Налазите се: Почетна - Контакт - Контакт телефони

Контакт телефони

 

ФУНКЦИОНЕРИ ГРАДА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА
СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА ЧАЧКА

 

ФУНКЦИОНЕРИ ГРАДА
Милун Тодоровић Градоначелник 309 010
Владан Милић Заменик градоначелника 309 012
Игор Трифуновић Председник Скупштине града 309 023
Александар Максимовић Заменик председника Скупштине града 309 024
Владимир Романдић Секретар Скупштине града 309 055
Милош Стеванић Помоћник градоначелника за област месне самоуправе и инфраструктуре 309 016
Мирјана Ђоковић Помоћник градоначелника за област економског развоја
и заштите животне средине
309 030
Мирослав Петковић Помоћник градоначелника за област друштвених делатности 309 000

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Небојша Бежанић Начелник 343 278
309 002
Биљана Рајић Управљање кадровима 309 005
Марина Стакић Матичар 309 102
Снежана Главина Матичар 309 112
Ненад Васић Матичар 309 100
Ружица Папић Матичар 309 112
Марина Петронијевић Матичар 309 103
Снежана Миловановић   309 117
Љиљана Вукадиновић   309 116
Малина Тодосијевић Шеф писарнице 309 107
Драгица Тасић Писарница 309 110
  Писарница 309 106
Горан Чоланић Шеф одсека за заједничке послове 309 106
Катарина Милошевић Економ 309 082
Гордан Ђорђевић Шеф одсека за информатику и аналитику 309 027
Дејан Николић Одсек за информатику и аналитику 309 028
Владимир Николић Одсек за информатику и аналитику 309 028
Милан Стојић Одсек за информатику и аналитику 309 027
Снежана Илић Бирачки спискови 309 027
Иван Петронијевић Бирачки спискови 309 027
Милорад Ковачевић Шеф обезбеђења, одржавања и помоћних техничких послова 309 093
Александар Радомировић Шеф одсека за јавне набавке, инвестиције и надзор 344 169
346 003 факс
Ацо Милошевић Шеф службе за инвестиције и надзор 309 038
Небојша Баковић Шеф службе за јавне набавке 309 037
Славица Николић Руководилац бифеа 309 013
Зора Плазинић Бифе спрат 309 081
Иванка Курћубић Копирница 309 075
Милорад Драговић Портирница 309 075
Александар Чантрак Портирница 309 075
Радош Шуњеварић Портирница 309 075
Милоје Николић Домар 309 097
Катарина Траиловић Телефониста на централи 309 099
Милена Браловић Шеф службе правне помоћи 309 069
 
МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
Назив месне канцеларије (села за која је образована) и задња пошта Име и презиме шефа месне канцеларије ТЕЛЕФОН
Атеница (за МЗ Атеница и Кулиновци) 32000 Чачак   368-324
Бечањ (за МЗ Бечањ и Вујетинци) 32213 Бресница Александар Илић 064/8255768 805-077
Бресница (за МЗ Бресница) 32213 Бресница 804-101
Горичани (За МЗ Горичани и Качулице) 32225 Горичани Гордана Поповић 064/8255713 5587-101
Горња Горевница (за МЗ Горња Горевница) 32205 Трбушани   880-126
Горња Трепча (За МЗ Горња Трепча) 32215 Горња Трепча Милун Глишић 064/8255769 822-093
Мојсиње (За МЗ Мојсиње и Станчићи) 32210 Мрчајевци Милун Глишић 064/8255769 809-010
Милићевци (За МЗ Милићевци) 32205 Трбушани   823-332
Доња Трепча (За МЗ Доња Трепча) 32215 Горња Трепча Бранко Петровић 064/8255772 824-270
Доња Горевница (За МЗ Доња Горевница) 32210 Мрчајевци Александар Илић 064/8255768 5808-221
Катрга (За МЗ Катрга) 32210 Мрчајевци Јасминка Вукотић 064/8255771 036/857-408
Заблаће (За МЗ Заблаће, Вапа и Балуга (Трнавска) 32223 Заблаће Милосав Стојановић 064/8255776 5813-006
Јежевица (За МЗ Јежевица и Бањица) 32222 Јежевица Драган Швабић 064/8255773 812-102
Рајац (За МЗ Рајац, Липница и Брезовица) 32222 Јежевица 812-644
Јездина (За МЗ Јездина, Бељина и Придворица) 32000 Чачак Милосав Стојановић 064/8255776 5561-512
Лозница (За МЗ Лозница) 32000 Чачак Славко Прелић 064/8643156 5373-567
Коњевићи (За МЗ Коњевићи и Балуга (Љубићска) 32212 Прељина Ацо Вукадиновић 064/8255779 5452-117
Љубић (За МЗ Љубић) 32000 Чачак Сања Милинковић 064/8255743 354-530
Миоковци (За МЗ Миоковци) 32205 Трбушани   882-380
Мршинци (За МЗ Мршинци, Слатина, Кукићи и Жаочани) 32224 Слатина   826-304
Мрчајевци (За МЗ Мрчајевци) 32210 Мрчајевци Јасминка Вукотић 064/8255771 800-167
Остра (За МЗ Остра) 32210 Мрчајевци Милун Глишић 064/8255769 806-262
Парменац (За МЗ Парменац, Паковраће, Риђаге, Међувршје И Овчар Бања) 32000 Чачак Бранко Петровић 064/8255772 5589-136
Петница (За МЗ Петница и Премећа) 32225 Горичани Милосав Стојановић 064/8255776 5829-500
Пријевор (За МЗ Пријевор и Видова) 32205 Трбушани   883-310
Прељина (За МЗ Прељина, Ракова и Соколићи) 32212 Прељина Ацо Вукадиновић 064/8255779 381-002
Прислоница (За МЗ Прислоница) 32212 Прељина Сања Милинковић 064/8255743 5485-115
Рошци (За МЗ Рошци, Врнчани и Јанчићи) 32242 Овчар Бања   5895-017
Трбушани (За МЗ Трбушани и Вранићи) 32205 Трбушани   391-202
Трнава (За МЗ Трнава и Виљуша) 32221 Трнава Гордана Поповић 064/8255713 385-118
 
ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА(назив и адреса) Име и презиме референта МЗ

ТЕЛЕФОН

"Кључ" Чачак, Балканска бр.9 Снежана Радовановић, повереник за избеглице
064/8255704
"3.децембар", Чачак Балканска бр.9. 371-801
"Алваџиница" Чачак, Балканска бр.9.  
"Кошутњак" Чачак, Светогорска 42. 5563-010
"Парк" Чачак, Мостарска бр.2 334-802
"Свети Сава" Чачак, Љубинке Поповић, бр.6 366-597
"Стари град" Чачак, Браће Глишића бр.6 342-050
"Палилула" Чачак, Нушићева бр.4 223-794
"Љубић кеј" Чачак, Љубић кеј бр.15. 353-565
"Сајмиште" Чачак, Љубић кеј бр.15.
"Танаско Рајић" Чачак, Славка Крупежа бр.2.(канцеларија у Чачку, Љубић кеј бр.15)
"Лугови" Чачак, Александра Савића 35/1 Сања Милинковић 064/8255743 351-367
Бељина, Чачак (у МК Јездина) Милосав Стојановић, 064/8255776 5561-512

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
Рада Ћојбашић Начелник 309 006
Милица Воиновић Канцеларија за протокол и односе с јавношћу 309 036
Олгица Ковачевић

Пословни секретар Градоначелника

Факс
222 605
222 606
309 010
309 044
Биљана Милошевић

Пословни секретар Председника Скупштине града

Факс
222 603
223 244
225 139
309 022
309 053
Снежана Настић - Печенковић Стручна служба Скупштине града 309 035
Марина Ристић Припремање и одржавање седница Скупштине 309 033
Слађана Пејовић Дактилограф 309 033
Милка Герзић Дактилограф 309 035
Данка Николић Канцеларија за стручна радна тела извршних органа 309 014
Дејан Васовић Канцеларија за стручна радна тела извршних органа 309 003
Љубисава Зимоњић Канцеларија за послове Градоначелника 309 015
Весна Вуловић Канцеларија за послове Градског већа 309 046
Оливера Полуга Канцеларија за послове Градоначелника 309 015
Предраг Ковачевић Послови информисања 309 004
Татјана Милић шеф Сектора за радна тела Скупштине 309 004
Снежана Суботић технички секретар у посланичкој и одборничкој канцеларији 309 003

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Владимир Гојгић Начелник 309-019
Биљана Ђуровић Шеф службе за приватно предузетништво 309-094
Мирјана Лукић Служба за приватно предузетништво 309-094
Весна Вучетић Служба за приватно предузетништво 309-094
Катарина Миловановић Служба за јавна предузећа - Руководилац групе за праћење пословне политике јавних предузећа 309-052
Зорица Рафаиловић Служба за јавна предузећа 309-052
Нена Миловановић Служба за јавна предузећа 309-052
Весна Павловић Шеф Службе за развој пољопривреде са центрима за развој села 309-135
Миланка Крџић Служба за развој пољопривреде са центрима за развој села 309-135
Љиљана Стефановић Служба за развој пољопривреде са центрима за развој села 309-135
Влајисав Папић Служба за развој пољопривреде са центрима за развој села 309-135
Бојан Гавриловић Служба за развој пољопривреде са центрима за развој села 800-281
Радојица Гавриловић Шеф Службе за израду и реализацију развојних пројеката 309-021
  Служба за израду и реализацију развојних пројеката 309-021
  Служба за израду и реализацију развојних пројеката 309-052
  Шеф службе за правне послове и развој приватне иницијативе 309-049
Марија Гавриловић Служба за правне послове и развој приватне иницијативе 309-052
Дејан Грујанац Служба за правне послове и развој приватне иницијативе 309-052

