Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за опште и заједничке послове - Јавне набавке

Радови на партерном уређењу парка у МЗ Свети Сава

Датум објаве 04.12.2020.
Рок за подношење понуде 05.01.2021.


Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 04.12.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 04.12.2020. Преузмите
План јавних набавки за 2020.годину по новом закону (последња измена 02.12.2020.) Преузмите
План јавних набавки за 2020. годину са изменама (последња измена 15.06.2020.) Преузмите
План јавних набавки за 2019. годину са изменама Преузмите

Набавка услуге мобилне телефоније за потребе градских управа града Чачка

Датум објаве 23.11.2020.
Рок за подношење понуде 01.12.2020.


Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 23.11.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 23.11.2020. Преузмите

Набавка рачунарске опреме и софтвера за потребе Градске управе града Чачка, обликоване по партијама

Датум објаве 16.11.2020.
Рок за подношење понуде 16.12.2020.


Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 16.11.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 16.11.2020. Преузмите

Набавка соларне електране за потребе опремања НТП у Чачку (са израдом пројектне документације)

Датум објаве 11.11.2020.
Рок за подношење понуде 11.12.2020.


Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 11.11.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 11.11.2020. Преузмите
- Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - питање број 1; 03.12.2020. Преузмите
- Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - питање број 2; 03.12.2020. Преузмите
- Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - питање број 3; 03.12.2020. Преузмите

Набавка 2 путничка возила у оквиру Пројекта мера популационе политике

Датум објаве 10.11.2020.
Рок за подношење понуде 10.12.2020.


Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 10.11.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 10.11.2020. Преузмите

Набавка грађевинског материјала за стварање и побољшање услова становања породица избеглица, са услугом превоза

Датум објаве 03.11.2020.
Рок за подношење понуде 13.11.2020.
 
 
Предмет јавне набавке је обликован у више посебних целина ( партија ) и то:
 
Партија 1 - Породица - Жељко Дедеић, село Виљуша бб, Чачак
 
Предмет јавне набавке је обликован у више посебних истоврсних целина ( партија ) и то:
Партија 1 - Породица - Жељко Дедеић, село Виљуша бб, Чачак
За Партије 2, 3, 4 и 5 поступак ће се покренути у тренутку стицања услова за покретање, тј. одређивању корисника по јавном позиву и спроведеном поступку доношења одлуке о додели помоћи.
 
Број јавне набавке 404-2/66-2020- II


Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 03.11.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 03.11.2020. Преузмите
Одлука о додели уговора 17.11.2020. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 19.11.2020. Преузмите

Радови на доградњи и реконструкцији водосистема са изворишта Кукићи и Гушевац

Датум објаве 02.11.2020.
Рок за подношење понуде 10.11.2020.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 02.11.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 02.11.2020. Преузмите

Набавка грађевинског материјала за поправку и адаптацију сеоских кућа са окућницом, са услугом превоза - стварање и побољшање услова становања породица интерно расељених лица

Датум објаве 02.11.2020.
Рок за подношење понуде 12.11.2020.
 
 
Предмет јавне набавке је обликован у више посебних целина ( партија ) и то:
 
Партија 1 - Породица - Душан Богићевић, ул. Кулиновачко поље потес 4, бр. 24, Чачак
Партија 2 - Породица - Живан Савић, село Остра бб, Чачак
Партија 3 - Породица - Љубомир Марковић, село Горња Трепча бб, Чачак
 
Број јавне набавке 404-2/81-2020- II


Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 02.11.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 02.11.2020. Преузмите
Одлука о додели уговора 20.11.2020. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци 25.11.2020. Преузмите

Набавка возила за потребе саобраћајне инспекције и управа Града Чачка

Датум објаве 02.11.2020.
Рок за подношење понуде 02.12.2020.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 02.11.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 02.11.2020. Преузмите

Набавка услуге "Лични пратилац детета"

Датум објаве 16.10.2020.
Рок за подношење понуде 26.10.2020.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 16.10.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 16.10.2020. Преузмите
Одговор на постављено питање 22.10.2020. Преузмите
Одлука о обустави поступка 10.11.2020. Преузмите
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 16.11.2020. Преузмите

Отворени поступак јавне набавке - набавка добара – набавка рачунарске опреме и софтвера по Пројекту Електронска управа града Чачка

Датум објаве 21.09.2020.
Рок за подношење понуде 21.10.2020.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 21.09.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 21.09.2020. Преузмите
Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 16.10.2020. Преузмите
Измена конкурсне документације 16.10.2020. Преузмите
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 16.10.2020. Преузмите
Одлука о додели уговора 02.11.2020. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 02.11.2020. Преузмите

Услуга израде Урбанистичког пројекта за урбанистичку целину 2.2. и израда техничке документације за изградњу објекта у функцији спорта у урбанистичкој целини 2.2.

