Календар догађаја

Мај, 2024
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Обавештење о излагању на јавни увид дела ЈБС за подручје града Чачка
 

 
На основу члана 14. став. 1, члана 15. и члана 21. Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник Републике Србије'', број 104/2009 и 99/2011) и тачке 10. став 2. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/2012 и 88/2018), Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка, даје
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ЧАЧКА
 
Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка излаже на јавни увид део јединственог бирачког списка за подручје града Чачка, за изборе за народне посланике Народне скупштине Републике Србије и изборе за одборнике Скупштине града Чачка, расписане за 26. април 2020. године.
Део јединственог бирачког списка се излаже на тај начин што се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађанина омогућава провера да ли је уписан у бирачки списак и да ли су уписани тачни подаци.
Од дана проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак по истом поступку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти.
Бирачки списак је изложен у Чачку, у улици Жупана Страцимира број 2. (зграда седишта органа града), канцеларија број 213, други спрат.
Сваки грађанин, а од дана проглашења изборне листе и подносилац изборне листе, може Градској управи за опште и заједничке послове до 10. априла 2020. године у 24,00 часа, поднети захтев за промену у бирачком списку, ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак или је уписан, а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју јединице локалне самоуправе у којој је уписан у бирачки списак. Уз захтев се прилажу законом прописани докази за вршење промене, а ако захтев не подноси подносилац проглашене изборне листе прилаже се и дато пуномоћје оверено у складу са законом.
Проверу личних података уписаних у бирачки списак имају и привремено одсељена лица из сталног места боравка (расељена лица) која су у бирачки списак уписана по месту боравишта, као и лица која постају пунолетна и стичу бирачко право најкасније на дан избора 26. априла 2020. године. 
Грађанин може најкасније до 4. априла 2020. године у 24,00 часа поднети општинској/градској управи према месту боравишта захтев за упис у бирачки списак податак о томе да ће гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања), за изборе за народне посланике Народне скупштине Републике Србије. 
Бирачи који имају боравиште у иностранству обавештавају се да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије до 4. априла 2020. године у 24,00 часа могу општинској/градској управи по месту пребивалишта у земљи поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству.
Након закључења бирачког списка 10. априла 2020. године у 24,00 часа, најкасније до 22. априла 2020. године у 24,00 часа, захтев за промену у бирачком списку подноси се Градској управи за опште и заједничке послове града Чачка или непосредно Министарству државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, које одлучује по захтеву за грађане са пребивалиштем, односно за интерно расељена лица са боравиштем на територији града Чачка. 
Увид у бирачки списак и промене у бирачком списку грађани могу вршити сваког радног дана Градске управе града Чачка и суботом, у времену од 7 до 15 часова, непосредно или телефоном на број 309-027.
Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије или сајту Републичке изборне комисије.
 
 
Град Чачак
Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка
Број: 208-3/2020- IV -7-07
Чачак, 5. март 2020. године
 
 
 
 

 

Претходна страна