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Зоран Тодосијевић Начелник 309-007
СЛУЖБА БУЏЕТА И ТРЕЗОРА
Сида Затежић Шеф Службе трезора 309-140
309-080
Славица Максимовић Шеф Службе буџета 309-140
309-080
Славица Пјевовић Помоћни контиста главне књиге трезора 309-138
Бранка Марковић Ликвидатор 344-264
Никола Полуга Референт за послове инвестиција 344-264
Биљана Бојовић Ликвидатор 344-264
Слађана Протић Помоћни контиста главне књиге трезора 309-138
СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА
Рада Новаковић-Бојовић Шеф Службе рачуноводства 309-140
309-080
Милица Поповић Виши сарадник за обрачун накнада за лица ван радног односа 309-090
Слободан Кандић Виши референт -благајник 309-082
  Виши сарадник за обрачун накнада за лица ван радног односа 309-090
Саша Јовановић Стручни сарадник за евиденцију основних средстава 309-090
Весна Проковић Стручни сарадник за нормативна питања 309-054
222-647 фаx
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕСКЕ ПОСЛОВЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Вера Брковић Романдић Шеф Финансијске службе за месне заједнице 309-058
Милета Аврамовић Виши референт за основна средства 309-058
Миодраг Вељовић Ликвидатор 309-058
Душко Илић Ликвидатор 309-058

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Игор Кривокапић
Канцеларија бр. 110, 113
Начелник 309 018
064/8255751
Микаило Пузић
Канцеларија бр.114
Шеф комуналне инспекције 309 087
064/8255709
Слађана Весовић
Канцеларија бр.115
Комунални инспектор 309 088
Владимир Илић
Канцеларија бр.115
Комунални инспектор 309 088
Марина Спасовић
Канцеларија бр.115
Комунални инспектор 309 088
Љиљана Марковић
Канцеларија бр.115
Комунални инспектор 309 088
Никола Живковић
Канцеларија бр.115
Комунални инспектор 309 088
Надежда Чворовић
Канцеларија бр.123
Комунални инспектор 309 062
Моника Никитовић
Канцеларија бр.123
Комунални инспектор 309062
Миљан Радосављевић
Канцеларија бр.123
Комунални инспектор 309062
Ивана Николић
Канцеларија бр.123
Комунални инспектор 309062
Драгана Петровић
Канцеларија бр.123
Комунални инспектор 309062
Петар Мариновић
Канцеларија бр.115
Комунални инспектор 309088
Ана Зорнић
Канцеларија бр.113
Шеф грађевинске инспекције 309 063
064/8130755
Наташа Дамљановић
Канцеларија бр.113
Грађевински инспектор 309 063
Драган Станојевић
Канцеларија бр.113
Грађевински инспектор 309 063
Олгица Глишић
Канцеларија бр.116
Шеф просветне инспекције 309 134
064/8255717
Маријана Марић
Канцеларија бр.116
Просветни инспектор 309 134
Драгана Крвавац
Канцеларија бр.107
Шеф инспекције за локални превоз и путеве 309 061
064/8255766
Мирјана Дидановић Чиндрак
Канцеларија бр.107
Инспекција за локални превоз и путеве 309 061
Биљана Николић
Канцеларија бр.111
Шеф инспекције за заштиту животне средине 309 060
064/8255726
Зорица Пешић
Канцеларија бр.111
Инспекција за заштиту животне средине 309 060
Милева Јочовић
Канцеларија бр.111
Инспекција за заштиту животне средине 309 060
Светлана Белошевић
Канцеларија бр.111
Инспекција за заштиту животне средине 309 060
Катарина Васиљевић
Канцеларија бр.114
Група за опште и правне послове 309 087
Миљојка Аџемовић
Канцеларија бр.114
Група за опште и правне послове 309 087
Драгоман Пауновић
Канцеларија бр.115
Шеф туристичке инспекције 309 063
064/8255720
Светлана Стојановић
Канцеларија бр.115
Туристички инспектор 309 063
Милена Јовановић
Ул.Жупана Страцимира 35/ III
Начелник комуналне милиције 342-022
064/8643145
Верица Јанковић
Ул.Жупана Страцимира 35/ III
Комунални милиционар
342-022
Горан Марушић
Ул.Жупана Страцимира 35/ III
Комунални милиционар 
342-022
Саша Крљанац
Ул.Жупана Страцимира 35/ III
Комунални милиционар 
342-022
Невена Лазић
Ул.Жупана Страцимира 35/ III
Комунални милиционар 
342-022
Мирко Вучићевић
Ул.Жупана Страцимира 35/ III
Комунални милиционар 
342-022
Марко М. Ђоковић
Ул.Жупана Страцимира 35/ III
Комунални милиционар 
342-022
Ана Васиљевић
Ул.Жупана Страцимира 35/ III
Комунални милиционар 
342-022
Иван Бошковић
Ул.Жупана Страцимира 35/ III
Комунални милиционар 
342-022
Никола Каранац
Ул.Жупана Страцимира 35/ III
Комунални милиционар 
342-022
Александар Авић
Ул.Жупана Страцимира 35/ III
Комунални милиционар 
342-022
Бојана Ђуровић
Ул.Жупана Страцимира 35/ III
Комунални милиционар 
342-022
Невена Лазић
Ул.Жупана Страцимира 35/ III
Комунални милиционар 
342-022
Драган Иконић
Ул.Жупана Страцимира 35/ III
Комунални милиционар 
342-022

