Календар догађаја

Јул, 2020
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код

Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Једанаеста седница Скупштине града Чачка
 


За уторак 28. фебруар 2017. године сазвана је 11. седница Скупштине града Чачка. За седницу је предложен следећи дневни ред:

- Предлог Одлуке о поверавању ТВ преноса седница Скупштине
- Предлог измена и допуна дела Плана генералне регулације за насељено место Прељина
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину непокретности – кп бр. 2138/1 КО Прељина од КК „Миленко Никшић“
- Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2017. годину
- Предлог Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2017. години
- Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 75/4 од 30. јануара 2017. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 2 од 27. јануара 2017. године
- Предлог Одлуке о поверавању права управљања и коришћења ЈКП „Комуналац“ Чачак, покретне ствари, теретног возила
- Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину реконструкцијом и доградњом дела зграде Дечијег вртића на кп.бр. 884 КО Чачак
- Предлог Решења о приступању прибављању у јавну својину града Чачка, непокретности КО Мрчајевци, путем непосредне погодбе, за проширење гробља
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2017. годину
- Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2015/2016. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2016/2017. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2017. годину
- Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка за 2017. годину
- Предлози решења о избору и разрешењу појединих чланова радних тела Скупштине
- Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања
Претходна страна