Календар догађаја

Октобар, 2019
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код

Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Обавештење о почетку рада на изради Одлуке о изменама и допунама Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи“
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
ГРАДА ЧАЧКА
Број:350-1/18- IV -2-01
13. 06. 2019.године
ЧАЧАК


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ РАДА НА ИЗРАДИ ПРОПИСА


На основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), Градска управа за урбанизам града Чачка обавештава јавност да је отпочела рад на изради Одлуке о изменама и допунама Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи“. Одлука о изради Плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи“ објављена је у „Службеном листу града Чачка“ број 6/18.

Одлука се доноси на основу овлашћења из члана 35. став 7. у вези са чланом 46 став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19).

Начелник управе
Весна Дмитрић, дипл.правник
Претходна страна