Датум објаве 18.09.2020.
Рок за подношење понуде 28.09.2020.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 18.09.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 18.09.2020. Преузмите
Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 25.09.2020. Преузмите

Услуге стручног надзора на радовима на изградњи система водоснабдевања и канализације

Датум објаве 03.08.2020.
Рок за подношење понуде 11.08.2020.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 03.08.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 03.08.2020. Преузмите

Консултантске услуге у оквиру пројекта ГИС

Датум објаве 31.07.2020.
Рок за подношење понуде 14.08.2020.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 31.07.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 31.07.2020. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 07.08.2020. Преузмите
Измена конкурсне документације 07.08.2020. Преузмите
Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 10.08.2020. Преузмите
Измена конкурсне документације 11.08.2020. Преузмите
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 11.08.2020. Преузмите
Одлука о додели уговора 10.09.2020. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци 21.10.2020. Преузмите

Извођење радова на изградњи јавног осветљења у улици број 7 у Чачку

Датум објаве 15.07.2020.
Рок за подношење понуде 14.08.2020.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 15.07.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 15.07.2020. Преузмите
Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - одговор 1 23.07.2020. Преузмите
Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - одговор 2 23.07.2020. Преузмите
Измена конкурсне документације 28.07.2020. Преузмите
Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - одговор 3 10.08.2020. Преузмите
Одлука о додели уговора 08.10.2020. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 23.10.2020. Преузмите

Набавка мерних уређаја у телекомуникацијама за потребе опремања НТП у Чачку

Датум објаве 07.07.2020.
Рок за подношење понуде 06.08.2020.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 07.07.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 07.07.2020. Преузмите

Радови на одржавању водотока другог и нижег реда

Број:
 
404-1/35-2020- II
Врста поступка: отворени поступак јавне набавке
Рок за подношење понуде: 06.08.2020. године до 10 часова
Јавно отварање понуда: 06.08.2020. године у 11 часоваДокументи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 07.07.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 07.07.2020. Преузмите
Одлука о додели уговора 13.08.2020. Преузмите

Радови на текућем одржавању јавних површина у оквиру комплекса СЦ Младост

Датум објаве 30.06.2020.
Рок за подношење понуде 08.07.2020.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 30.06.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 30.06.2020. Преузмите

Услуга израде урбанистичких планова на територији града Чачка

Датум објаве 26.06.2020.
Рок за подношење понуде 27.07.2020.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 26.06.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 26.06.2020. Преузмите

Радови на уређењу аутобуских стајалишта

Датум објаве 19.06.2020.
Рок за подношење понуде 30.06.2020.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 19.06.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 19.06.2020. Преузмите
Одлука о додели уговора 08.07.2020. Преузмите

 

Радови на чишћењу колектора атмосферске канализације

Датум објаве 18.06.2020.
Рок за подношење понуде 30.06.2020.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 18.06.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 18.06.2020. Преузмите
Измена и допуна конкурсне документације 22.06.2020. Преузмите
Обавештење о продужењу рока за подношење 22.06.2020. Преузмите
Одлука о додели уговора 08.07.2020. Преузмите

Набавка и монтажа мобилијара за потребе уређења јавних површина

Датум објаве 15.06.2020.
Рок за подношење понуде 23.06.2020.


Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 15.06.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 15.06.2020. Преузмите

Набавка опреме кабинета за аутоматизацију и дигитализацију за потребе опремања НТП у Чачку

Датум објаве 12.06.2020.
Рок за подношење понуде 13.07.2020.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 12.06.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 12.06.2020. Преузмите

Радови на изградњи система водоснабдевања у МЗ Бељина, Придворица, Паковраће, Парменац, Риђаге и Међувршје

 

Датум објаве 06.06.2020.
Рок за подношење понуде 06.07.2020.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 06.06.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 06.06.2020. Преузмите
Одговор на постављено питање 26.06.2020. Преузмите

Набавка робота и опреме за роботику за потребе опремања НТП у Чачку

 

Датум објаве 15.05.2020.
Рок за подношење понуде 15.06.2020.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 15.05.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 15.05.2020. Преузмите

 

Набавка лабораторије за електронику за опремање НТП у Чачку

 

Датум објаве 13.05.2020.
Рок за подношење понуде 12.06.2020.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 13.05.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 13.05.2020. Преузмите

