Календар догађаја

Јун, 2024
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Двадесет прва седница Скупштине града Чачка
 

За среду 28. децембар 2022. године заказана је 21. седница Скупштине града Чачка. За седницу је предложен је следећи дневни ред:
 
1. Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину
2. Предлог одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
3. Предлог кадровског плана градских управа града Чачка, стручних служби и Градског правобранилаштва града Чачка за 2023. годину
4. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2023. годину
5. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система "Рзав"
   Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Рзав" Ариље  за 2023. годину
6. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе канализације
   Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2023. годину
   В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП "Водовод" Чачак за 2023. годину
7. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама комуналне услуге сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада
   Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Комуналац" Чачак за 2023. годину
   В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП "Комуналац" Чачак за 2023. годину
   Г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 01.01. - 31.12.2023. године
   Д) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада за период 01.01. - 31.12.2023. године
   Ђ) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм обављања делатности зоо хигијене за период 01.01. - 31.12.2023. године
8. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2023. годину
   Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2023. годину
   В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2023. годину
   Г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2023. годину
   Д) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2023. годину
9. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2023. годину
   Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2023. годину
   В) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2022. годину
   Г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2023. годину
10. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за 2023. годину
     Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за 2023. годину
11. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину
    Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину
12. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Градац" Чачак за 2023. годину
    Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП "Градац" Чачак за 2023. годину
    В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2023. годину
13. Предлог програма уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину
14. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈУ "Туристичка организација Чачка" за 2023. годину
15. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе за физичку културу "Спортски центар Младост" Чачак за 2023. годину
16. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2023. годину
17. Предлог одлуке о давању сагласности на План и Програм рада Установе за КОД "Коста Новаковић" Чачак за 2023. годину
18. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм пословања и План рада Градске стамбене агенције Чачак за 2023. годину
19. Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцели бр. 725/2 КО Чачак 
20. Предлог решења о давању на коришћење пословне зграде Месној заједници Танаско Рајић
21. Предлог решења о давању сагласности за издавање у закуп пословних простора Месној заједници Овчар Бања
22. Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2023. годину
23. Предлог програма о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје града Чачка за 2022. годину
24. Предлог локалног антикорупцијског плана
25. Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о боравишној такси
26. Предлог решења о именовању директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" Чачак
27. Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца "Моравац" Мрчајевци
28. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања       
29. Одборничка питања и одговори  
Претходна страна