмање 7.500 особа оболелих од шећерне болести.
Активности Друштва су већим делом усмерене деци и одраслим оболелим од дијабетеса,али се интензивно ради и на акцијама раног откривања и превенције шећерне болести.
Активности које Друштво редовно спроводи болести су:
-бесплатно мерење гликемије тј.шећера у крви сваког уторка и четвртка
-саветодавни рад понедељком, средом и петком
-организовање предавања два пута месечно
-акције превенције и раног откривања шећерне болести у сеоским подручјима,школама, установама, фирмама, месним заједницама, на јавним манифестацијама,...
-слање деце оболеле од шећерне болести у кампове за децу дијабетичаре
-слање деце на бањски опоравак
-организовање едукативних и креативних радионица како за одрасле тако и за децу
-организовање спортских такмичења за дијабетичаре
-посета старим,слепим,слабопокретним особама ради мерења шећера у кућним условима
-подела стручне литературе(часопис Ме-диј,рифлети,брошуре,...)
-организовање излета за особе оболеле од шећерне болести
-координирање између Фонда здравствене заштите и пацијената
-едукација пацијената о додатним анализама, контроли болести ради смањења компликација дијабетеса које доводе до ампутација, дијализе, шлога, инфракта,...

Председник Друштва:
-Проф.Др Момчило Вујичић

Заменик председника:
-Проф. Данило Стојановић,Председник огранка одраслих
-Вера Јовашевић, Прдседник огранка деце
Секретар Друштва
-Биљана Јелић
НАЗИВ:
Друштво за борбу против шећерне болести DIABETES MELLITUS Чачак
АДРЕСА:
Ул. Балканска бр. 9
ПИБ:
102208474
МАТИЧНИ БРОЈ:
17270192
ТЕЛЕФОН:
032/376-226
ЖИРО РАЧУН:
155-2056-50 Чачанска банка
E-mail: <бр /> diabetesmellitus@eunet.yu

У Чачку, 15.10.2008.год.                         Председник Друштва
                                                                        Проф. Др  Момчило Вујичић

Претходна страна