Налазите се: Почетна - Привреда - Инфраструктура

Инфраструктура

Саобраћајна повезаност града и зоне - удаљеност од аеродрома, путева, железнице и пловних река

Друмски саобраћај:

Град Чачак има развијену саобраћајну инфраструктуру. Н алази се и на траси Коридора 1 1 и повезан је путем М-22 кој и се у месту Прељина рачва на пут који води ка Крагујевцу, Краљеву и Новом Пазару и пут који поред Чачка води према Црн ој Гор и . Кроз Чачак пролази крак железнице који Чачак спаја са Краљевом и Пожегом. У граду се налази Железничка станица Чачак . Град има систем јавног превоза који се базира на аутобуском превозу, а постоји и велики број такси возила.


Речни саобраћај:

Најближа лука је београдска лука.


Железнички саобраћај:

Кроз Чачак пролази крак железнице који иде од Београда за Ниш и Софију, Београд-Бар и Краљево-Чачак-Пожега


Аеродроми:

Аеродром Лађевци удаљен је 35 км
Аеродром Поникве 80 км
Аеродром Никола Тесла Београд 160 км
 

Постојеће институције привреде: Банке, осигуравајућа друштва, агенције за привредни развој, и све друге институције у функцији пружања услуга потенцијалним инвеститорима

- Банке са седиштем у Чачку:

Агро банка-пољопривредна банка, а.д.
АИК банка, а.д. Ниш
Alpha банка Србија, а.д. Београд
Banca Intesa, а.д. Београд
Чачанска банка, а.д. Чачак
Eurobank EFG штедионица, а.д. Београд
Ерсте банка, а.д. Нови Сад
Hypo Alpe-Adria bank , а.д. Београд
Комерцијална банка, а.д. Београд
Laiki bank , а.д. Београд
Меридијан банк, а.д. Нови Сад Credit agricol group
Металс банка, а.д. Нови Сад
National bank og Greece S.A.I.
Војвођанска банка, а.д. Нови Сад
Pireus bank, а.д. Београд
Поштанска штедионица, а.д. Београд
Procredit банка, а.д. банка
Raiffeisen банка, а.д. Београд
Societe generale yugoslav bank , а.д. Београд
Unicredit банка, а.д. Београд
Volksbank ,а.д.Београд
ОТП банка, а.д. Београд
 

- Осигуравајућа друштва:

ДДОР Нови Сад
Дунав осигурање, Нови Сад
Таково осигурање
Grawe осигурање, а.д.о Београд
Wiener stadtische ,а.д.о Београд
Delta Generali , а.д.о, Београд
 

- Привредна комора:

Регионална привредна комора Краљево, Р.Ј. Чачак
 

- Уније приватних предузетника:

- Форум привредника Чачак;
- Унија «Чачак 2000»
- Пословно удружење «Градац 97»
- Опште удружење предузетника Чачак