Календар догађаја

Октобар, 2020
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код

Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Обавештење о почетку рада на изради Одлуке о привременим објектима
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
ГРАДА ЧАЧКА
Број:011-3/19- IV -2-01
27.03.2019. године
ЧАЧАКНа основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), Градска управа за урбанизам града Чачка обавештава јавност да је Радна група за израду нацрта Одлуке о привременим објектима коју је именовао Градоначелник града Чачка, заједно са запосленима у овој Управи, отпочела рад на изради одлуке којом се прописује поступак, услови и начин постављања, коришћења и уклањања привремених објеката на територији града Чачка.

Одлука се доноси на основу овлашћења из члана 146. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18).

Радни текст нацрта одлуке објављен је на интернет страници града Чачка уз ово обавештење.

Обавештавају се заинтересовани грађани да примедбе, предлоге и сугестије у вези текста одлуке могу доставити Градској управи за урбанизам града Чачка на интернет адресу: vdmitric@cacak.org.rs , у року од 8 дана од објављивања овог обавештења.


Начелник управе
Весна Дмитрић, дипл.правник
Претходна страна