Календар догађаја

Април, 2024
*   *
П У С Ч П С Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ О АКТИВНОСТИМА НА ИЗМУЉАВАЊУ ЈЕЗЕРА МЕЂУВРШЈЕ
 

 
 
Пројекат санације језера Међувршје, спроводи се сходно Уредби Владе Републике Мађарске, бр.1105/2019, односно у складу са одредбама билатералног споразума о економској и техничкој помоћи, коју је Република Мађарска одобрила Републици Србији.
 
У вези са предметним пројектом, Агенција за промоцију извоза Републике Мађарске (ХЕПА), на основу спроведене процедуре јавне набавке, именовала је привредно друштво "Naturaqua, Environmental Protection, Planning and Services Ltd, Budapest" , као носиоца активности на реализацији предметних пројеката (у даљем тексту: "Naturaqua" ).
 
У току припреме за реализацију пројекта, поднет је Захтев о условима за заштиту природе Министарству за заштиту животне средине за планиране активности изабраних добављача, које су у вези са услугама екологије, геологије и узорковања воде и седимента. На основу поднетог Захтева, Министартво заштите животне средине издало је Решење о условима заштите природе, о коме су формално обавештени ЈП „Србијашуме“, Завод за заштиту природе Србије и ТО Чачак.
 
Извршено  је батиметријско снимање корита језера, ради процене и распореда седимента у језеру. Снимало се у два различита временска интервала, због ограниченог приступа појединим деловима језера у предзимском периоду (услед бујне вегетације). На основу снимања сачињена је мапа пресека корита језера и распореда количине седимента.
 
Уз ангажовање акредитоване лабораторије на пословима израде физичко-хемијских, хемијских и биолошких анализа воде и седимента језера, извршена је класификација воде и седимента, у складу са важећом законском регулативом у Републици Србији. Сачињен  је извештај о извршеној лабораторијској анализи воде и седимента језера Међувршје.
 
Израда дела пројекта који се односи на енергетику (ХЕ Међувршје) и хидрологију (заштита од поплава) је у завршној фази. Због тога су затражени додатни подаци од Хидрометеоролошког завода Србије, у вези са метеоролошким параметрима језера Међувршје, као и околним метеоролошким станицама (Ваљево, Пожега, Златибор).
 
Направљен је опис локације, односно чинилаца животне средине, који могу бити изложени утицају, заправо опис могућих значајних штетних утицаја пројекта санације језера на животну средину. 
 
У досадашњој реализацији пројекта санације језера Међувршје одређене су све планиране активности које, условно, чине „кичму“ пројекта. На овај начин дефинисани су основни улазни параметри о количини, распореду и квалитету седимента и воде, као валидан основ за моделирање могућих алтерантива санације и анализу њихових појединачних трошкова и користи.
 
Комплетирањем катастарско-топографског плана за језеро Међувршје, биће коначно дефинисани и услови за пројектовање приступа језеру у реализацији одабраних алтернатива санације, као и алатернатива одлагања и ремедијације седимента.
 
На крају, треба истаћи да је досадашња реализација пројекта имала пуну подршку и кооперативност Владе Републике Србије, ресорних министарстава и предузећа, захваљујући којој су значајно убрзани поједини процеси у раду.
 
 
 
 
Град Чачак
Туристичка организација Чачка
Претходна страна