Календар догађаја

Фебруар, 2020
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код

Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Двадесет шеста седница Скупштине града Чачка
   


За петак 21. децембар 2018. године сазвана је 26. седница Скупштине града Чачка. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог одлуке о верификацији мандата новоизабраног одборника
2.Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину
3. Предлог кадровског плана градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2019. годину
4Предлог измена и допуна Плана генералне регулације "Центар" у Чачку
5. Предлог одлуке о изради измена и допуна дела Плана генералне регулације "Атеница-Кулиновци" у Чачку за урбанистичке целине 5.2 (становање средње густине насељености 50-150 ст/ха), 5.3 (комунална привреда) и 5.4 (река Западна Морава)
6. А) Предлог одлуке одавању сагласности на Програм пословања ЈП "Рзав" Ариље за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП "Рзав" Ариље за 2019. годину
7. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину
8. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП "Чачак" Чачак за 2019. годину
В) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени за испоручену топлотну енергију крајњим купцима
Г) Предлог одлуке о вредности коефицијента за тарифну групу "пословни простор"
9.А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП "Водовод" Чачак за 2019. годину
10. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2019. годину
В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2019. годину
Г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2019. годину
11. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Комуналац" Чачак за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП "Комуналац" Чачак за 2019. годину
В) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга изношења и депоновања смећа
Г) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени услуга зоохигијене
12. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу за 2019. годину
В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм обављања делатности зоохигијене за 2019. годину
13. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2019. годину
В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2019. годину
14. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Паркингсервис" Чачак за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга ЈКП "Паркинг сервис" Чачак
15. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Градац" Чачак за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП "Градац" Чачак за 2019. годину
В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2019. годину
Г) Предлог програма уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину
16. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план установе за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак за 2019. годину
17. Предлог одлуке о оснивању установе културе "Градско позориште Чачак" Чачак
18. Извештај о раду Дома здравља "Чачак" за период од 01.01. 2017. године до 31. 12. 2017. године
19. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања
20. Одборничка питања и одговори
Претходна страна