Календар догађаја

Мај, 2021
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Javna svojina grada ČačkaГеографски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Контрола заузећа површине јавне намене
 

 
(летњих/зимских башти)
 
 
Чланом 34. Одлуке о привременим објектима („Службени лист града Чачка“ бр. 6/2019), забрањено је:
- постављати привремени објекат без одобрења надлежног органа или противно одобрењу надлежног органа и одобреној документацији;
- вршити замену одобреног и изграђеног привременог објекта другим објектом без одобрења надлежног органа;
- вршити промену намене привременог објекта без одобрења надлежног органа.
 
Чланом 37. став 1. исте одлуке прописане су новчане казне у фиксном износу од 150.000 динара за правно лице ако:
- поступи противно одредби члана 10. ове Одлуке;
- поступи противно одредби члана 34. ове Одлуке;
- привремени објекат не уклони у случајевима предвиђеним у члану 35. ове Одлуке;
- не уклони привремени објекат по налогу комуналног инспектора (члан 36. став 2. ове одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 25.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од 25.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 75.000 динара.
За прекршаје из овог члана комунални инспектор, односно комунални полицајац, издаје прекршајни налог у складу са законом. 
 
Позивају се власници  привремених објеката - летњих/зимских башти да у року од 7 дана ускладе своје пословање са Одлуком о привременим објектима, односно прибаве одобрење надлежног органа за постављање истих на површинама јавне намене или исте уклоне.
 
По истеку поменутог рока, комунална инспекција и комунална милиција ће вршити интензивну контролу заузећа јавних површина постављањем летњих/зимских башти и предузимати мере у складу са својим овлашћењима.                                                          
                                                                                 
 
                                                                     ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 
Претходна страна