Календар догађаја

Фебруар, 2020
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код

Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Јавни увид Нацрта Плана детаљне регулације "Кошутњак 1 - Младост"
   


ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 54/13 решење УС и 98/13 - одлука УС), а у вези члана 130. став 2 Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 132/14)

ОГЛАШАВА
ЈАВНИ УВИД
НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “КОШУТЊАК 1 - МЛАДОСТ”1. ЈАВНИ УВИД нацрта плана детаљне регулације (текстуални и графички део) ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, од 6. НОВЕМБРА 2015. године до 7. ДЕЦЕМБРА 2015. године.

2. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА о нацрту плана детаљне регулације одржаће се 24. НОВЕМБРА 2015. године у сали Скупштине града у периоду од 17 - 19 сати.

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 54/13 решење УС и 98/13 - одлука УС), а у вези члана 130. став 2 Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 132/14) нацрт плана детаљне регулације биће изложени на јавни увид у просторијама Градске управе за урбанизам града Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати уз присуство представника стручне службе, у централном холу зграде Града и на сајту града Чачка, www.cacak.org.rs .

У току трајања јавног увида, сва заинтересована физичка и правна лица могу да поднесу своје примедбе искључиво у писаном облику на нацрт плана детаљне регулације и доставе их стручној служби Градске управе за урбанизам града Чачка, на шалтер број 8, писарнице града Чачка или путем поште.

3. КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА ЧАЧКА заседа на јавној седници дана 16. ДЕЦЕМБРА 2015. године са почетком у 12 часова у сали Скупштине града Чачка, када ће бити размотрене достављене примедбе током јавног увида. Заседању Комисије ће присуствовати представници обрађивача, ЈП за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" из Чачка. Раду Комисије могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида.

Текст плана
Карта намене површина
Карта регулације и површина јавне намене

Претходна страна