Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за инспекцијски надзор - Комунална милиција - Градске одлуке на основу којих поступа комунална милиција

Градске одлуке и прописи на основу којих поступа комунална милиција

 
Комунална милиција града Чачка спроводи своје активности на основу Закона о комуналној милицији, Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму, Закона о јавном реду и миру, Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о личним картама, Закона о заштити становништва од заразних болести, Закона о заштити од буке у животној средини и по градским одлукама које доноси Скупштина града Чачка, и то:
 
-Одлука о одржавању чистоће и комуналном реду ("Службени лист града Чачка" број 24/18 и 14/23)
 
-Одлука о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом ("Службени лист града Чачка" број 14/18)
 
-Одлука о одржавању јавних зелених површина ("Службени лист града Чачка" број 3/18 и 6/19)
 
-Одлука о пијацама ("Службени лист града Чачка" број 3/18)
 
-Одлука о обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења ("Службени лист  града Чачка" број 11/18)
 
-Одлука о радном времену угоститељских објеката ("Службени лист града Чачка" број 25/20)
 
-Одлука о јавном водоводу и канализацији ("Службени лист града Чачка" број 13/08 и 9/11-Одлука о изменама и допунама одлука из области комуналних делатности)
 
-Одлука о такси превозу ("Службени лист града Чачка" бр. 8/19)
 
-Одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом града Чачка ("Службени лист града Чачка" број 13/19)
 
-Одлука о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима ("Службени лист града Чачка" број 23/21)
 
-Одлука о привременим објектима ("Службени лист града Чачка" број 6/19)
 
-Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији града Чачка ("Службени лист града Чачка" број 23/12)
 
-Одлука о обављању делатности зоохигијене ("Службени лист града Чачка" број 17/17)
 
-Одлука о изградњи и одржавању споменика и скулптуралних дела ("Службени лист града Чачка" број 19/17)
 
-Одлука о уређивању и одржавању гробља ("Службени лист општине Чачак" бр.4/07 и "Службени лист града Чачка" бр.15/09 и 9/11-Одлука о изменама и допунама одлука из области комуналних делатности).