Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код

Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за инспекцијски надзор - Комунална милиција - Градске одлуке на основу којих поступа комунална милиција

Градске одлуке на основу којих поступа комунална полиција


Комунална полиција поступа у складу са овлашћењима прописаним Законом о комуналној полицији ("Сл.гласник Републике Србије" бр. 51/2009), и по овлашћењима датим следећим градским одлукама:

-Одлука о комуналном реду и општем уређењу
("Службени лист Града Чачка" бр. 11/15 и 26/16)

-Одлука о радном времену угоститељских објеката
("Службени лист Града Чачка&рдqуо; бр.17/13)

-Одлука о јавном водоводу и канализацији
("Службени лист Града Чачка&рдqуо; бр.13/08 и 9/11-Одлука о изменама и допунама одлука из области комуналних делатности)

-Одлука о јавном линијском градском и приградском превозу путника
("Службени лист Града Чачка" бр. 16 /16)

-Одлука о ауто такси превозу на територији града Чачка
("Службени лист Града Чачка&рдqуо; бр.7/14)

-Одлука о јавним паркиралиштима
( "Службени лист Града Чачка&рдqуо; бр.11/11)

-Одлука о уређивању и одржавању гробља
("Службени лист Општине Чачак" бр.4/07 и "Службени лист Града Чачка&рдqуо; бр.15/09 и 9/11-Одлука о изменама и допунама одлука из области комуналних делатности)

-Одлука о јавним чесмама,фонтанама и другим уређеним воденим површинама на територији општине Чачак
("Службени лист Општине Чачак" бр.9/07 и "Службени лист Града Чачка&рдqуо; бр.9/11- Одлука о изменама и допунама одлука из области комуналних делатности)

-Одлука о постављању привремених објеката на територији Града Чачка
("Службени лист Града Чачка&рдqуо; број 5/2016 и 22/16)

-Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиља на територији Града Чачка
("Службени лист Града Чачка&рдqуо; број 23/2012).
-Одлука о обављању делатности зоохигијене
("Службени лист града Чачка" број 17/17)

-Одлука о изградњи и одржавању споменика и скулптуралних дела
("Службени лист града Чачка" број 19/17)