Налазите се: Почетна - Заштита природе - Отпад

Отпад

Стање управљања отпадом у Чачку

Општина Чачак је усвојила ЛЕАП документ (Локални еколошки акциони план) 2005. год. ЛЕАП Општине Чачак је класификовао бројне проблеме у животној средини, дефинисао је циљеве које би требало достићи у одређеном периоду и предложио је механизме и активности које би требало користити да би се достигли планирани циљеви.
Процес сагледавања проблема је показао, да је проблем отпада један од најзначајнијих, у заштити животне средине, на територији општине Чачак. Такође, путем различитих анкета је потврђено и да грађани имају високу свест о овом проблему. На питање: Који је најзначајнији проблем животне средине у нашој општини, највише анкетираних (30.8%) је се изјаснило за проблем отпада; а на питање: Да сте у прилици да доносите одлуке, са којим проблемима животне средине би се прво позабавили, 50.3% анкетираних је се одлучило за отпад.


Количине и морфолошки састав отпада на територији Града Чачка

На градској и приградској територији Града Чачка тренутно се дневно генерише око 70 тона комуналног чврстог отпада. Процена је да се  на сеоском делу територије генерише око 10 тона отпада дневно, што је укупно око 80 тона. На годишњем нивоу је то око 29.000 тона.
Према двогодишњим истраживањима обављеним у 40 карактеристичних породица, максимално 20% су рециклабилне материје, око 60% су материјали погодни за микробиолошке третмане, а 20% су материјали који се према тренутним сазнањима не могу успешно рециклирати нити микробиолошки обрадити. Значи постоји теоретска могућност да се количина отпада за депоновање може редуковати на 20% од количине које се тренутно депонује. Теоретски гледано количина секундарних сировина на територији Града Чачка је око 5.800 тона на годишњем нивоу што указује на јасну потребу за рециклажом.


Стратешки принципи Града Чачка у области управљања комуналним чврстим отпадом

Територијални принцип: Успостављен систем прикупљања и одвожења отпада на целокупној територији Града Чачка.

Принцип смањења количине отпада: Подразумева рециклажу, компостирање и санитарно депоновање остатка.

Регионални принцип: Подразумева депоновање остатка отпада на регионалној санитарној депонији која обухвата минимално 300.000 грађана.

Учеснички принцип: Подразумева такву организацију укупног посла у коме учествују: привреда као генератор и прерађивач отпада, грађани као емитер отпада и учесник у селекцији и компостирању и локална власт у складу са одговарајућим овлашћењима, законским  обавезама, опредељеном развојном политиком и расположивим ресурсима.

Развојни принцип: концепт је такав да га је могуће лако модификовати, унапређивати и усклађивати са домаћим и међународним прописима, као и са новим технолошким решењима.


Ресурси

Технички:

• Два контролисана сметлишта са скупштинском одлуком о затварању након пуштања у експлоатацију регионалне санитарне депоније Дубоко Ужице.
• Центар за селекцију отпада у развоју
• Градска пилот компостана
• Кућни компостери
• Возни парк за прикупљање и одвоз отпада на локална сметлишта
• Довољан број контејнера за прихват мешаног отпада за целокупну територију Општине Чачак
• Четири хиљаде комплета посуда од 160 л. (8000) канти, за прихват селектованог отпада у индивидуалним домаћинствима.

Институционални:

• Два ЈКП која се баве прикупљањем и депоновањем отпада, од којих се једно бави и селекцијом
• Једно ЈКП које се бави компостирањем отпада
• Служба за заштиту животне средине
• Служба за развој
• Предшколска установа  са својих 16 обданишта
• Две основне и четири средње школе
• Еко - камп
• Три невладине организације
• Најмање 40 волонтера


Опис тренутне ситуације у развоју система управљања комуналним чврстим отпадом

Прикупљање отпада: Град Чачак је преко својих ЈКП организовала прикупљање чврстог комуналног отпада са градског и приградског подручја и са 80% сеоског подручја.