 

Радови на санацији, затварању и рекултивацији несанитарне депоније сметлишта “Прелићи“ – Зона II - фаза А

 

Датум објаве 05.05.2020.
Рок за подношење понуде 03.06.2020.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 05.05.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 05.05.2020. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 27.05.2020. Преузмите
Измена конкурсне документације 27.05.2020. Преузмите

 

Услуге сервисирања и одржавања возила градске управе града Чачка ван гарантног рока

 

Датум објаве 28.04.2020.
Рок за подношење понуде 08.05.2020.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 28.04.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 28.04.2020. Преузмите

 

Набавка бензина, дизел горива и течности за ветробранска стакла, путем корпоративних картица, за потребе за потребе возног парка града Чачка и набавка горива за стрелце противградне заштите

 

Датум објаве 27.04.2020.
Рок за подношење понуде 08.05.2020.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 27.04.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 27.04.2020. Преузмите

 

Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију ОШ Драгиша Мишовић

 

Датум објаве 24.04.2020.
Рок за подношење понуде 11.05.2020.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 24.04.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 24.04.2020. Преузмите
Одговор заинтересованом лицу - Ј.Н.М.В. 404-2-41-2020- II - 1 питање ОШ Драгиша Мишовић 28.04.2020. Преузмите
Одговор заинтересованом лицу - Ј.Н.М.В. 404-2-41-2020- II - 2 питање ОШ Драгиша Мишовић 28.04.2020. Преузмите
Одговор заинтересованом лицу - Ј.Н.М.В. 404-2-41-2020- II - 3 питање ОШ Драгиша Мишовић 28.04.2020. Преузмите
Измена 1 конкурсне документације 30.04.2020. Преузмите
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 30.04.2020. Преузмите
Одговор заинтересованом лицу - Ј.Н.М.В. 404-2-41-2020- II - 4 питање ОШ Драгиша Мишовић  07.05.2020. Преузмите

 

Радово на замени јавног осветљења на Градском бедему у Чачку

 

Датум објаве 15.04.2020.
Рок за подношење понуде 18.05.2020.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 15.04.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 15.04.2020. Преузмите
Измена конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке 06.05.2020. Преузмите
Одговор за захтев за додатним информацијама и појасњењима конкурсне документације 06.05.2020. Преузмите
Измена конкурсне документације 11.05.2020. Преузмите
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 11.05.2020. Преузмите
Одговор заинтересованом лицу 1 11.05.2020. Преузмите
Одлука о додели уговора о јавној набавци 25.05.2020. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци 25.05.2020. Преузмите

 

Радови на реконструкцији стазе бедема – од хале КК Борац до ресторана Белви - друга фаза

 

Датум објаве 15.04.2020.
Рок за подношење понуде 15.05.2020.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 15.04.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 15.04.2020. Преузмите

 

Радови на уређењу комплекса Градског фудбалског стадиона и остале спортске инфраструктуре

 

Датум објаве 16.04.2020.
Рок за подношење понуде 27.04.2020.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 16.04.2020.  Преузмите
Позив за подношење понуда 16.04.2020.   Преузмите
Одлука о додели уговора 06.05.2020. Преузмите

 

Радови на партерном уређењу градске плаже у Чачку

 

Датум објаве 29.02.2020.
Рок за подношење понуде 30.03.2020.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 29.02.2020.  Преузмите
Позив за подношење понуда 29.02.2020.  Преузмите
Одлука о додели уговора 07.04.2020. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 16.04.2020. Преузмите

 

Извођење радова за заштиту од поплава водотокова другог реда на деоници реке Ботуња и реке Караче

 

Датум објаве 13.03.2020.
Рок за подношење понуде 23.03.2020. 11 h
Отварање понуда 23.03.2020. 12 hДокументи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 13.03.2020. Преузмите
Позив за подношење понуда 13.03.2020. Преузмите

 

Радови на изградњи система канализације у МЗ Трбушани-црпна станица и цевовод до црпне станице

 

Датум објаве 17.09.2019.
Рок за подношење понуда 17.10.2019.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 17.09.2019. Преузмите
Позив за подношење понуда 17.09.2019. Преузмите

 

Услуга изнајмљивања (рентирања) штампача са одржавањем за потребе Градске управе града Чачка - поновљени поступак

 

Датум објаве 22.07.2019.
Рок за подношење понуде 22.08.2019.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 22.07.2019. Преузмите
Позив за подношење понуда 22.07.2019. Преузмите

 

Радови на санацији објекта ОШ Ратко Митровић

 

