Календар догађаја

Јул, 2024
*   *
П У С Ч П С Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Градска управа за урбанизам обавештава јавност да је отпочела рад на изради Одлуке о изради ПДР за проширење и уређење месног гробља „Лугови“ у Трбушанима
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 
ГРАДА ЧАЧКА
Број:350-5/21- IV -2-01
15.11.2021. године
Ч А Ч А К
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ РАДА НА ИЗРАДИ ПРОПИСА

 
На основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), Градска управа за урбанизам града Чачка обавештава јавност да је отпочела рад на изради Одлуке о изради Плана детаљне регулације за проширење и уређење месног гробља „Лугови“ у Трбушанима.
Одлука се доноси на основу овлашћења из члана 35. став 7. у вези са чланом 46 став 1. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС&рдqуо;, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21).
 
 
 
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ,    
Вера Јаковљевић, дипл. инж.грађ. 

 

 

Претходна страна