Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за инспекцијски надзор

Градска управа за инспекцијски надзор

 

Градска управа за инспекцијски надзор обавља послове инспекцијског надзора над извршавањем прописа и других општих аката из надлежности Града, послове инспекцијског надзора који су им законом поверени из оквира права и дужности Републике: грађевинарства, просвете, комуналних делатности, саобраћаја, заштите животне средине, доношење закључака о дозволи извршења, послове принудног извршења решења донетих у поступку инспекцијског надзора и врши друге послове из ових области у складу са законом, Статутом и другим прописима Града.

Начелник Управе: Игор Кривокапић, дипл. инж. грађ.   

 
На основу члана 4. став 8. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 86/2019 - др. закон) и члана 55. став 1. алинеја 7. Одлуке о градским управама града Чачка ("Службени лист града Чачка“, број 20/2019), а у вези Уредбе о оцењивању службеника ("Службени гласник Републике Србије", број 2/2019), начелник Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, доноси ПРАВИЛНИК о оцењивању службеника у ГУ за инспекцијски надзор града Чачка.
 
Извештај о раду Градске управе за инспекцијски надзор за 2019. годину.

Извештај о раду Градске управе за Инспекцијски надзор за 2018. годину усвојен је закључком Градског већа града Чачка, на седници одржаној 13. марта 2019. године.

Извештај о раду за 2017. годину