Календар догађаја

Јун, 2019
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код

Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Двадесет трећа седница Скупштине града Чачка
   


За среду, 11. јул 2018. године, сазвана је 23. седница Скупштине града Чачка. За седницу је предложен следећи дневни ред:

- Извештај о раду Градске библиотеке "Владислав Петковић Дис" Чачак за 2017. годину
- Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2017. годину
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2017. годину
- Извештај о раду Уметничке галерије "Надежда Петровић" Чачак за 2017. годину
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о измени Статута Дома културе Чачак
- Извештај о раду Установе за КОД "Коста Новаковић" Чачак за 2017. годину
- Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2017. годину
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
- Извештај о раду доо "Научно технолошки парк Чачак" Чачак за 2017. годину
- Извештај о раду Јавне установе "Туристичка организација Чачка" за 2017. годину
- Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју "Зрачак" Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на годишњи план рада Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју "Зрачак" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Предшколске установе "Радост" Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Предшколске установе "Моје детињство" Чачак
- Предлог Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП "Дубоко" Ужице са Законом о јавним предузећима
- Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације "Кулиновачко поље"
- Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације "Трбушани - Љубић" у Чачку
- Предлог Решења о приступању размени непокретности са предузећем "Atenic commerc" доо Чачак
- Предлог Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда за 2018. годину
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о образовању Комисије за решавање притужби на рад Комуналне полиције града Чачка
- Предлог Акционионог плана социјалног укључивања Рома и Ромкиња 2018-2025. године
- План детаљне регулације локације "Прелићи"
- Предлог Плана детаљне регулације за насељено место Трнава
- Предлог Одлуке о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом
- Предлог Одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима
- Предлог Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка
- Предлог Програма заштите животне средине града Чачка за период 2018-2027. године
- Предлог Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2018. годину
- Предлог Решења о разрешењу односно избору појединих чланова радних тела Скупштине
- Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања
Претходна страна