Календар догађаја

Мај, 2024
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Градска управа за урбанизам оглашава јавни увид ПДР за реконструкцију далековода 110 kV бр. 115/1 ТС "Краљево 1" - ТС "Чачак 3" (деоница на на територији града Чачка)
 

 
ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА
 
 
На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20)
 
ОГЛАШАВА

ЈАВНИ УВИД

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за реконструкцију далековода 110 kV бр. 115/1 ТС "Краљево 1" - ТС "Чачак 3" (деоница на територији града Чачка)
 
 
ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ (текстуални и графички део) ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, ОД 16. ЈУНА ДО 16. ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ.
 
У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) План детаљне регулације (текстуални и графички део) биће изложен на јавни увид у просторијама Градске управе за урбанизам града Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати уз присуство представника стручне службе, у централном холу зграде Града и на сајту града Чачка, www.cacak.org.rs .
У току трајања јавног увида, сва заинтересована физичка и правна лица могу да поднесу своје примедбе искључиво у писаном облику на План детаљне регулације и доставе их стручној служби Градске управе за урбанизам града Чачка, на шалтер број 11, писарнице града Чачка или путем поште.
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  ГРАДА ЧАЧКА  заседа  на  јавној  седници  дана  20. јула 2020. године са почетком у 12 часова у сали Скупштине града Чачка, када ће бити размотрене достављене примедбе током јавног увида. Заседању Комисије ће присуствовати представници обрађивача, " ANDZOR ENGINEERING " ДОО НОВИ САД. Раду Комисије могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида.
 
Текст плана Преузмите
План мрежа и објеката инфраструктуре 1 Преузмите
План мрежа и објеката инфраструктуре 2 Преузмите
Претходна страна