Календар догађаја

Мај, 2024
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Једанаеста седница Скупштине града
 

За петак 15. октобар 2021. године заказана је 11. седница Скупштине града Чачка. За седницу је предложен следећи дневни ред:
 
1. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину 
2. Предлог одлуке о измени Одлуке о јавном задуживању града Чачка
3. Предлог одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2021. годину
4. Предлог програма о изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка за 2021. годину
5. Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01 - 30.06.2021. године (други квартал)
6. Предлог одлуке о  давању сагласности на измене и допуне Програма пословања  ЈКП «Комуналац» Чачак за 2021. годину
7. а) Предлог одлуке о  давању сагласности на измене и допуне Програма пословања  ЈКП «Чачак» Чачак за 2021. годину
    б) Предлог одлуке о  давању сагласности на измене и допуне Програма  буџетске помоћи  ЈКП «Чачак» Чачак за 2021. годину
    в) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП «Чачак» Чачак број 5395/1 од 22. септембра 2021. године 
8. Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП «Моравац» Мрчајевци за 2021. годину
9. а) Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП «Градско зеленило»  Чачак за 2021. годину
    б) Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења  буџетске помоћи  ЈКП «Градско зеленило» Чачак за 2021. годину
    в) Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2021. годину
10. а) Предлог одлуке о  давању сагласности на  Измене и допуне програма пословања  ЈП «Градац» Чачак за 2021. годину
      б) Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне  Програма коришћења буџетске помоћи  ЈП «Градац» Чачак за 2021. годину
11. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне  Годишњег програма пословања и плана рада «Градске стамбене агенције» Чачак за 2021. годину
12. Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма рада ЈУ «Туристичка организација Чачка» за 2021. годину
13. Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Плана и Програма рада д.о.о. «Научно технолошки парк» Чачак за 2021. годину
14. Предлог одлуке о давању сагласности на измене Програма рада и Финансијског плана установе за физичку културу С портски центар «Младост» Чачак за 2021. годину
15. Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа на подручју града Чачка
16. а) Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе «Моје детињство» Чачак за 2020/2021. годину
      б) Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе «Моје детињство» за радну 2021/2022. годину
17. Предлог одлуке о измени Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних лица и накнадама за рад у органима града
18.  Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације система за пречишћавање отпадних вода са постројењем за потребе насеља Трнавска Балуга и Виљуша
19. Предлог одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2021. години
20. Предлог решења о размени к.п. бр. 4963/9 за к.п. бр. 4962/2 обе у КО Чачак
21. Предлог решења о прибављању у јавну својину и давању на коришћење пословног простора на к.п. бр. 802 КО Чачак Апотекарској установи Чачак
22. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања
23. Одборничка питања и одговори   
 
Претходна страна