Календар догађаја

Октобар, 2022
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 


Javna svojina grada ČačkaГеографски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Обавештење о почетку рада на изради прописа
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
ГРАДА ЧАЧКА
Број:011-9/21- IV -2-01
08. 12. 2021.године
ЧАЧАК
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ РАДА НА ИЗРАДИ ПРОПИСА

 

 

 

На основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и  111/21- др.закон), Градска управа за урбанизам града Чачка обавештава јавност да је отпочела рад на изради Одлуке о допунама Одлуке о грађевинском земљишту. Одлука о грађевинском земљишту објављена је у „Службеном листу града Чачка“ број 5/16 и 8/19.
Одлука се доноси на основу овлашћења из члана 99. став 5, 17. и 20, члана 101. став 5. и члана 103. став 5. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21).

 

 

 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Вера Јаковљевић, дипл.грађ.инж.

 

Претходна страна