Налазите се: Почетна - Е-Управа - Обавештења

Обавештење о поднетом захтеву за издавање решења о измени и допуни дозволе за складиштење  неопасног отпада.

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

Обавештење о термину полагања испита о познавању града Чачка и прописа који регулишу делатност такси превоза путника.

Одлука о промени назива појединих улица на територији града Чачка и Одлука о промени назива три улице на територији града Чачка бр. 06-16-2020- I од 14. фебруара 2020. године.

Одлука о промени назива појединих улица на територији града Чачка бр. 06-110-2021- I од 29. и 30. јуна 2021. године.

ГРАД ЧАЧАК ДЕО ПРОЈЕКТА "УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ КЛИМЕ У СРБИЈИ"

- НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТАР ИНВЕСТИЦИОНИХ МАПА-
У току је финална фаза пројекта “Унапређење пословне климе у Србији&рдqуо; који се реализује од 2019. године подржан од Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (СИДА), шведске агенције за картографију, катастар и регистрацију земљишта - Lantmäteriet и Републичког геодетског завода.
 
 
Споразум о сарадњи између Града Чачка и Републичког геодетског завода потписан је 19.09.2019. године, од када је почела сарадња на пројекту „Унапређење пословне климе у Србији“. Циљеви сарадње: пружање подршке Републичком геодетском заводу при успостављању Националног регистра инвестиционих мапа, јачање капацитета Републичког геодетског завода и пилот јединица локалних самоуправа и подстицање економског раста Србије. 
Регистар је успостављен, опредељени су подаци који ће се у њему користити, и одржане су бројне радионице са циљем подизања техничких и промотивних капацитета јединица локалних самоуправа. Тренутно је у току фаза верификације података који су унети у Алат за прикупљање података кроз упитник Националног регистра инвестиционих локација - за који се очекује да ускоро постане потпуно оперативан.
Представници 11 пилот јединица локалне самоуправе су дана 09.11.2021. године присуствовали званичној подели рачунарске опреме за сваки јединицу локалне самоуправе, међу којима је и Чачак, који активно учествује у пројекту „Унапређење пословне климе у Србији“, који спроводи РГЗ и Шведска управа за картографију, а финансира Међународна развојна агенција Краљевине Шведске (СИДА). Подела опреме је одржана у Свечаној Сали  Републичког геодетског завода.
 
 
Званичној додели рачунарске опреме присуствовала је представница Града Чачка, Марија Јовановић - Локални координатор у Чачку на пројекту „Унапређење земљишне администрације у Србији“.
 
 
 

Пројектни менаџер Матиас Рантанен посетио је Чачак у оквиру пројекта "Унапређење пословне климе у Србији"

Град Чачак је први домаћин на пројекту "Унапређење пословне климе у Србији" током октобарске посете пројектног менаџера Матиас Рантанен Републици Србији.

У четвртак 28. октобра 2021. године пројектни менаџер Матхиас Рантанен и чланови пројектне јединице су посетили Чачак. На радном састанку присуствовао је заменик градоначелника Владан Милић заједно са тимом који ради на пројекту “Унапређење пословне климе у Србији&рдqуо;.

Пројекат „Унапређење пословне климе у Србији“ је започет почетком 2019. године. Носилац реализације пројекта у Републици Србији је Републички геодетски завод, заједно са шведском агенцијом за међународни развој и сарадњу (СИДА) и шведском агенцијом за картографију, катастар и регистрацију земљишта - Lantmäteriet .

Циљ пројекта је давање доприноса у постизању одрживог и инклузивног економског раста у Републици Србији, у унапређењу пословног амбијента, у повећању инвестиција и иновативности приватног сектора, у унапређењу транспарентности инвестиционог процеса и у унапређењу климе за прилив инвестиција. Такође, пројекат доприноси процесу европских интеграција Републике Србије и унапређује активности на реализацији Агенде одрживог развоја 2030 Уједињених нација и као такав је од изузетне важности за Владу Републике Србије.
 
У пројекат су, поред Чачка, укључене и следеће јединице локалних самоуправа: Ариље, Бор, Врање, Ваљево, Ћуприја, Књажевац, Пирот, Пожаревац, Сомбор и Зрењанин. Споразум о сарадњи између Града Чачка и Републичког геодетског завода потписан је 19.09.2019. године, од када је почела сарадња на пројекту „Унапређење пословне климе у Србији“.
 
