Налазите се: Почетна - Заштита природе - Еколошка едукација

Еколошка едукација - опште информације

Перманентна едукација грађана (посебно деце предшколског и школског узраста, доказана делотворност у пракси). Успостављена је стална активност прикупљања пластике у предшколским установама и основним школама. Пројекат је у четвртој години реализације. Такође, реализоване су многе ТВ и радио емисије о потреби и значају селекције отпада. У иницијалној фази реализације примарне селекције отпада реализоване су и бројне рекламе за упознавање грађана са моделом раздвајања отпада. Потребан је наставак ове акције уз корекције уочених слабости. Деца из основних и средњих школа су била укључена у анализирање морфолошког састава отпада на територији Града Чачка, и захваљујући њиховом раду су добијени квалитетни резултати анализирања, значајно квалитативно бољи и поузданији од претходно добијених. Деца ће и убудуће наставити да учествују у наведеним активностима. Едукација грађана је суштински значајан сегмент и базично опредељење у систему интегралне заштите природе на територији Чачка. Град Чачак је активно учествовао у оснивању Регионалног Еко-Едукативног Центра у селу Рошци. Еко-Едукативни центар представља јединствен пример на територији Републике србије у инкорпорацији заштите животне средине у образовни систем и у развијању еколошке едукације кроз неформално образовање.

Пројекат Begin плус

 
Резиме пројекта BEGIN плус:
 
Пројекат BEGIN који је спроведен у периоду од 2018. до 2020. године фаворизовао је стварање и развој социјалних предузећа за радну инклузију лица у неповољном положају у 6 земаља - Словенији, Италији, Хрватској, Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори.
 
Циљна социјална предузећа су имала заједничку карактеристику, односно позитиван утицај на животну средину.
Пројекат је генерисао два битна резултата:
1. Међународна мрежа фацилитатора социјалних предузећа, за коришћење модела друштвеног пословања као алата за стимулисање развоја социјалног предузетништва. 
2. Локални акциони план и Општи акциони план, за употребу од стране фацилитатора социјалних предузећа, за промовисање стварања и развоја нових социјалних предузећа од стране почетника и различитих заинтересованих страна. 
 
BEGIN плус има за намеру да ажурира и развије моделе социјалних предузећа прилагођавајући их јавним средњим школама, и тако да укључи ученике и наставнике у пројекат.
 
Конкретно, циљ је стимулисати нове генерације да социјално предузетништво посматрају као прилику за посао, како би их подстакли на стварање нових социјалних предузећа. Из тог разлога пројекат тежи циљеве претходног пројекта BEGIN прилагоди моделу социјалног предузетништва у школском систему.
 
Из тог разлога циљеви пројекта су:
- праћење ученика и наставника у дизајнирању и тестирању модела социјалног предузећа;
- анализирати резултате и дефинисати приручник социјалног образовања за понављање искустава у другим школама; 
- дистрибуирати приручник у другим школама, укључујући наставнике као потенцијалне фацилитаторе;
- проширити мрежу фацилитатора социјалних предузећа са наставницима заинтересованим за коришћење приручника.
 
Пројекат такође има за циљ да укључи јавне чиниоце како би подстакли усвајање алата у средњим школама. 
 

Пројекат Begin плус

 
Резиме пројекта BEGIN плус:
 
Пројекат BEGIN који је спроведен у периоду од 2018. до 2020. године фаворизовао је стварање и развој социјалних предузећа за радну инклузију лица у неповољном положају у 6 земаља - Словенији, Италији, Хрватској, Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори.
 
Циљна социјална предузећа су имала заједничку карактеристику, односно позитиван утицај на животну средину.
Пројекат је генерисао два битна резултата:
1. Међународна мрежа фацилитатора социјалних предузећа, за коришћење модела друштвеног пословања као алата за стимулисање развоја социјалног предузетништва. 
2. Локални акциони план и Општи акциони план, за употребу од стране фацилитатора социјалних предузећа, за промовисање стварања и развоја нових социјалних предузећа од стране почетника и различитих заинтересованих страна. 
 
BEGIN плус има за намеру да ажурира и развије моделе социјалних предузећа прилагођавајући их јавним средњим школама, и тако да укључи ученике и наставнике у пројекат.
 
Конкретно, циљ је стимулисати нове генерације да социјално предузетништво посматрају као прилику за посао, како би их подстакли на стварање нових социјалних предузећа. Из тог разлога пројекат тежи циљеве претходног пројекта BEGIN прилагоди моделу социјалног предузетништва у школском систему.
 
Из тог разлога циљеви пројекта су:
- праћење ученика и наставника у дизајнирању и тестирању модела социјалног предузећа;
- анализирати резултате и дефинисати приручник социјалног образовања за понављање искустава у другим школама; 
- дистрибуирати приручник у другим школама, укључујући наставнике као потенцијалне фацилитаторе;
- проширити мрежу фацилитатора социјалних предузећа са наставницима заинтересованим за коришћење приручника.
 
Пројекат такође има за циљ да укључи јавне чиниоце како би подстакли усвајање алата у средњим школама. 
 

Одржани тематски састанци у средњим школама

 

 

У оквиру пројекта Be-Natur - боље газдовање локацијама NATURE 2000, биће одржани тематски семинари за децу школског узраста. Пре реализације семинара у школама су реализовани тематски састанци за ученике и професоре, на коме је презентован пројекат. Након тога биће одржани тематски семинари у заштићеном подручју Овчарско - кабларска клисура. Семинари ће бити једнодневни а програм семинара осмишљен је тако да се планиране радионице реализују у природном окружењу тј. Овчарско - кабларској клисури. Радионице ће се фокусирати на проучавање влажних станишта, њихових карактеристика и врста које их насељавају, са посебним акцентом на птице. Оквирно време реализације ових активности је почетак школске 2014/2015 године. Пројектни тим планира да учешће у овим активностима узму све школе са територије града Чачка. Тематски састаници су одржани у виду једног школског часа у Прехрамбено - угоститељској школи, Медицинској школи, Гимназији, Економској и Техничкој школи у Чачку, на којима је ученицима ове школе презентован пројекат Be-Natur . Активности ће бити настављене и у наредном периоду.