Датум објаве 23.05.2019.
Рок за подношење понуде 24.06.2019.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 23.05.2019. Преузмите
Позив за подношење понуда 23.05.2019. Преузмите

 

Радови на уређењу платоа изнад градске рупе

 

Датум објаве 10.05.2019.
Рок за подношење понуде 10.06.2019.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 10.05.2019. Преузмите
Позив за подношење понуда 10.05.2019. Преузмите

 

Радови на реконструкцији атлетске стазе

 

Датум објаве 03.05.2019.
Рок за подношење понуде 03.06.2019.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 03.05.2019. Преузмите
Позив за подношење понуда 03.05.2019. Преузмите
Измена конкурсне документације 20.05.2019. Преузмите
Одговор 1 20.05.2019. Преузмите
Одговор 2 22.05.2019. Преузмите

 

Радови на изради канала кишне канализације у улици Александра Савић - друга фаза

 

Датум објаве 05.12.2017.
Рок за подношење понуде 15.12.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 05.12.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 05.12.2017. Преузмите

 

Набавка возила опремљеног за вршење увиђаја саобраћајних незгода и прикупљање података о саобраћајним незгодама

 

Датум објаве 30.11.2017.
Рок за подношење понуде 08.12.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 30.11.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 30.11.2017. Преузмите

 

Набавка услуге "Лични пратилац детета"

 

Датум објаве 28.11.2017.
Рок за подношење понуде 06.12.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 28.11.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 28.11.2017. Преузмите

 

Радови на уређењу пешачке зоне (крак Пиварске улице)

 

Датум објаве 07.11.2017.
Рок за подношење понуде 04.12.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 07.11.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 07.11.2017. Преузмите

 

Радови на уређењу платоа испред Градске библиотеке

 

Датум објаве 07.11.2017.
Рок за подношење понуде 15.11.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 07.11.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 07.11.2017. Преузмите

 

Радови на изградњи Градског фудбалског стадиона у Чачку – наставак изградње

 

Датум објаве 03.11.2017.
Рок за подношење понуде 04.12.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 03.11.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 03.11.2017. Преузмите

 

Извођење радова на уређењу партера „Римског трга“

 

Датум објаве 03.11.2017.
Рок за подношење понуде 02.12.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 03.11.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 03.11.2017. Преузмите

 

Услуга израде пројекта за изградњу система водоснабдевања у МЗ Овчар Бања - иновација (прилагођавање)

 

Датум објаве 31.10.2017.
Рок за подношење понуде 06.11.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 31.10.2017. Преузмите
Обавештење о покретању преговарачког поступка 31.10.2017. Преузмите

Услуга израде пројекта система канализације у МЗ Овчар Бања - иновација (прилагођавање) пројектне документације

 

Датум објаве 31.10.2017.
Рок за подношење понуде 06.11.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 31.10.2017. Преузмите
Обавештење о покретању преговарачког поступка 31.10.2017. Преузмите

Прикључење дистрибутивне мреже Кићановића врело на систем водоснабдевања Кукића

 

Датум објаве 31.10.2017.
Рок за подношење понуде 06.11.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 31.10.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 31.10.2017. Преузмите

 

Радови на изградњи система канализације у МЗ Прељина

 

Датум објаве 31.10.2017.
Рок за подношење понуде 07.11.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 31.10.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 31.10.2017. Преузмите

Услуга израде пројекта пословног простора Центра за социјални рад Чачак

 

Датум објаве 26.10.2017.
Рок за подношење понуде 06.11.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 26.10.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 26.10.2017. Преузмите
Одлука о додели уговора 28.11.2017. Преузмите

 

Услуга израде пројекта изградње заштитног бедема код хале Борац

 

Датум објаве 06.10.2017.
Рок за подношење понуде 16.10.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 06.10.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 06.10.2017. Преузмите

 

Пројектовања система канализације у МЗ Горња Трепча, Доња Трепча, Станчићи и Мојсиње - иновација (прилагођавање) пројектне документације

 

Датум објаве 05.10.2017.
Рок за подношење понуде 13.10.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 05.10.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 05.10.2017. Преузмите

 

Набавка униформи и опреме за потребе Градске управе града Чачка

 

Датум објаве 03.10.2017.
Рок за подношење понуде 11.10.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 03.10.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 03.10.2017. Преузмите

 

Радови на изградњи система водоснабдевања у МЗ Бељина, Придворица, Паковраће, Парменац, Риђаге и Међувршје

 