 
Циљеви сарадње: пружање подршке Републичком геодетском заводу при успостављању Националног регистра инвестиционих мапа, јачање капацитета Републичког геодетског завода и пилот јединица локалних самоуправа и подстицање економског раста Србије.
 
 
Регистар је успостављен, опредељени су подаци који ће се у њему користити, и одржане су бројне радионице са циљем подизања техничких и промотивних капацитета јединица локалних самоуправа. Тренутно је у току фаза верификације података који су унети у Алат за прикупљање података кроз упитник Националног регистра инвестиционих локација - за који се очекује да ускоро постане потпуно оперативан.
 
 
Учесници одржаног састанка су:
1. Матиас Рантанен - Пројектни менаџер
2. Саша Рикановић- Локални пројектни менаџер
3. Бојан Теодосијевић - Локалани администаратор на пројекту
4. Владан Милић - Заменик градоначелника града Чачка
5. Владимир Гојгић - Начелник Градске управе за локални економски развој града Чачка
6. Радојица Гавриловић - Шеф службе за израду и реализацију развојних пројеката, Градска управа за локални економски развој града Чачка
7. Марија Гавриловић - Градска управа за локални економски развој града Чачка
8. Дејан Николић - Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка, Служба за информатику и аналитику
9. Владимир Николић - Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка, Служба за информатику и аналитику
10. Зорица Ничић - Руководилац групе за урбанистичко планирање у оквиру Градске управе за урбанизам града Чачка
11. Марија Јовановић - Локални координатор у Чачку на пројектима „Унапређење пословне климе у Србији“ и „Унапређење земљишне администрације у Србији“
 

ГРАД ЧАЧАК ДЕО ПРОЈЕКТА "УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ КЛИМЕ У СРБИЈИ" - НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТАР ИНВЕСТИЦИОНИХ МАПА

 
Одржане online радионице у оквиру пројекта
"Унапређење пословне климе у Републици Србији"
 
Дана 24.маја 2021. године, у трајању од 3 сата, одржана је радионица представницима јединица локалних самоуправа на којој је присуствовао и град Чачак. Радионицу су водили експерти из општине Јевле. Тема радионице је била ГИС/Гео подаци. Први део радионице се односио на размену података између општине Јевле и Лантматериета, а други део на отворене податке. Радионицу су водили Анела Хук, координатор за премер и мапирање у општини Јевле и Мари Нилсон, шеф Јединице за дигитализацију у општини Јевле. Оне су на практичном примеру показале како се геопросторни подаци додају, размењују и ажурирају између коринсника, путем дигиталне платформе из ГИС система.
 
 
У оквиру пројекта "Унапређење пословне климе у Србији" дана 01.06.2021. године одржана је радионица шведских експерата стамбеног предузећа Јевле на којој су присиствовали представници јединица локалних самоуправа у Србији. Град Чачак је један од представника јединица локалних самоуправа из Србије. Идеја радионице је да се научи и прихвати нов начин формирања таквих предузећа у Србији.
 
Тема радионице: Представљање Јевлеједерне, стамбеног предузећа општине Јевле.
Модератор радионице је извршни директор стамбеног предузећа Катерин Холгерсон. Радионицу је водила Ирис Карамехмедовић, пореклом са нашег региона, запослена у Стамбеном предузећу општине Јевле. Она је на детаљан начин описала које све услуге обавља ово предузеће, на који начин граде нове станове као и начин годишњег одржавања истих. Само предузеће функционише заједно у договору са станарима тих зграда, реагују на њихове примедбе за боље становање и покушавају да на ефикасан начин реше исте у што краћем року.
 
 
Шведска општина Јевле дана 09.06.2021. године одржала је други део радионице везан за ГИС платформу. Радионицу су водили:
Маркус Мерие, ГИС програмер, општина Јевле;
Ева-Лена Линден, ГИС програмер, општина Јевле.
Представници пилот јединица локланих самоуправа су дискутовали на ту тему, сагледавали предности платформе и могућности увођења истих у своје системе. Радионици су присуствовали и представници града Чачка и активно учествовали у размени стручног мишљења.
 

