Календар догађаја

Фебруар, 2020
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код

Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Одржана 44. седница Скупштине града Чачка
   


На 44. седници Скупштине града Чачка, одржаној 1, 2 и 6. јула 2015. године, донето је, размотрено и усвојено:

- Одлука о верификацији мандата одборника
- Одлука о комуналном реду и општем уређењу
- Одлука о изменама и допунама одлуке о формирању, организацији и опремању јединица цивилне заштите опште намене за територију града Чачка
- Одлука о допуни Одлуке о градским управама
- Решење о постављењу Градског правобраниоца
- Решење о утврђивању престанка положаја Градском јавном правобраниоцу
- Одлука о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама Статута Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих за сметњама „Зрачак“ Чачак
- Одлука о кућном реду у стамбеним зградама на територији града Чачка
- Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2014. годину
- Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2014. годину
- Извештај о раду Установе културе од националног значаја Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак за 2014. годину
- Извештај о раду Установе културе од националног значаја Народни музеј Чачак за 2014. годину
- Извештај о раду Дома културе Чачак за 2014. годину
- Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2014. годину
- Извештај о пословању установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2014. годину
- Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2014. годину
- Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2014. годину
- Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2015. годину
- Извештај о остварењу плана и програма рада и финансијског пословања установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2014. годину
- Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2014. годину
- Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2014. годину
- Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2015. годину
- Одлука о проглашењу заштите споменика природе „Стабла Чачка“
- Одлука о измени одлуке о преносу грађевинског земљишта из јавне својине града Чачка у јавну својину Републике Србије
- Одлука о прибављанју у јавну својину изграднјом Визитор центра на кп. бр. 2330/3 КО Врнчани
- Одлука о прибављанју у јавну својину путем размене
- Одлука о отуђенју покретних ствари - опреме из јавне својине
- Извештај о реализацији подстицајних средстава у пољопривреди у 2013. и 2014. години
- Информација о употреби ћириличног писма у раду органа града градских управа, јавних предузећа и установа чији је оснивач Град Чачак
- Решење о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Дома културе
- Решење о разрешењу односно именовању појединих чланова Изборне комисије града Чачка
- Решење о разрешењу односно именовању председника Управног одбора Дома здравља „Чачак“ Чачак
- Информација о изградњи Трансфер станице на локацији Прелићи
- Одлука о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за МЗ Пријевор и Закључак о припреми Нацрта предлога одлуке о увођењу самодоприноса за МЗ Пријевор
Претходна страна