Календар догађаја

Јул, 2021
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Javna svojina grada ČačkaГеографски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Обавештење о изради Нацрта Програма локалног економског развоја за период 2020-2022. година
 

 
Република Србија
Градска управа за локални
економски развој града Чачка
Бр. Сл/2020- IV -5
18.08.2020. године
Чачак
 

Обавештење о изради Нацрта Програма локалног економског развоја за период 2020-2022. година

Чланом 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018) прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина. Чланом 23. став 4. истог закона, прописано је да се одредбе овог закона који се односе на општину примењују и на град, ако овим законом није друкчије одређено. Напред наведена обавеза прописана је и чл. 114. Статута града Чачка („Сл.лист града Чачка“, бр. 6/2019) . 
 
У складу са наведеном обавезом, Градска управа за локални економски развој обавештава јавност на интернет презентацији Града Чачка да је израдила Нацрт Програма локалног економског развоја за период 2020-2022. година , и исти доставила надлежној Комисији за контролу државне помоћи, која је Решењем утврдила да је државна помоћ која се буде додељивала у складу са Програмом локалног економског развоја за период 2020-2022. година усклађена са правилима за доделу државне помоћи, тако да се наведени правни акт тренутно налази у поступку доношења.
 
 
Градска управа за локални економски развој
града Чачка
 
 
 

 

Претходна страна