Календар догађаја

Октобар, 2020
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код

Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Осамнаеста седница Скупштине града Чачка
 


За четвртак 21. децембар 2017. године сазвана је 18. седница Скупштине града Чачка. За седницу је предложен следећи дневни ред:

- Предлог Одлуке о буџету града Чачка за 2018. годину
- Предлог Кадровског плана градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију, Службе за интерну ревизију и Градског правобранилаштва града Чачка за 2018. годину
- Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 1.1.2017. до 30.9.2017. године
- Предлог Плана детаљне регулације "Атеница"
- Предлог измена и допуна Плана генералне регулације "Индустријска зона, комплекси болнице и касарне" у Чачку и стављање ван снаге раније утврђеног предлога
- Предлог Одлуке о накнади за рад у Надзорном одбору Јавног предузећа
- Предлог Одлуке о давању сагласности на програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на цену одлагања отпада на депонију "Дубоко" Ужице
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице број 112/3 од 7. децембра 2017. године
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Водовод" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП "Водовод" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Комуналац" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП "Комуналац" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама услуга изношења и депоновања смећа
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП "Градско зеленило" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2018. годину
- Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план установе за физичку културу спортски центар "Младост" Чачак за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада Јавне установе "Туристичка организација Чачка" за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању сагласности на План и Програм рада Установе за КОД "Коста Новаковић" Чачак за 2018. годину
- Предлог Програма о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2017. годину
- Предлог Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање
- Предлог Одлуке о условима прикључења на систем за водоснабдевање "Рзав"
- Предлог Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног професионалног управника
- Предлог Одлуке о измени Одлуке о преносу права коришћења непокретности Предшколској установи "Моје детињство" Чачак
- Предлог Решења о приступању размени непокретности са предузећем " Mizzoni папир" доо Чачак
- Предлог Решења о прибављању у јавну својину надградњом другог спрата на објекту бр.1 ОШ "Свети Сава"
- Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања
Претходна страна