Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код

Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за инспекцијски надзор

Градска управа за инспекцијски надзор

Градска управа за инспекцијски надзор обавља послове инспекцијског надзора над извршавањем прописа и других општих аката из надлежности Града, послове инспекцијског надзора који су им законом поверени из оквира права и дужности Републике: грађевинарства, просвете, комуналних делатности, саобраћаја, заштите животне средине, доношење закључака о дозволи извршења, послове принудног извршења решења донетих у поступку инспекцијског надзора и врши друге послове из ових области у складу са законом, Статутом и другим прописима Града.

начелник Управе: Игор Кривокапић, дипл. инж. грађ.   


Извештај о раду Градске управе за Инспекцијски надзор за 2018. годину усвојен је закључком Градског већа града Чачка, на седници одржаној 13. марта 2019. године.

Извештај о раду за 2017. годину