Датум објаве 22.09.2017.
Рок за подношење понуде 24.10.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 22.09.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 22.09.2017. Преузмите

 

Набавка опреме за хитне интервенције при саобраћајним удесима

 

Датум објаве 21.09.2017.
Рок за подношење понуде 02.10.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 21.09.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 21.09.2017. Преузмите

 

Услуга израде урбанистичког плана ПДР "Љубић 2"

 

Датум објаве 20.09.2017.
Рок за подношење понуде 23.10.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 20.09.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 20.09.2017. Преузмите

 

Радови на санацији система канализације у МЗ Мрчајевци

 

Датум објаве 18.09.2017.
Рок за подношење понуде 23.10.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 18.09.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 18.09.2017. Преузмите

 

Набавка рачунарске опреме за потребе Градске управе града Чачка и Скупштине града

 

Датум објаве 29.08.2017.
Рок за подношење понуде 28.09.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 29.08.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 29.08.2017. Преузмите
Одлука о додели уговора 02.10.2017. Преузмите

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - услуга одржавања Информационог система локалне пореске администрације

 

Датум објаве 28.08.2017.
Рок за подношење понуде 05.09.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 28.08.2017. Преузмите
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 28.08.2017. Преузмите

 

Радови на инфраструктурном опремању локације пословних зона - прва фаза

 

Датум објаве 21.07.2017.
Рок за подношење понуде 21.08.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 21.07.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 21.07.2017. Преузмите
Одговор 1 02.08.2017. Преузмите

 

Радови на изградњи магистралног вода канализације са прикључцима у МЗ Јежевица

 

Датум објаве 21.07.2017.
Рок за подношење понуде 18.08.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 21.07.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 21.07.2017. Преузмите
Одговор 1 02.08.2017. Преузмите

 

Набавка горива за потребе Градске управе

 

Датум објаве 05.07.2017.
Рок за подношење понуде 12.07.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 05.07.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 05.07.2017. Преузмите

 

Услуга израде урбанистичког плана ПДР за део насељеног места Трнава

 

Датум објаве 19.05.2017.
Рок за подношење понуде 19.06.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 19.05.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 19.05.2017. Преузмите
Одговор 1 26.05.2017. Преузмите
Одлука о додели уговора 22.06.2017. Преузмите

 

Вршење услуга сузбијања комараца на територији града Чачка

 

Датум објаве 03.05.2017.
Рок за подношење понуде 11.05.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 03.05.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 03.05.2017. Преузмите
Одлука о додели уговора 18.05.2017. Преузмите

 

Набавка и монтажа опреме за подсистем водоснабдевања Мојсиње - Доња Трепча

 

Датум објаве 08.05.2017.
Рок за подношење понуде 05.06.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 08.05.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 08.05.2017. Преузмите
Одговор на постављено питање 26.05.2017. Преузмите
Детаљи 1 26.05.2017. Преузмите
Детаљи 2 26.05.2017. Преузмите
Детаљи 3 26.05.2017. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 08.06.2017. Преузмите
Одлука о додели уговора 06.07.2017. Преузмите

 

Набавка противградних ракета

 

Датум објаве 08.05.2017.
Рок за подношење понуде 15.05.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 08.05.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 08.05.2017. Преузмите
Одлука о додели уговора 19.05.2017. Преузмите

Набавка услуге "Помоћ у кући"

 

Датум објаве 26.04.2017.
Рок за подношење понуде 04.05.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 26.04.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 26.04.2017. Преузмите
Одлука о обустави поступка 19.05.2017. Преузмите

Услуге стручног надзора на радовима на реконструкцији и доградњи постојећег објекта Дома војске за потребе Градске библиотеке

 

Датум објаве 13.04.2017.
Рок за подношење понуде 19.04.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 13.04.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 13.04.2017. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 03.05.2017. Преузмите

Набавка услуге организације едукативне посете пољопривредних произвођача сајму пољопривреде у Милану

 

Датум објаве 13.04.2017.
Рок за подношење понуде 20.04.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 13.04.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 13.04.2017. Преузмите
Измена конкурсне документације 13.04.2017. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 13.04.2017. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 28.04.2017. Преузмите

Радови на реконструкцији, доградњи и надградњи постојећег објекта Дома војске за потребе Градске библиотеке, по систему „кључ у руке“, преговарачки поступак са објављивањем

 

Одлука о додели уговора Преузмите
Обавештење о закљученом уговору Преузмите

 

Радови на реконструкцији канализације у улици Старчевића пут 2

 

Датум објаве 23.03.2017.
Рок за подношење понуде 03.04.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 23.03.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 23.03.2017. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 19.04.2017. Преузмите

