Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за урбанизам - Оглашавања

ПРУЖАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О СТАТУСУ КОНКРЕТНОГ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВОНСКЕ ДОЗВОЛЕ

 
Градска управа за урбанизам града Чачка води службену евиденцију, односно регистар издатих грађевинских и употребних дозвола за објекте изграђене на територији града Чачка и издаје уверења о чињеницама о којима води службену евиденцију, у складу са чланом 29. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење).
 
У складу са тим на wеб порталу града Чачка ( cacak.org.rs ) налази се регистар издатих грађевинских дозвола за 2018., 2019. и 2020.годину за објекте изграђене на територији града Чачка, односно база података која садржи све релевантне податке о примљеним захтевима за издавање грађевинске дозволе (назив инвеститора и датум пријема захтева, датум издавања решења, намену објекта и број кат. парцеле на којој се гради објекат). 
 
На основу тога сва заинтересована лица могу у сваком тренутку извршти увид на интернет адреси Града Чачка ( cacak.org.rs ) где постављен је линк на коме се налази регистар издатих грађевинских дозвола за 2018., 2019. и 2020.годину и информисати се о статусу конкретног предмета, као и свим подацима о објектима чија је градња планирана на основу издатих грађевинских дозвола.
 
Такође, преко портала за електронско подношење захтева за издавање грађевинске дозволе може се приступити посредством следећих линкова
или приступити директно преко линка : Портал за е - регистрацију
где се свако заинтиресовано лице које поднело захтев за издавање грађевинске дозволе може информисати о статусу конкретног предмета и фази у којој се поступак налази, увидом у Централну евиденцију за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и употребу објеката у (ЦЕОП).
 
На интернет адреси града Чачка ( cacak.org.rs ) постављен је линк ка wеб порталу за подношење захтева за издавање грађевинске дозволе, а такође на сајту Града могу се у оквиру мени Е-УПРАВА преузети сви потребни обрасци који се односе на послове урбанизма, грађевинарства и комуналног уређења.
Све додатне информације и питања у вези обједињене процедуре могу се добити сваког радног дана у преиоду од 07-15 h , у службеним просторијама Градске управе за урбанизам града Чачка (Одсек за спровођење обједињене процедуре, канцеларија број 14.) 
 
Овлашћено лице за пружање свих информација о процедури и поступку издавања грађевинских дозвола и врстама захтева која се подносе, као и пружању свих информација потенцијалним инвеститорима о спровођењу обједињене процедуре електронским путем у остваривању права на изградњу и употребу објеката у оквиру ЦЕОП-а, је Дарко Зорнић, дип.инж.арх. - Шеф Одсека за спровођење обједињене процедуре, телефон: 064/8643127., емаил: darko.zornic@cacak.org.rs

Анализа ефикасности у поступку издавања дозвола

Преузмите документ.

Регистар грађевинских дозвола

Регистар грађевинских дозвола издатих у 2020. години Преузмите
Регистра грађевинских дозвола издатих у 2019. години Преузмите
Регистар грађевинских дозвола издатих у 2018. години Преузмите

Регистар решења о озакоњењу

2016.  
Решења о озакоњењу за Јануар месец 2016. Преузмите
Решења о озакоњењу за Фебруар месец 2016. Преузмите
Решења о озакоњењу за Март месец 2016. Преузмите
Решења о озакоњењу за Април месец 2016. Преузмите
Решења о озакоњењу за Мај месец 2016. Преузмите
Решења о озакоњењу за Јун месец 2016. Преузмите
Решења о озакоњењу за Јул месец 2016. Преузмите
Решења о озакоњењу за Август месец 2016. Преузмите
Решења о озакоњењу за Септембар месец 2016. Преузмите
Решења о озакоњењу за Октобар месец 2016. Преузмите
Решења о озакоњењу за Новембар месец 2016. Преузмите
Решења о озакоњењу за Децембар месец 2016. Преузмите
   
2017.  
Решења о озакоњењу за Јануар месец 2017. Преузмите
Решења о озакоњењу за Фебруар месец 2017. Преузмите
Решења о озакоњењу за Март месец 2017. Преузмите
Решења о озакоњењу за Април месец 2017. Преузмите
Решења о озакоњењу за Мај месец 2017. Преузмите
Решења о озакоњењу за Јун месец 2017. Преузмите
Решења о озакоњењу за Јул месец 2017. Преузмите