Налазите се: Почетна - Привреда - Људски ресурси

Људски ресурси

Структура радно способног (незапосленог) становништва

Неки статистички показатељи:
 • Густина насељености у Чачку двоструко превазилази републички просек.
 • Као последица брзог економског развоја, општина Чачак је једна од ретких општина у којима је просечан годишњи прираст становништва позитивна вредност.
 • Активну популацију чини 67,79% становништва, што је изнад просека за Републику Србију.
 • Број становника који траже посао је 16.887 од чега су 52,92% жене.
 • Учешће омладине у укупном становништву је 20,45% што превазилази просечан удео омладине у укупној популацији на нивоу Републике, а као ефекат позитивног миграционог салда Чачак се не суочава са проблемом.

Укупна популација општине, просечна старост, стопа незапослености, образовна структура, искуство и способности локалне радне снаге.

- Број становника: 117.072 , у граду 76.662, а у селима 40.410
- Просечна старост 47 год.
- Стопа незапослености: 16.887,00 незапослених
 • Образовна структура:
Школска спрема
Број незапослених
I степен стручне спреме
3.809
II степен стручне спреме
1344
III степен стручне спреме
5594
IV степен стручне спреме
4807
V степен стручне спреме
153
VI -1 степен стручне спреме
551
VI -2 степен стручне спреме
1
VII -1 степен стручне спреме
559
VII -2 степен стручне спреме
6
VIII степен стручне спреме
-
Укупно
16.887

Просечна бруто и нето плата у општини, просечна плата по секторима (посебан акценат на секторе које желимо да промовишемо)

- У општини Чачак за септембар 2007. године бруто 32.861,00 динара, нето 21.770,00 динара

- Просечна плата по секторима (подаци за 2005. годину за зараду без пореза и доприноса по запосленом)

Пољопривреда (сектор А) 13.502,00 динара
Вађење руда и камена (сектор В) 10.563,00 динара
Прерађивачка индустрија (сектор Г) 8.682,00 динара
Производња и снабдевање ел. Енергијом, гасом и водом (сектор Д) 24.321,00 динара
Грађевинарство (сектор Ђ) 13.824,00 динара
Трговина на велико и мало (сектор Е) 11.733,00 динара
Хотели и ресторани (сектор Ж) 7.485,00 динара
Саобраћај, складиштење и везе (сектор З)

16.440,00 динара

Активности у вези са некретнинама, изнајмљивањем (сектор Ј) 16.994,00 динара
Здравствени и социјални рад (сектор Љ) 18.713,00 динара
Остале комуналне, друштв. и личне услуге (сектор М)

12.491,00 динара

Образовне, научне и истраживачке установе

 • 16 предшколских установа
   
 • 26 основних школа
   
 • 7 средњих школа
 1. Техничка школа
 2. Прехрамбено-угоститељска школа
 3. Медицинска школа
 4. Машинско-саобраћајна школа
 5. Економска
 6. Гимназија
 7. Средња музичка школа
 • Висока техничка школа
   
 • Агрономски факултет
 • Технички факултет
   
 • Школа за децу ометену у развоју
 • Центар за образовање одраслих
   
 • Институт за воћарство и виноградарство