 

Радови на адаптацији објеката месних канцеларија

 

Датум објаве 21.03.2017.
Рок за подношење понуде 28.03.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Позив за подношење понуда 21.03.2017. Преузмите
Конкурсна документација 21.03.2017. Преузмите
Измена 1 конкурсне документације 21.03.2017. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 21.03.2017. Преузмите
Одлука о додели уговора 19.04.2017. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 28.04.2017. Преузмите

 

Набавка услуге обезбеђења зграде Градске управе града Чачка

 

Датум објаве 10.03.2017.
Рок за подношење понуде 20.03.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 10.03.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 10.03.2017. Преузмите
Одлука о додели уговора 23.03.2017. Преузмите

 

Набавка услуге оглашавања у локалном недељном листу и једном дневном листу

 

Датум објаве 02.03.2017.
Рок за подношење понуде 13.03.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 02.03.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 02.03.2017. Преузмите

 

Радови на реконструкцији канализације у улици 555 у МЗ Љубић

 

Датум објаве 02.03.2017.
Рок за подношење понуде 13.03.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 02.03.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 02.03.2017. Преузмите
Одлука о додели уговора 17.03.2017. Преузмите

 

Набавка услуге чишћења

 

Датум објаве 30.12.2016.
Рок за подношење понуде 09.01.2017. 12 hДокументи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 30.12.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 30.12.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 12.01.2017. Преузмите

 

Радови на изградњи система канализације у МЗ Прељина (крак Р-стара пруга)

 

Датум објаве 30.12.2016.
Рок за подношење понуде 30.01.2017. 12 hДокументи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 30.12.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 30.12.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 01.02.2017. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 21.02.2017. Преузмите
Одлука о измени уговора 27.03.2017. Преузмите

 

Набавка материјала за замену азбестних цеви за Златиборску улицу

 

Датум објаве 30.12.2016.
Рок за подношење понуде 10.01.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 30.12.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 30.12.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 17.01.2017. Преузмите
Обавештење о обустави поступка - партија 1 26.01.2017. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 26.01.2017. Преузмите
Обавештење о обустави поступка - партија 3 26.01.2017. Преузмите

 

Набавка видео надзора за градске саобраћајнице, за проширење постојећег видео надзора

 

Датум објаве 22.12.2016.
Рок за подношење понуде 05.01.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 22.12.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 22.12.2016. Преузмите
Одговор на постављено питање 30.12.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 12.01.2017. Преузмите

 

Извођење радова на кишној канализацији у Улици Александра Савића у МЗ Лугови

 

Датум објаве 14.12.2016.
Рок за подношење понуде 24.12.2016.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 14.12.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 14.12.2016. Преузмите
Модел атмосверске канализације - попречни профили 14.12.2016. Преузмите
Модел атмосверске канализације - уздужни профил 14.12.2016. Преузмите
Модел ситуације 14.12.2016. Преузмите
Одговор на постављено питање 16.12.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 24.12.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 31.01.2017. Преузмите

 

Набавка ИТ опреме за потребе Градске управе града Чачка, обликоване по партијама

 

Датум објаве 09.12.2016.
Рок за подношење понуде 20.12.2016.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 09.12.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 09.12.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 23.12.2016. Преузмите
Обавештење о обустави поступка - партија 1 16.01.2017. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 16.01.2017. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 16.01.2017. Преузмите

 

Набавка услуге мобилне телефоније

 

Датум објаве 09.12.2016.
Рок за подношење понуде 21.12.2016.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 09.12.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 09.12.2016. Преузмите
Одговор на постављено питање 1 14.12.2016. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 1 14.12.2016. Преузмите
Измена конкурсне документације 15.12.2016. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 2 15.12.2016. Преузмите
Одговор на постављено питање 2 15.12.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 30.12.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 23.01.2017. Преузмите

 

Радови на изградњи магистралног вода канализације са прикључцима у МЗ Јежевица (Грујанска коса)

 

Датум објаве 08.12.2016.
Рок за подношење понуде 09.01.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 08.12.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 08.12.2016. Преузмите
Одлука о обустави поступка 25.01.2017. Преузмите
Обавештење о обустави поступка 08.02.2017. Преузмите

 

Радови на изградњи система водоснабдевања у МЗ Видова

 

Датум објаве 06.12.2016.
Рок за подношење понуде 14.12.2016.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 06.12.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 06.12.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 19.12.2016. Преузмите

 

Услуге израде пројекта изградње гасне котларнице за ОШ Вук Караџић, Техничку школу, Музичку школу

