Javna svojina grada ČačkaГеографски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Градска власт - Скупштина града - Именовање директора јавних предузећа

Комисије за именовање директора јавних предузећа града ЧачкаСкупштина града Чачка, на седници одржаној 3. и 4. октобра 2013. године, донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Чачак

Јавни конкурси за именовање директора свих јавних предузећа чији је оснивач Град Чачак оглашени су у листу "Политика" у уторак 15. октобра 2013. године, а у "Службеном гласнику Републике Србије" у броју 91/13 од 18. октобра од када је текао рок од 15 дана за пријаву на конкурс, као и на сајту града Чачка.

Директоре јавних предузећа именује Скупштина града Чачка. Решење о именовању објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије" и "Службеном листу града Чачка".

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 21. новембра 2013. године, утврдило је предлоге решења о именовању директора, на основу достављених листа кандидата од стране Комисија за именовање директора. На седници Скупштине града Чачка одржаној 29. и 30. новембра 2013. године донела је следећа:Решења о именовању директора јавних предузећа.

 
***


Скупштина града Чачка, на седници одржаној 7. и 8. јула 2016. године, донела је Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа и Јавног комуналног предузећа чији је оснивач град Чачак.

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 17. октобра 2016. године, утврдило је предлоге решења о именовању директора ЈП „Градац“ Чачак и ЈКП „Чачак“ Чачак на основу достављених ранг листа кандидата од стране Комисије за именовање директора јавних предузећа, предложивши прве кандидате са ранг листа. За директора ЈП „Градац“ Чачак предложен је Драган Вукајловић, дипломирани инжењер грађевинарста, а за директора ЈКП „Чачак“ Чачак Данко Ћаловић, дипломирани правник.


На седници Скупштине града Чачка одржаној 18, 19. и 20. новембра 2016. године донета су следећа решења:

- Решење о именовању директора јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак.


Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. фебруара и 1, 2,3. и 6. марта 2017. године, донела је Решење о престанку мандата директора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, због поднете оставке. Скупштина града донела је и:

- Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак.
- Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Комуналац“ Чачак.

 
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 1. и 2. децембра 2017. године, донела је следећа решења:

- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Чачак
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца "Моравац" Мрчајевци
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Чачак


 
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 22. 23. и 26. марта 2018. године, донела је следећа решења:

- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Чачак

- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
 
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 15. и 16. маја 2018. године, донела је:

- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак


 
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 11, 12. и 13. јула 2018. године, донела је:

- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
 
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 22, 23. и 26. новембра 2018. године, донела је:

- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
 
***Скупштина града Чачка, на седници одржаној 25. октобра 2019. године донела је Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа .

Састав Комисије:

Председник:

Матија Братуљевић , дипломирани економиста

Чланови:

Зоран Грујичић , дипломирани машински инжењер
Драган Шулубурић , дипломирани економиста
Раденко Ацовић , дипломирани економиста
Славко Мајсторовић , дипломирани машински инжењер
 
 
***
 
 
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 10. децембра 2020. године, донела је:
 
- Решење о именовању директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
- Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак