Javna svojina grada ČačkaГеографски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за финансије

Градска управа за финансије


У Управи се обављају послови који се односе на:
- планирање, припрему и израду нацрта буџета Града, планирање и праћење динамике остваривања прихода, израду процене прихода у текућој години, пројекцију средстава за наредну годину, извршење буџета, састављање консолидованог рачуна трезора буџета, праћење и анализу прихода буџета, припрему нацрта прописа из области изворних јавних прихода, праћење коришћења средстава за јавне и друштвене потребе Града, буџетско  рачуноводство, вођење помоћних књига основних средстава и ситног инвентара, робног и материјалног књиговодства, плата и других помоћних књига, обрачун плата, накнада и других примања за органе Града, благајничко пословање, израду нацрта прописа и других аката у вези са финансирањем Града и друге послове у вези са финансирањем послова из делокруга Града у складу са Законом о буџетском систему.
Градска управа за финансије обавља и рачуноводствено - књиговодствене послове  месних заједница и води њихово материјално финансијско пословање, евиденције о учешћима грађана и уплатама самодоприноса.  

начелник Управе: Зоран Тодосијевић, дипл. економиста


Извештај о раду Градске управе за финансије за 2018. годину усвојен је закључком Градског већа града Чачка, на седници одржаној 13. марта 2019. године.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину

Одлука о буџету града Чачка за 2017. годину

Грађански буџет - водич за грађане кроз буџет Града Чачка за 2013. годину

Правилник о начину и поступку преноса неутрошених средстава буџета града Чачка

Преглед заведеног самодоприноса у месним заједницама града Чачка

Упутство за израду буџета града Чачка за 2021.-2023. годину

 
1. Упутство за израду Одлуке о буџету за 2021-2023 годину Преузмите
2. Обрасци за планирање програмског будзета - предефинисани Преузмите
3. Образац КФ - Захтев за финансирање новог капиталног пројекта Преузмите
4. Образац КР - Захтев за финансирање КП ција је реализација у току Преузмите
5. Образац ЈС Преузмите
6. Упутство-за-припрему-програмског-буџета-2020 Преузмите
7. Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора Преузмите
8. Прилог-1-Преглед-броја-запослених-и-средстава-за-плате-за-2021-годину Преузмите
9. Табеле за израду предлога финансијских планова Преузмите
10. Униформни програми и програмске активности ЈЛС Преузмите
11. Упутство-Министарства финансија за-локал-2021 Преузмите
12. Родно одговорно буџетирање на локалу - циклус припреме буџета за 2021. годину Преузмите
13. Списак лица, ученика и износ Преузмите

 

Накнада за заштиту и унапређење животне средине


Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине

Завршни рачун буџета града Чачка

 
За 2019. годину
 
 
Финансијски извештај о извршењу буџета града Чачка за 2019. годину са додатним напоменама, објашњењима и образлозењима
Извештај великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 1. јануар 2019. године - 31. децембар 2019. године
Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од 1. јануара. 2019. године до 31. децембра 2019. године
Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године за период 1. јануар 2019. године - 31. децембар 2019. године
Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета
Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета
Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2019. године

 

За 2018. годину

Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2018. годину

Финансијски извештај  о извршењу буџета града Чачка за 2018. годину са додатним напоменама, објашњењима и образлозењима
Извештај великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 1. јануар 2018. године-31. децембар 2018. године
Извештај о примлјеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од 1. јануара. 2018. године до 31. децембра 2018. године
Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године за период 1. јануар 2018. године - 31. децембар 2018. године
Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета
Деталјан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета
Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. годинеЗа 2017. годину

Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2017. годину

Финансијски извештај о извршењу буџета града Чачка за 2017. годину
Извештај великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 1. јануар 2017. године-31. децембар 2017. године
Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од 1. јануара. 2017. године до 31. децембра 2017. године
Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године за период 1. јануар 2017. године - 31. децембар 2017. године
Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета
Деталјан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета
Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 1. јануара 2017. године до 31. децембра 2017. годинеЗа 2016. годину

Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2016. годину

Извештај о финансијском пословању буџета града Чачка за 2016. годину
Извештај великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 1. јануар 2016. године - 31. децембар 2016. године
Извештај о примлјеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од 1. јануара. 2016. године до 31. децембра 2016. године
Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године за период 1. јануар 2016. године - 31. децембар 2016. године
Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 1. јануара 2016. године до 31. децембра 2016. године
Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета
Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета

За 2015. годину

Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2015. годину

Извештај о финансијском пословању буџета града Чачка за 2015. годину
Извештај великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 1. јануар 2015. године - 31. децембар 2015. године
Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од 1. јануара. 2015. године до 31. децембра 2015. године
Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године за период 1. јануар 2015. године - 31. децембар 2015. године
Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 1. јануара 2015. године до 31. децембра 2015. године
Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета
Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета
Рачуноводствене политике за буџетску 2015. годину


За 2014. годину

Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2014. годину


Извештај великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 1. јануар 2014. године до 31. децембра 2014. године
Извештај о примљеним донацијама и задужењима на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од 1. јануара. 2014. године до 31. децембра 2014. године
Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године за период 1. јануар 2014. године - 31. децембар 2014. године
Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 1. јануара 2014. године до 31. децембра 2014. године
Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета
Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета
Рачуноводствене политике за буџетску 2014. годину
Извештај о финансијском пословању буџета града Чачка за 2014. годину

За 2013. годину

Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2013. годину

Извештај великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 1. јануар 2013. године до 31. децембра 2013. године
Извештај о примљеним донацијама и задужењима на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од 1. јануара. 2013. године до 31. децембра 2013. године
Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године за период 1. јануар 2013. године - 31. децембар 2013. године
Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 1. јануара 2013. године до 31. децембра 2013. године
Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета
Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета
Рачуноводствене политике за буџетску 2013. годину
Извештај о финансијском пословању буџета града Чачка за 2013. годину


За 2012. годину

Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2012. годину

Извештај великих оступања измедју одобрених средстава и извршења за период 1. јануар 2012.
године - 31. децембар 2012. године

Извештај о примљеним донацијама и задужењима на домаћем и страном тржишту новца

и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду 1. јануар 2012. године - 31. децембар 2012.

године

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године за период 1. јануар 2012. године - 31.
децембар 2012. децембар 2012. године
Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период 1. јануар 2012. године - 31.
децембар 2012. године
Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета
Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета
Рачуноводствене политике за буџетску 2012. годину
Извештај о финансијском пословању буџета града Чачка за 2012. годину


За 2011. годину

Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2011. годину

Извештај великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 1. јануар 2011.
године - 31. децембар 2011. године
Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и
извршеним отплатама дугова у периоду 1. јануар 2011. године - 31. децембар 2011. године
Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године за период 1. јануар 2011. године -
31. децембар 2011. године
Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период 1. јануар 2011. године -
31. децембар 2011. године
Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета
Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета


За 2010. годину

Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2010. годину

Извештај великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 1. јануар 2010.

године - 31. децембар 2010. године
Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала
и изврсеним отплатама дугова у периоду 1. јануар 2010. године до 31. децембар 2010.
године
Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године за период 1. јануар 2010. године до
31. децембра 2010. године
Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период 1. јануар 2010. године до 31.
децембра 2010. године
Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета
Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета
Извештај о финансијском пословању буџета града Чачка за 2010. годину
ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА
 
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2018. године до 30.06.2018. године
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2017. године до 30.09.2017. године
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године.
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2016. године до 30.09.2016. године.
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2016. године до 30.06.2016. године.
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2015. године до 30.09.2015. године.
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2015. године до 30.06.2015. године
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2014. године до 30.09.2014. године
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2014. године до 30.06.2014. године
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2013. године до 30.09.2013. године
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2013. године до 30.06.2013. године

Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2012. до 30.09.2012. године
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2012 до 31.06.2012. године

Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2011 до 30.09.2011. године

Подаци о буџету града Чачка

 
 
 
Одлука о буџету града Чачка за 2019. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2018. годину ( I ребаланс)
Одлука о буџету града Чачка за 2018. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину II ребаланс
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину I ребаланс
Одлука о буџету града Чачка за 2017. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2016. годину II ребаланс
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2016. годину I ребаланс
Одлука о буџету града Чачка за 2016. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2015. годину I ребаланс
Одлука о буџету града Чачка за 2015. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2014. годину II ребаланс
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2014. годину I ребаланс
Одлука о буџету града Чачка за 2014. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2013. годину
II ребаланс
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2013. годину
I ребаланс
Одлука о буџету града Чачка за 2013. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2012. годину II ребаланс
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2012. годину I ребаланс
Одлука о буџету града Чачка за 2012. годину