Налазите се: Почетна - Е-Управа - Обавештења

Обавештење о термину полагања испита о познавању града Чачка и прописа који регулишу делатност такси превоза путника

Преузмите обавештење.

решење о експропријацији Танасковић Станица
решење о експропријацији Пјевовић (Љубомир) Александар
решење о постављању привременог заступника за Танасковић Станицу
решење о постављању привременог заступника за Пјевовић(Љубомир) Александра
решење о експропријацији Раденковић Милкица
решење о постављању привременог заступника за Адземовић (Драгутин) Милицу
решење о постављању привременог заступника за Раденковић Милкицу
решење о експропријацији Петровић Драган
решење о експропријацији Петровић Госпава
решење о експропријацији Петровић(Војислав)Драган
решење о експропријацији Ристић Ружа
решење о експропријацији Урошевић(Драгомир)Душан
решење о експропријацији Вукосављевић Станко
решење о постављању привременог заступника Петровић Драгану
решење о постављању привременог заступника Петровић Госпави
решење о постављању привременог заступника за Петровић(Војислав)Драгана
решење о постављању привременог заступника за Ристић Ружу
решење о постављању привременог заступника за Урошевић(Драгомир)Душана
решење о постављању привременог заступника за Вукосављевић Станка

ГРАД ЧАЧАК ДЕО ПРОЈЕКТА “УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ КЛИМЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“ - НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТР ИНВЕСТИЦИОНИХ МАПА

Одржане online радионице у оквиру пројекта
 
"Унапређење пословне климе у Републици Србији" 
 
Дана 24.марта 2021. године одржана је онлине радионица са представницима јединица локалне самоуправе. Тема радионице је: Алат за прикупљање података о инвестиционим локацијама и прелиминарна анализа модела будућег извештавања. Предавачи током радионице су били Немања Паунић (координатор техничке компонетне) и Филип Петровић (координатор компоненте за уређивање просторно планске документације).
Полазницима обуке су представљене функционалности Алата за прикупљање података. Обука се односила на теоријску основу, упознавање са радним окружењем Алата за прикупљање података и заједничко попуњавање и дефинисање питања у упитнику. Након обуке кроз интерактивну дискусију дати су корисни коментари на иницијални модел извештавања.
Обука представља прву у низу обука како би се дошло до финалног решења по коме ће у будућности извештавати ка Националном регистру инвестиционх локација.
Дана 30.марта 2021. године одржан је наставак онлине радионице са представницима јединица локалне самоуправе. Тема радионице је: Алат за прикупљање података о инвестиционим локацијама и прелиминарна анализа модела будућег извештавања. Предавачи током радионице су били Немања Паунић (координатор техничке компонетне) и Филип Петровић (координатор компоненте за уређивање просторно планске документације).
Циљ радионице је заједнички договор у вези са будућим алатом за прикупљање података.
Представници града Чачка, који су присуствовали на одржаним радионицама су: 
- Владан Милић, Заменик градоначелника града Чачка, 
- Марија Гавриловић, Градска управа за локални економски развој града Чачка,
- Марија Јовановић, координатор на порјекту „Унапређење земљишне администрације у Србији“

ГРАД ЧАЧАК ДЕО ПРОЈЕКТА “УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ КЛИМЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“ - НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТР ИНВЕСТИЦИОНИХ МАПА

Одржана online радионица у оквиру пројекта
 
"Унапређење пословне климе у Републици Србији" 
 
Друштвене мреже могу бити одличан начин како да посетиоце најбоље и најбрже информишете за значајне догађаје, актуелне промоције и новости везане за вашу институцију и пословање институције.
Квалитетним садржајем текстова који се објављују могу се едуковати и информисати посетиоци али пружити им одређене савете. О њиховом значају на онлине радионици говорио је Adam Söderblom , експерт за друштвене медије шведске агенције за мапирање, катастар и регистрацију земљишта - Lantmäteriet.
На радионици су присуствовали представници Јединица локалних самоуправа и запослени Републицког геодетског завода.
Представници града Чачка, који су присуствовали на радионици одржаној 17.03.2021. године, су: 
Владан Милић, Заменик градоначелника града Чачка, 
Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој града Чачка,
Марија Гавриловић, Градска управа за локални економски развој града Чачка,
Марија Јовановић, координатор на порјекту "Унапређење земљишне администрације у Републици Србији"
Решење о постављању привременог заступника за Илић Видосаву.
Решење о постављању привременог заступника за Марковић Милана.
Решење о постављању привременог заступника за Вујовић Будимира.

Градска управа за урбанизам града Чачка обавештава јавност да је отпочела рад на изради Одлуке о изради Измена и допуна ПГР за Овчар Бању на територији града Чачка

 

Обавештење о почетку израде Одлуке о изради Измена и допуна ПГР Овчар Бања на територији града Чачка Преузмите
Одлука о изради Измена и допуна плана генералне регулације за овчар бању на територији града Чачка Преузмите
Графички прилог Преузмите

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЈАВНОСТИ

 
Град Чачак обавештава јавност да је отпочео рад на  измени нацрта Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка ( „Сл. лист града Чачка“, бр. 3/19) и Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара ( „Сл. лист града Чачка“, бр. 3/19)  у складу са  одредбама члана 95. став 1. тачка 1). Статута града Чачка ("Службени лист града Чачка", број 6/2019)  
 
Град Чачак позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са важећим Одлукама, које су саставни део овог јавног позива,  и дају предлоге, сугестије и коментаре  најкасније до 13.11.2020. године.
Предлози, иницијативе и сугестије могу се  доставити  путем електронске поште на адресу: lkt@cacak.org.rs

Обавештење о почетку израде Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском градском и приградском превозу путника и радни нацрт ове Одлуке

   
Текст Обавештења Погледајте
Радни нацрт Одлуке Погледајте

ГРАД ЧАЧАК ДЕО ПРОЈЕКТА "УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ КЛИМЕ У СРБИЈИ" - НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТАР ИНВЕСТИЦИОНИХ МАПА

 

Одржана online радионица у оквиру пројекта "Унапређење пословне климе у Републици Србији"

 
У четвртак 22. октобра 2020. године одржана је онлине радионица под називом "Начин комуникације институције са корисницима услуга путем Call центра". Радионицу је водио Јонас Ерландсон ( Jonas Erlandsson ) - шеф корисничког центра Лантматеријета ( Lantmäteriet ).
 
Том приликом он је објаснио на који начин функционише Call центар Лантматеријета, који су типови комуникације могући са корисницима и колики је проценат задовољних корисника. Такође, било је речи и о временском интервалу потребном да се одговори на захтев корисника.
 
 
Радионици су присуствовали представници Градске управе града Чачка, представници других пилот јединица локалних самоуправа које су укључене у пројекат "Унапређење пословне климе у Републици Србији" и запослени у Републичком геодетском заводу у Сектору за развој.

Обавештење Завода за интелектуалну својину

 
Завод за интелектуалну својину обавештава да су 6. децембра 2019. године умањене таксе за електронске пријаве права индустријске својине.
 
Такса за електронску пријаву за признање патента и малог патента умањена је за 50%, док је такса за електронску пријаву за признање индустријског дизајна, жига, колективног жига и жига гаранције умањена за 25%.
 
Поштовани суграђани, искористите ову погодност, поднесите електронску пријаву и уштедите новац.
Додатне информације о подношењу електронских пријава Заводу за интелектуалну својину мижете да видите на званичном сајту Завода за интелектуалну својину www.zis.gov.rs

Нова уверења о просечном приходу по члану домаћинства за ученички и студентски дом

   
Уверење о просечном приходу по члану домаћинства за ученички дом Преузмите
Уверење о просечном приходу по члану домаћинства за студентски дом Преузмите

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА О ПОЗНАВАЊУ ГРАДА ЧАЧКА И ПРОПИСА КОЈИ РЕГУЛИШУ ДЕЛАТНОСТ ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА

 
Комисија за полагање испита за возаче такси превоза о познавању града Чачка и прописа који регулишу делатност такси  превоза путника
 
 
Обавештавају се кандидати који испуњавају услове за такси возача на територији града Чачка да ће се полагање испита за возача обавити дана 05.06.2020.године са почетком у 12,00 часова.
 
Полагање испита обавиће се у канцеларији 107. (први спрат) градске управе Чачак.
 
Испит обухвата познавање следећих прописа:
1. Закон о превозу путника у друмском саобраћају
2. Програм такси стајалишта на територији града Чачка
 
Пријава за полагање испита подноси се Комисији (на писарници грдске управе) најкасније 3 дана пре термина одређеног за полагање испита односно до 02.06.2020.године.
 
Висина Накнаде за полагање испита износи 5.000,00 динара.
 
НА ИСПИТ ОБАВЕЗНО ПОНЕТИ ЛИЧНУ КАРТУ.
 
У Чачку, дана 18.05.2020.године
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Ђуровић
 
Решење о привременом заузећу земљишта Преузмите
   
Решење о постављењу привременог заступника 4 Преузмите
Решење о постављењу привременог заступника 3 Преузмите
Решење о постављењу привременог заступника 2 Преузмите
Решење о постављењу привременог заступника 1  Преузмите

Обавештење пореским обвезницима о могућностима преузимања налога за уплату

Преузмите Обавештење.

13. Седница изборне комисије


На 13. седници Изборне комисије града Чачка, 12. децембра 2019. године предложено је шест кандидата за инструкторе који ће се, према плану и програму Републичке изборне комисије, обучити за рад бирачких одбора у сталном саставу на спровођењу избора у 2020. години и то:  Касија Вукајловић, председник и Марија Радовић, заменик председника Изборне комисије града Чачка, Љубиша Милосављевић, секретар и Снежана Настић Печенковић, заменик секретара Изборне комисије града Чачка, Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка и Гордан Ђорђевић, шеф службе за информатику и аналитику у Градској управи за опште и заједничке послове града Чачка.

Преузмите документ.

Имплементација европског законодавства у области емисија испарљивих органских једињења

 

У току је пројекат „Имплементација европског законодавства у области емисија испарљивих органских једињења“ коју реализује Технолошко-металуршки факултет Београд, уз подршку Министарства заштите животне средине и Агенције за заштиту животне средине РС. Овај пројекат обухвата имплементацију Уредбе о листи индустријских постројења и активности у којима се контролише емисија испарљивих органских једињења при одређеној потрошњи растварача и укупним дозвољеним емисијама, као и шеми за смањење емисија („Сл. Гласник РС“ бр.100/11) кроз израду Регистра ВОЦ оператера који имају обавезе у погледу смањења и контроле емисија ВОЦ као и редовног мониторинга и извештавања Агенцији. Да би Регистар ВОЦ оператера био успешно и валидно урађен, са подацима који ће дати праву слику о употреби органских растварача, неопходна је сарадња свих нас.

Министарство заштите животне средине је Инспекцији за заштиту животне средине Града Чачак поверило обавезу доставе упитника правним лицима, као и њихово даље прослеђивање.

Списак оператера са територије Града Чачка, као и оригинални упитници, налази се у наставку документа.

 
Списак оператера са територије Града Чачка Преузмите
Упитник (Активност 8) Преузмите
Упитник (Активност 7 и 9) Преузмите
Упитник (Активност 11) Преузмите
Упитник (Активност 16) Преузмите
Упитник (Активност 17) Преузмите
Упитник (Активност 17 и 20) Преузмите
Упитник (Активност 19) Преузмите

 

Информација о седницама Изборне комисије града Чачка, ажурирана са 10. седницом одржаном 11.12.2018. године


Преузмите документ

Информација о заказаним зборовима грађана


Преузмите информацију.