Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за инспекцијски надзор - Комунална милиција

 
Одлуком о градским управама ("Сл.лист града Чачка" бр. 20/2019) као о унутрашња организациона јединица у саставу Градске управе за инспекцијски надзор (грађевинарства, просвете, комуналних делатности, саобраћаја, заштите животне средине, туризма, трговине и спорта) образован је и Одсек комуналне милиције (у даљем тексту: Комунална милиција). 
 
Радом Градске управе за инспекцијски надзор руководи Начелник Градске управе за инспекцијски надзор Игор Кривокапић , дипл.инж.грађ.
 
Комунална милиција на територији града Чачка образована је за законом одређене послове чијим обављањем се обезбеђује извршавање надлежности јединице локалне самоуправе у областима, односно питањима комуналне делатности, заштите животне средине, људи и добара и обезбеђује заштита и одржава ред у коришћењу земљишта, простора, локалних путева, улица и других јавних објеката, као и обезбеђује несметано обављање законом одређених послова из надлежности јединице локалне самоуправе.
Комунална милиција издаје упозорења и подноси захтеве за покретање прекршајног поступка за поступања супротно закону којим се уређују државни симболи, осим у односу на државне органе, органе територијалне аутономије, јединица локалне самоуправе и имаоце јавних овлашћења.
Комунална милиција обавља и друге послове комуналне милиције којима се обезбеђује извршавање надлежности утврђених законом.
 
Радом комуналне милиције руководи Начелник комуналне милиције Милена Јовановић .
 
Послове комуналне милиције обављају униформисани комунални милиционари.
Изузетно од става 2. члана 3. Закона о комуналној милицији, послове комуналне милиције могу обављати и комунални милиционари без службене униформе са ознакама, по писаном налогу начелника комуналне милиције.
Начелник комуналне милиције и комунални милиционари, у обављању послова из делокруга комуналне милиције, имају посебна овлашћења утврђена овим законом, укључујући и овлашћења за употребу одређених средстава принуде.
Службене просторије Комуналне милиције се налазе у улици Жупана Страцимира 35/ III спрат.
Контакт телефон  је 032/342-022, а е-маил адреса је komunalnamilicija@cacak.org.rs .

Годишњи план комуналне милиције града Чачка за 2024. годину

 
Скупштина града Чачка на седници одржаној 12. марта 2024. године донела је Одлуку о давању сагласности на Годишњи план рада комуналне милиције града Чачка за 2024. годину, који је Градско веће града Чачка усвојило на седници одржаној 8. фебруара 2024.године.
 
Одлука о давању сагласности на Годишњи план комуналне милиције града Чачка за 2024. годину
Преузмите
Годишњи план комуналне милиције града Чачка за 2024. годину Преузмите
 

Стратешки план комуналне полиције града Чачка за период 2023-2028. године

 
Скупштина града Чачка на седници одржаној 5. децембра 2023. године донела је Одлуку о давању сагласности на Стратешки план комуналне милиције града Чачка за период 2023-2028. године, који је Градско веће града Чачка донело на седници одржаној 24. новембра 2023.године.
 
Одлука о давању сагласности на Стратешки план комуналне милиције града Чачка за период 2023-2028. године Преузмите
Стратешки план комуналне милиције града Чачка за период 2023-2028. године Преузмите