 

Датум објаве 29.11.2016.
Рок за подношење понуде 09.12.2016.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 29.11.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 29.11.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 13.01.2017. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 09.02.2017. Преузмите

 

Набавка радова на реконструкцији, доградњи и надградњи постојећег објекта Дома војске за потребе Градске библиотеке, по систему кључ у руке

 

Датум објаве 24.11.2016.
Рок за подношење понуде 04.01.2017.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 24.11.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 24.11.2016. Преузмите
Одговор на постављено питање 1 08.12.2016. Преузмите
Одговор на постављено питање 2 09.12.2016. Преузмите
Одговор на постављено питање 3 10.12.2016. Преузмите
Измена конкурсне документације 09.12.2016. Преузмите
Одговор на постављено питање 4 15.12.2016. Преузмите
Одговор на постављено питање 5 19.12.2016. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 15.11.2016. Преузмите
Одговор на постављено питање 6 26.12.2016. Преузмите
Одлука о обустави поступка 13.02.2017. Преузмите
Прилог

Предмер радова
Главни пројекат (машински)
Главни пројекат (хидро)
Главни пројекат (архитектура)

Набавка и инсталација грејног система за еколошко едукативни камп у Рошцима по систему кључ у руке

 

Датум објаве 24.11.2016.
Рок за подношење понуде 02.12.2016.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 24.11.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 24.11.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 22.12.2016. Преузмите

 

Услуга израде урбанистичког плана ПДР Прељина Коњевићи и Извештаја о стратешкој процени утицаја ПДР Прељина Коњевићи на животну средину

 

Датум објаве 14.11.2016.
Рок за подношење понуде 14.12.2016.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 14.11.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 14.11.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 20.12.2016. Преузмите

 

Услуга израде урбанистичког плана ПДР за постројење за пречишћавање отпадних вода за потребе бање Горња Трепча и делове насеља Горња и Доња Трепча

 

Датум објаве 07.11.2016.
Рок за подношење понуде 07.12.2016.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 07.11.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 07.11.2016. Преузмите

Радови на реконструкцији Дома културе у Мрчајевцима(друга фаза)

 

Датум објаве 22.11.2016.
Рок за подношење понуде 30.11.2016. 10:00 hДокументи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 22.11.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 22.11.2016. Преузмите
Одлука о обустави поступка 29.12.2016. Преузмите

 

Услуга интернета за потребе градских управа града Чачка

 

Датум објаве 16.11.2016.
Рок за подношење понуде 25.11.2016. 10:00 hДокументи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 16.11.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 16.11.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 28.11.2016. Преузмите

 

Услуга израде урбанистичког плана ПДР

 

Датум објаве 14.11.2016.
Рок за подношење понуде 14.12.2016.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 14.11.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 14.11.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 20.12.2016. Преузмите

 

Набавка опреме за прихватилиште за незбринуте животиње, обликована по партијама

 

Датум објаве 25.10.2016.
Рок за подношење понуде 24.11.2016.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 25.10.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 25.10.2016. Преузмите

 

Радови на изградњи система канализације - прикључци у МЗ Вапа

 

Датум објаве 18.10.2016.
Рок за подношење понуде 17.11.2016.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 18.10.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 18.10.2016. Преузмите

 

Радови на реконструкцији Дома културе у МЗ Соколићи (друга фаза)

 

Датум објаве 17.10.2016.
Рок за подношење понуде 27.10.2016.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 17.10.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 17.10.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 21.11.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 23.11.2016. Преузмите

 

Радови на изради ходроизолације и фарбања северне трибине објекта Градског фудбалског стадиона у Чачку

 

Датум објаве 04.10.2016.
Рок за подношење понуде 14.10.2016.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 04.10.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 04.10.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 18.10.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 03.11.2016. Преузмите

 

Набавка и монтажа столица за градски фудбалски стадион

 

Датум објаве 30.09.2016.
Рок за подношење понуде 11.10.2016.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 30.09.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 30.09.2016. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 05.10.2016. Преузмите
Измена конкурсне документације 05.10.2016. Преузмите
Одговор на постављено питање 05.10.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 14.10.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 22.11.2016. Преузмите

 

Набавка грађевинског материјала за завршетак започете градње или адаптације неусловних стамбених објеката избеглица, са услугом превоза

 

Датум објаве 30.09.2016.
Рок за подношење понуде 12.10.2016.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 30.09.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 30.09.2016. Преузмите
Измена конкурсне документације 11.10.2016. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 11.10.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 24.10.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 07.11.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 07.11.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 03.11.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору - партија 4 03.11.2016. Преузмите

