Налазите се: Почетна - Заштита природе - Еколошка едукација

Еколошка едукација - опште информације

Перманентна едукација грађана (посебно деце предшколског и школског узраста, доказана делотворност у пракси). Успостављена је стална активност прикупљања пластике у предшколским установама и основним школама. Пројекат је у четвртој години реализације. Такође, реализоване су многе ТВ и радио емисије о потреби и значају селекције отпада. У иницијалној фази реализације примарне селекције отпада реализоване су и бројне рекламе за упознавање грађана са моделом раздвајања отпада. Потребан је наставак ове акције уз корекције уочених слабости. Деца из основних и средњих школа су била укључена у анализирање морфолошког састава отпада на територији Града Чачка, и захваљујући њиховом раду су добијени квалитетни резултати анализирања, значајно квалитативно бољи и поузданији од претходно добијених. Деца ће и убудуће наставити да учествују у наведеним активностима. Едукација грађана је суштински значајан сегмент и базично опредељење у систему интегралне заштите природе на територији Чачка. Град Чачак је активно учествовао у оснивању Регионалног Еко-Едукативног Центра у селу Рошци. Еко-Едукативни центар представља јединствен пример на територији Републике србије у инкорпорацији заштите животне средине у образовни систем и у развијању еколошке едукације кроз неформално образовање.

Одржани тематски састанци у средњим школама

 

 

У оквиру пројекта Be-Natur - боље газдовање локацијама NATURE 2000, биће одржани тематски семинари за децу школског узраста. Пре реализације семинара у школама су реализовани тематски састанци за ученике и професоре, на коме је презентован пројекат. Након тога биће одржани тематски семинари у заштићеном подручју Овчарско - кабларска клисура. Семинари ће бити једнодневни а програм семинара осмишљен је тако да се планиране радионице реализују у природном окружењу тј. Овчарско - кабларској клисури. Радионице ће се фокусирати на проучавање влажних станишта, њихових карактеристика и врста које их насељавају, са посебним акцентом на птице. Оквирно време реализације ових активности је почетак школске 2014/2015 године. Пројектни тим планира да учешће у овим активностима узму све школе са територије града Чачка. Тематски састаници су одржани у виду једног школског часа у Прехрамбено - угоститељској школи, Медицинској школи, Гимназији, Економској и Техничкој школи у Чачку, на којима је ученицима ове школе презентован пројекат Be-Natur . Активности ће бити настављене и у наредном периоду.