ГРАД ЧАЧАК ДЕО ПРОЈЕКТА “УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ КЛИМЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“ - НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТР ИНВЕСТИЦИОНИХ МАПА

Одржана online радионица у оквиру пројекта
 
"Унапређење пословне климе у Републици Србији" 
 
Марија Брандер ( Maria Brander ), експерт из области Стратешких комуникација је отворила онлине радионицу под називом „Продукција видеа&рдqуо; у оквиру компоненете Видљивост и промоција пројекта „Унапређење пословне климе у Републици Србији&рдqуо;. Она је испред  шведске агенције за картографију, катастар и регистрацију земљишта - Lantmäteriet изнела своје искуство у продукцији филмова.
Садржај радионице се односио на који начин треба започети продукцију видеа, које методе користити и на који начин уредити и објавити видео.
Радионица се одржала 08.04.2021. године, на којој су учествовали представници пилот јединица локалне самоуправе и запослени РГЗ-а.
Представници града Чачка, који су присуствовали на одржаној радионици су: 
- Владан Милић, Заменик градоначелника града Чачка, 
- Марија Гавриловић, Градска управа за локални економски развој града Чачка,
- Марија Јовановић, координатор на порјекту „Унапређење земљишне администрације у Србији“

ГРАД ЧАЧАК ДЕО ПРОЈЕКТА “УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ КЛИМЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“ - НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТР ИНВЕСТИЦИОНИХ МАПА

Одржане online радионице у оквиру пројекта
 
"Унапређење пословне климе у Републици Србији" 
 
Дана 24.марта 2021. године одржана је онлине радионица са представницима јединица локалне самоуправе. Тема радионице је: Алат за прикупљање података о инвестиционим локацијама и прелиминарна анализа модела будућег извештавања. Предавачи током радионице су били Немања Паунић (координатор техничке компонетне) и Филип Петровић (координатор компоненте за уређивање просторно планске документације).
Полазницима обуке су представљене функционалности Алата за прикупљање података. Обука се односила на теоријску основу, упознавање са радним окружењем Алата за прикупљање података и заједничко попуњавање и дефинисање питања у упитнику. Након обуке кроз интерактивну дискусију дати су корисни коментари на иницијални модел извештавања.
Обука представља прву у низу обука како би се дошло до финалног решења по коме ће у будућности извештавати ка Националном регистру инвестиционх локација.
Дана 30.марта 2021. године одржан је наставак онлине радионице са представницима јединица локалне самоуправе. Тема радионице је: Алат за прикупљање података о инвестиционим локацијама и прелиминарна анализа модела будућег извештавања. Предавачи током радионице су били Немања Паунић (координатор техничке компонетне) и Филип Петровић (координатор компоненте за уређивање просторно планске документације).
Циљ радионице је заједнички договор у вези са будућим алатом за прикупљање података.
Представници града Чачка, који су присуствовали на одржаним радионицама су: 
- Владан Милић, Заменик градоначелника града Чачка, 
- Марија Гавриловић, Градска управа за локални економски развој града Чачка,
- Марија Јовановић, координатор на порјекту „Унапређење земљишне администрације у Србији“

ГРАД ЧАЧАК ДЕО ПРОЈЕКТА “УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ КЛИМЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“ - НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТР ИНВЕСТИЦИОНИХ МАПА

Одржана online радионица у оквиру пројекта
 
"Унапређење пословне климе у Републици Србији" 
 
Друштвене мреже могу бити одличан начин како да посетиоце најбоље и најбрже информишете за значајне догађаје, актуелне промоције и новости везане за вашу институцију и пословање институције.
Квалитетним садржајем текстова који се објављују могу се едуковати и информисати посетиоци али пружити им одређене савете. О њиховом значају на онлине радионици говорио је Adam Söderblom , експерт за друштвене медије шведске агенције за мапирање, катастар и регистрацију земљишта - Lantmäteriet.
На радионици су присуствовали представници Јединица локалних самоуправа и запослени Републицког геодетског завода.
Представници града Чачка, који су присуствовали на радионици одржаној 17.03.2021. године, су: 
Владан Милић, Заменик градоначелника града Чачка, 
Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој града Чачка,
Марија Гавриловић, Градска управа за локални економски развој града Чачка,
Марија Јовановић, координатор на порјекту "Унапређење земљишне администрације у Републици Србији"

Обавештење о почетку израде Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском градском и приградском превозу путника и радни нацрт ове Одлуке

   
Текст Обавештења Погледајте
Радни нацрт Одлуке Погледајте

Обавештење Завода за интелектуалну својину

 
Завод за интелектуалну својину обавештава да су 6. децембра 2019. године умањене таксе за електронске пријаве права индустријске својине.
 
