Календар догађаја

Септембар, 2020
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код

Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Обавештење о почетку рада на изради Одлуке о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
ГРАДА ЧАЧКА
Број: 011-7/19- IV -2-01
10. 05. 2019. године
ЧАЧАК


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ РАДА НА ИЗРАДИ ПРОПИСА


На основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), Градска управа за урбанизам града Чачка обавештава јавност да је отпочела рад на изради Одлуке о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту. Одлука о грађевинском земљишту објављена је у „Службеном листу града Чачка“ број 5/16.

Одлука се доноси на основу овлашћења из члана 99. став 5, 17. и 20, члана 101. став 5. и члана 103. став 5. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).

Радни текст нацрта одлуке објављен је на интернет страници града Чачка уз ово обавештење.

Обавештавају се заинтересовани грађани да примедбе, предлоге и сугестије у вези текста одлуке могу доставити Градској управи за урбанизам града Чачка на интернет адресу: vdmitric@cacak.org.rs , у року од 8 дана од објављивања овог обавештења.


Начелник управе
Весна Дмитрић, дипл.правник
Претходна страна