 

Радови на асфалтирању платоа испред службеног улаза у Градски фудбалски стадион у Чачку

 

Датум објаве 29.09.2016.
Рок за подношење понуде 10.10.2016.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 29.09.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 29.09.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 26.10.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 22.11.2016. Преузмите

 

Радови на изградњи ограде око спортског комплекса Градског фудбалског стадиона у Чачку

 

Датум објаве 27.09.2016.
Рок за подношење понуде 10.10.2016.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 27.09.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 27.09.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 14.10.2016. Преузмите

 

Извођење радова на изградњи система водоснабдевања –доградња (санација) система водоснабдевања Кукићи

 

Датум објаве 28.09.2016.
Рок за подношење понуде 11.10.2016.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 28.09.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 28.09.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 14.10.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 20.10.2016. Преузмите

 

Набавка и монтажа опреме за подсистем водоснабдевања Мојсиње-Доња Трепча

 

Датум објаве 26.09.2016.
Рок за подношење понуде 06.12.2016.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 26.09.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 26.09.2016. Преузмите
Одговор 1 на постављено питање 03.10.2016. Преузмите
Одговор 2 на постављено питање 10.10.2016. Преузмите
Прилог конкурсне документације 10.10.2016. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 20.10.2016. Преузмите
Измена конкурсне документације 08.11.2016. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 08.11.2016. Преузмите
Одлука о измени одлуке о покретању поступка јавне набавке 29.11.2016. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 2 29.11.2016. Преузмите
Одлука о обустави поступка 07.02.2017. Преузмите

 

Радови на уређењу дела фасаде зграде Градске управе

 

Датум објаве 26.09.2016.
Рок за подношење понуде 04.10.2016.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 26.09.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 26.09.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 06.10.2016. Преузмите
Обавештење о закључењу уговора 22.11.2016. Преузмите

 

Услуга израде урбанистичког плана ПДР за део насељеног места Трнава

 

Датум објаве 21.09.2016.
Рок за подношење понуде 21.10.2016.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 21.09.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 21.09.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 31.10.2016. Преузмите

 

Набавка опреме за јединице цивилне заштите

 

Датум објаве 21.09.2016.
Рок за подношење понуде 03.10.2016.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 21.09.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 21.09.2016. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 30.09.2016. Преузмите
Измена конкурсне документације 30.09.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 20.10.2016. Преузмите
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 28.10.2016. Преузмите

 

Услуге организације едукативне посете пољопривредних произвођача Немачкој, Холандији и Словенији

 

Датум објаве 06.09.2016.
Рок за подношење понуде 14.09.2016.Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 06.09.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 06.09.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 15.09.2016. Преузмите

 

Израда техничке документације и набавка и монтажа гасне контејнерске котларнице, по систему кључ у руке

 

Датум објаве 05.09.2016.
Рок за подношење понуде 05.10.2016. 12:00 hДокументи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 05.09.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 05.09.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 07.11.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 23.11.2016. Преузмите

 

Набавка опреме за Градски фудбалски стадион (друга фаза)

 

Датум објаве 31.08.2016.
Рок за подношење понуде 08.09.2016. 12:00 hДокументи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 31.08.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 31.08.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 15.09.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 03.10.2016. Преузмите

Набавка противградних ракета

 

Датум објаве 25.08.2016.
Рок за подношење понуде 05.09.2016. 12:00 hДокументи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 25.08.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 25.08.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 13.09.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 03.10.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 03.10.2016. Преузмите

 

Набавка опреме за Претоварну трансфер станицу – набавка мини хидрауличног багера

 

Датум објаве 22.08.2016.
Рок за подношење понуде 22.09.2016. 12:00 hДокументи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 22.08.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 22.08.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 26.10.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 23.11.2016. Преузмите

 

Набавка радова на Адаптацији објекта за потребе цивилне заштите у простору ЈКП

 

Датум објаве 18.08.2016.
Рок за подношење понуде 29.08.2016. 12:00 hДокументи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 18.08.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 18.08.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 13.09.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 22.09.2016. Преузмите

 

Радови на реконструкцији Дома културе у Мрчајевцима

 

Датум објаве 15.08.2016.
Рок за подношење понуде 25.08.2016. 12:00 hДокументи везани за оглас

Тип документа Последња активност  
Конкурсна документација 15.08.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 15.08.2016. Преузмите
Одговор на постављено питање 17.08.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 06.09.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 22.09.2016. Преузмите