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
Вера Јаковљевић Начелник 309-129
Дејан Рашић
Душко Којановић
Група за озакоњење
309-029
Драгиша Ђорђевић
Мирко Обреновић
Група за озакоњење
343-824
Зорица Ничић
Јасминка Протић
Одсек за урбанизам, саобраћај и животну средину
309-127
Мирјана Џоковић Служба за имовинске послове 309-071
Милица Миливојевић
Симо Стокић
Служба за имовинске послове 309-077

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
Андрија Недић Начелник Градске управе 309 - 125
Обрадовић Сања Шеф принудне напалте 309 - 125
Цаковић Соња Шеф канцеларије контроле 309 - 121
  Руководилац групе 309 - 121
Џекулић Небојша Инспектор канцеларије контроле 309 - 121
Марић Марија Инспектор канцеларије контроле 309 - 047
Ристановић Оливера Инспектор принудне наплате 309 - 048
Рада Ђедовић Инспектор теренске контроле 309 - 048
Бранка Гордић Авић Пријем и обрада пријава 309 - 045
Добрила Миловановић Пријем и обрада пријава 309 - 045
Татјана Стишовић Пријем и обрада пријава 309 - 045
Катарина Добросављевић Порески инспектор наплате 309 - 048
Марко Васовић Порески инспектор наплате 309 - 048
Јелена Плавшић Инспектор пореске контроле 309 - 048
Светлана Шушић - Пауновић Пријем и обрада пријава 309 - 122
Зоран Гавриловић Порески контролор 309 - 122
Бранкица Дробњак Пријем и обрада пријава 309 - 120
Наташа Шеловић Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта 309 - 120
Верица Матијашевић Чување и архивирање предмета 309 - 120
Биљана Цветић Чување и архивирање предмета 309 - 120
Нада Стојковић Дактилограф 309 - 120
Љубинка Миленковић Пореска евиденција, књиговодство и извештавање 309 - 045

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Милка Станковић Начелник 309 - 085
  Шеф службе за друштвене делатности 309 - 085
Бранка Глишовић Област основног и средњег образовања 309 - 085
Соња Николић шеф службе за борачку инвалидску заштиту 309 -050
Гостиљац Мила дактилограф 309 -050
Ристовић Милош правник - радни односи и ученички и студентски стандард 309 - 050
Поповић Наташа дипл правник - област борачко инвалидске заштите 309 - 051
Богдановић Горица исплатни референт 309 - 051
Шарковић Миљана струковни економиста - послови културе и друштвене бриге о деци 309 - 051
СЛУЖБА ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ
  Шеф службе 344 - 379
345 - 418
Павловић Славица Ликвидатура 344-379
Ивана Топаловић Ликвидатура 344-379
Милорад Весковић Писарница 344-379
Ненад Миловановић Писарница 344-379
Радојка Бошковић Финансијска служба 344-379
Иван Јаковљевић Правна служба 344-379
Миладин Тошић Правна служба 344-379

 

СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА
Марина Ћирковић Шеф службе за буџетску инспекцију 309 - 008
Вера Милић Буџетски инспектор 309 - 090

 

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА ЧАЧКА
  Шеф службе за интерну ревизију 309 - 090