Такса за електронску пријаву за признање патента и малог патента умањена је за 50%, док је такса за електронску пријаву за признање индустријског дизајна, жига, колективног жига и жига гаранције умањена за 25%.
 
Поштовани суграђани, искористите ову погодност, поднесите електронску пријаву и уштедите новац.
Додатне информације о подношењу електронских пријава Заводу за интелектуалну својину мижете да видите на званичном сајту Завода за интелектуалну својину www.zis.gov.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА О ПОЗНАВАЊУ ГРАДА ЧАЧКА И ПРОПИСА КОЈИ РЕГУЛИШУ ДЕЛАТНОСТ ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА

 
Комисија за полагање испита за возаче такси превоза о познавању града Чачка и прописа који регулишу делатност такси  превоза путника
 
 
Обавештавају се кандидати који испуњавају услове за такси возача на територији града Чачка да ће се полагање испита за возача обавити дана 05.06.2020.године са почетком у 12,00 часова.
 
Полагање испита обавиће се у канцеларији 107. (први спрат) градске управе Чачак.
 
Испит обухвата познавање следећих прописа:
1. Закон о превозу путника у друмском саобраћају
2. Програм такси стајалишта на територији града Чачка
 
Пријава за полагање испита подноси се Комисији (на писарници грдске управе) најкасније 3 дана пре термина одређеног за полагање испита односно до 02.06.2020.године.
 
Висина Накнаде за полагање испита износи 5.000,00 динара.
 
НА ИСПИТ ОБАВЕЗНО ПОНЕТИ ЛИЧНУ КАРТУ.
 
У Чачку, дана 18.05.2020.године
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Ђуровић
 
Решење о привременом заузећу земљишта Преузмите
   
Решење о постављењу привременог заступника 4 Преузмите
Решење о постављењу привременог заступника 3 Преузмите
Решење о постављењу привременог заступника 2 Преузмите
Решење о постављењу привременог заступника 1  Преузмите

Обавештење пореским обвезницима о могућностима преузимања налога за уплату

Преузмите Обавештење.

13. Седница изборне комисије


На 13. седници Изборне комисије града Чачка, 12. децембра 2019. године предложено је шест кандидата за инструкторе који ће се, према плану и програму Републичке изборне комисије, обучити за рад бирачких одбора у сталном саставу на спровођењу избора у 2020. години и то:  Касија Вукајловић, председник и Марија Радовић, заменик председника Изборне комисије града Чачка, Љубиша Милосављевић, секретар и Снежана Настић Печенковић, заменик секретара Изборне комисије града Чачка, Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка и Гордан Ђорђевић, шеф службе за информатику и аналитику у Градској управи за опште и заједничке послове града Чачка.

Преузмите документ.

Имплементација европског законодавства у области емисија испарљивих органских једињења

 

У току је пројекат „Имплементација европског законодавства у области емисија испарљивих органских једињења“ коју реализује Технолошко-металуршки факултет Београд, уз подршку Министарства заштите животне средине и Агенције за заштиту животне средине РС. Овај пројекат обухвата имплементацију Уредбе о листи индустријских постројења и активности у којима се контролише емисија испарљивих органских једињења при одређеној потрошњи растварача и укупним дозвољеним емисијама, као и шеми за смањење емисија („Сл. Гласник РС“ бр.100/11) кроз израду Регистра ВОЦ оператера који имају обавезе у погледу смањења и контроле емисија ВОЦ као и редовног мониторинга и извештавања Агенцији. Да би Регистар ВОЦ оператера био успешно и валидно урађен, са подацима који ће дати праву слику о употреби органских растварача, неопходна је сарадња свих нас.

Министарство заштите животне средине је Инспекцији за заштиту животне средине Града Чачак поверило обавезу доставе упитника правним лицима, као и њихово даље прослеђивање.

Списак оператера са територије Града Чачка, као и оригинални упитници, налази се у наставку документа.

 
Списак оператера са територије Града Чачка Преузмите
Упитник (Активност 8) Преузмите
Упитник (Активност 7 и 9) Преузмите
Упитник (Активност 11) Преузмите
Упитник (Активност 16) Преузмите
Упитник (Активност 17) Преузмите
Упитник (Активност 17 и 20) Преузмите
Упитник (Активност 19) Преузмите

 

Информација о седницама Изборне комисије града Чачка, ажурирана са 10. седницом одржаном 11.12.2018. године


Преузмите документ

Информација о заказаним зборовима грађана


Преузмите информацију.