Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за друштвене делатности

Градска управа за друштвене делатностиУ Управи се обављају послови који се односе на: дечију, социјалну и борачко инвалидску  заштиту, основно образовање, примарну здравствену заштиту, спорт и омладину, културу, информисање и друге послове из надлежности Града у области друштвених делатности.

начелник Управе: Милка Станковић, дипл. правник

Извештај о раду Градске управе за друштвене делатности за 2018. годину усвојен је закључком Градског већа града Чачка, на седници одржаној 13. марта 2019. године.

Решење о овлашћењу запослених у Градској управи за друштвене делатности града Чачка да предузимају радње у управним стварима у поступку пре доношења решења.
 
Решење о овлашћењу запослених у Градској управи за друштвене делатности града Чачка за прибављање података из службених евиденција других органа који су неопходни за одлучивање у управним поступцима из њихове надлежности, као и да уступају и достављају податке из службених евиденција којима располажу на захтев других органа ради спровођења управних поступака из њихове надлежности.
 
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.
Решење о одређивању лица овлашћеног за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем.
 
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места ГУ за друштвене делатности Преузмите
Финансијски план директног корисника Градске управе за друштвене делатности Преузмите

 

Правилник о субвенционисању трошкова комуналних услуга породици са троје и више деце и дететом са сметњама у развоју

 

Текст Правилника Преузмите


Решење о додели студентских и ученичких стипендија и једнократних награда за школску 2017/2018. годину

Јавно обавештење о остваривању права на бесплатан и повлашћен превоз у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка


Преузмите обавештење

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања 

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца