Налазите се: Почетна - Е-Управа - Обавештења

Градска управа за урбанизам оглашава јавни увид ПДР за гробље у Доњој Трепчи

 

Текст огласа преузмите
Текст плана преузмите
План урбанистичке регулације преузмите
План намене површина преузмите

 

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања
 
Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца 

Одлука - Соларни панели

В О Д И Ч за праћење примене на локалном нивоу Стратегије за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године

 

Одлука о промени назива појединих улица на територији града Чачка и Одлука о промени назива три улице на територији града Чачка бр. 06-16-2020- I од 14. фебруара 2020. године.

Одлука о промени назива појединих улица на територији града Чачка бр. 06-110-2021- I од 29. и 30. јуна 2021. године.

ГРАД ЧАЧАК ДЕО ПРОЈЕКТА "УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ КЛИМЕ У СРБИЈИ" - НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТАР ИНВЕСТИЦИОНИХ МАПА

 
Одржане online радионице у оквиру пројекта
"Унапређење пословне климе у Републици Србији"
 
Дана 24.маја 2021. године, у трајању од 3 сата, одржана је радионица представницима јединица локалних самоуправа на којој је присуствовао и град Чачак. Радионицу су водили експерти из општине Јевле. Тема радионице је била ГИС/Гео подаци. Први део радионице се односио на размену података између општине Јевле и Лантматериета, а други део на отворене податке. Радионицу су водили Анела Хук, координатор за премер и мапирање у општини Јевле и Мари Нилсон, шеф Јединице за дигитализацију у општини Јевле. Оне су на практичном примеру показале како се геопросторни подаци додају, размењују и ажурирају између коринсника, путем дигиталне платформе из ГИС система.
 
 
У оквиру пројекта "Унапређење пословне климе у Србији" дана 01.06.2021. године одржана је радионица шведских експерата стамбеног предузећа Јевле на којој су присиствовали представници јединица локалних самоуправа у Србији. Град Чачак је један од представника јединица локалних самоуправа из Србије. Идеја радионице је да се научи и прихвати нов начин формирања таквих предузећа у Србији.
 
Тема радионице: Представљање Јевлеједерне, стамбеног предузећа општине Јевле.
Модератор радионице је извршни директор стамбеног предузећа Катерин Холгерсон. Радионицу је водила Ирис Карамехмедовић, пореклом са нашег региона, запослена у Стамбеном предузећу општине Јевле. Она је на детаљан начин описала које све услуге обавља ово предузеће, на који начин граде нове станове као и начин годишњег одржавања истих. Само предузеће функционише заједно у договору са станарима тих зграда, реагују на њихове примедбе за боље становање и покушавају да на ефикасан начин реше исте у што краћем року.
 
 
Шведска општина Јевле дана 09.06.2021. године одржала је други део радионице везан за ГИС платформу. Радионицу су водили:
Маркус Мерие, ГИС програмер, општина Јевле;
Ева-Лена Линден, ГИС програмер, општина Јевле.
Представници пилот јединица локланих самоуправа су дискутовали на ту тему, сагледавали предности платформе и могућности увођења истих у своје системе. Радионици су присуствовали и представници града Чачка и активно учествовали у размени стручног мишљења.
 

ГРАД ЧАЧАК ДЕО ПРОЈЕКТА “УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ КЛИМЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“ - НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТР ИНВЕСТИЦИОНИХ МАПА

Одржана online радионица у оквиру пројекта
 
"Унапређење пословне климе у Републици Србији" 
 
Марија Брандер ( Maria Brander ), експерт из области Стратешких комуникација је отворила онлине радионицу под називом „Продукција видеа&рдqуо; у оквиру компоненете Видљивост и промоција пројекта „Унапређење пословне климе у Републици Србији&рдqуо;. Она је испред  шведске агенције за картографију, катастар и регистрацију земљишта - Lantmäteriet изнела своје искуство у продукцији филмова.
Садржај радионице се односио на који начин треба започети продукцију видеа, које методе користити и на који начин уредити и објавити видео.
Радионица се одржала 08.04.2021. године, на којој су учествовали представници пилот јединица локалне самоуправе и запослени РГЗ-а.
Представници града Чачка, који су присуствовали на одржаној радионици су: 
- Владан Милић, Заменик градоначелника града Чачка, 
- Марија Гавриловић, Градска управа за локални економски развој града Чачка,
- Марија Јовановић, координатор на порјекту „Унапређење земљишне администрације у Србији“

Обавештење Завода за интелектуалну својину

 
Завод за интелектуалну својину обавештава да су 6. децембра 2019. године умањене таксе за електронске пријаве права индустријске својине.
 
Такса за електронску пријаву за признање патента и малог патента умањена је за 50%, док је такса за електронску пријаву за признање индустријског дизајна, жига, колективног жига и жига гаранције умањена за 25%.
 
Поштовани суграђани, искористите ову погодност, поднесите електронску пријаву и уштедите новац.
Додатне информације о подношењу електронских пријава Заводу за интелектуалну својину мижете да видите на званичном сајту Завода за интелектуалну својину www.zis.gov.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА О ПОЗНАВАЊУ ГРАДА ЧАЧКА И ПРОПИСА КОЈИ РЕГУЛИШУ ДЕЛАТНОСТ ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА

 
Комисија за полагање испита за возаче такси превоза о познавању града Чачка и прописа који регулишу делатност такси  превоза путника
 
 
Обавештавају се кандидати који испуњавају услове за такси возача на територији града Чачка да ће се полагање испита за возача обавити дана 05.06.2020.године са почетком у 12,00 часова.
 
Полагање испита обавиће се у канцеларији 107. (први спрат) градске управе Чачак.
 
Испит обухвата познавање следећих прописа:
1. Закон о превозу путника у друмском саобраћају
2. Програм такси стајалишта на територији града Чачка
 
Пријава за полагање испита подноси се Комисији (на писарници грдске управе) најкасније 3 дана пре термина одређеног за полагање испита односно до 02.06.2020.године.
 
Висина Накнаде за полагање испита износи 5.000,00 динара.
 
НА ИСПИТ ОБАВЕЗНО ПОНЕТИ ЛИЧНУ КАРТУ.
 
У Чачку, дана 18.05.2020.године
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Ђуровић
 
Решење о привременом заузећу земљишта Преузмите
   
Решење о постављењу привременог заступника 4 Преузмите
Решење о постављењу привременог заступника 3 Преузмите
Решење о постављењу привременог заступника 2 Преузмите
Решење о постављењу привременог заступника 1  Преузмите

Обавештење пореским обвезницима о могућностима преузимања налога за уплату

Преузмите Обавештење.

13. Седница изборне комисије


На 13. седници Изборне комисије града Чачка, 12. децембра 2019. године предложено је шест кандидата за инструкторе који ће се, према плану и програму Републичке изборне комисије, обучити за рад бирачких одбора у сталном саставу на спровођењу избора у 2020. години и то:  Касија Вукајловић, председник и Марија Радовић, заменик председника Изборне комисије града Чачка, Љубиша Милосављевић, секретар и Снежана Настић Печенковић, заменик секретара Изборне комисије града Чачка, Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка и Гордан Ђорђевић, шеф службе за информатику и аналитику у Градској управи за опште и заједничке послове града Чачка.

Преузмите документ.

Имплементација европског законодавства у области емисија испарљивих органских једињења

 

У току је пројекат „Имплементација европског законодавства у области емисија испарљивих органских једињења“ коју реализује Технолошко-металуршки факултет Београд, уз подршку Министарства заштите животне средине и Агенције за заштиту животне средине РС. Овај пројекат обухвата имплементацију Уредбе о листи индустријских постројења и активности у којима се контролише емисија испарљивих органских једињења при одређеној потрошњи растварача и укупним дозвољеним емисијама, као и шеми за смањење емисија („Сл. Гласник РС“ бр.100/11) кроз израду Регистра ВОЦ оператера који имају обавезе у погледу смањења и контроле емисија ВОЦ као и редовног мониторинга и извештавања Агенцији. Да би Регистар ВОЦ оператера био успешно и валидно урађен, са подацима који ће дати праву слику о употреби органских растварача, неопходна је сарадња свих нас.

Министарство заштите животне средине је Инспекцији за заштиту животне средине Града Чачак поверило обавезу доставе упитника правним лицима, као и њихово даље прослеђивање.

Списак оператера са територије Града Чачка, као и оригинални упитници, налази се у наставку документа.

 
Списак оператера са територије Града Чачка Преузмите
Упитник (Активност 8) Преузмите
Упитник (Активност 7 и 9) Преузмите
Упитник (Активност 11) Преузмите
Упитник (Активност 16) Преузмите
Упитник (Активност 17) Преузмите
Упитник (Активност 17 и 20) Преузмите
Упитник (Активност 19) Преузмите

 

Информација о седницама Изборне комисије града Чачка, ажурирана са 10. седницом одржаном 11.12.2018. године


Преузмите документ

Информација о заказаним зборовима грађана


Преузмите информацију.