Селекција комуналног чврстог отпада: У Граду Чачку примарна селекција амбалажног отпада је у фази развоја и селекцијом је тренутно обухваћено 20% градске територије у индивидуалним домаћинствима. Комунални отпад привредних субјеката за сада се одвози као мешани без претходне селекције. Концепција селекције отпада у Чачку се заснива на примарној селекцији на месту настанка, у домаћинствима и привредним организацијама и завршној селекцији у Центру за завршну селекцију отпада.

• Примарно, отпад се селектује на рециклабилну и нерециклабилну компоненту (принцип две посуде - плава за прихват рециклабилног отпада и зелена за прихват нерециклабилног отпада). За ову операцију су одговорни грађани.
• Завршно, отпад из плаве канте се прикупља довози у Центар за завршну селекцију. Селектује се по природи материјала и технологији рециклаже (пластика, стакло, папир и картон, метал, стиропор, гума, вишеслојна амбалажа - тетрапак и нерециклабилне компоненте које се одвајају и депонују. Овако селектоване секундарне сировине се балирају и комерцијализују. Одговорност над овом операцијом има ЈКП Комуналац Чачак и Градоначелник Града преко стручног тима који је решењем Градоначелника формиран са задатком за координацију над свим активностима везаним за управљање отпадом.

Компостирање нерециклабилне компоненте: У Чачку у овом моменту је изграђена компостана капацитета 500 тона компоста годишње и у току је пилот пројекат компостирања - први у Србији.

Депоновање: Нерециклабилна компонента отпада и неискомпостиран остатак се депонују. Град Чачак је са Градом Ужицем лидер партнер на реализацији изградње једне од првих регионалних санитарних депонија у Србији, која покрива девет општина и градова Моравичког и Златиборског округа. Овај пројекат вреди 12.600.000 еура и односи се на 385.000 становника, а Град Чачак учествује у њему са 27%. Инвестиција је у току, обезбеђена су комплетна финансијска средства и планира се да депонија буде оперативна до краја 2008. год. До тада, комунални чврсти отпад са територије Општине Чачак се депонује на два контролисана сметлишта и на преко 50 дивљих депонија.

Едукација: Град Чачак врши перманентно образовање грађана у области управљања отпадом са посебним аспектом на улогу и значај учешћа свих грађана.

• Едукација деце предшколског узраста кроз прикупљање ПЕТ амбалаже у предшколским установама и сертификовање васпитачица за ЕКО едукацију.
• Едукација деце завршних разреда основне школе и средњошколаца кроз семинаре, округле столове и радионице у оквиру основаног ЕКО кампа.
• Укључивање ученика у процес едукације одраслих.
• Инструкције грађанима путем летака и преко средстава јавног информисања.
• Одржавање међународне уметничке колоније један пут годишње на тему ''Креирање од секундарних сировина''. Колонија се одржава у Чачку у простору Центра за завршну селекцију.

 

 

Радни састанак у Агенцији за имовину Општине Аранђеловац


16. септембар 2016. год.

На позив директора Рада Лукића, делегација Града Чачка и Градске стамбене агенције, предвођена помоћником градоначелника Града Чачка, ресорно задуженом за локални економски развој и заштиту животне средине, госпођом Мирјаном Ђоковић, боравила је у петак 16. септембра 2016. године у Аранђеловцу, где је у просторијама Агенције за имовину Општине Аранђеловац одржан радни састанак са домаћинима.

Градску стамбену агенцију Чачак и Агенцију за имовину Општине Аранђеловац везује дугогодишње партнерство, обзиром да су ове две јавне установе током 2013.године потписале Протокол о сарадњи, којим је предвиђена узајамна сарадња у областима рада агенција, која је резултирала учешћем на већем броју пројеката, заједничким наступом према Републичкој агенцији за становање из Београда и слично.

Овога пута је тема радног састанка била везана за размену искустава из претходног периода, али и за предстојећу реализацију пројеката из области станоградње, који су од великог значаја за рад обе агенције.

Директор Агенције за имовину Општине Аранђеловац, господин Раде Лукић, је у изјави за локалне медије изразио своје лично задовољство успешним наставком досадашње плодне сарадње између две агенције и искористио прилику да гостима из Чачка, одласком на терен, покаже недавно усељену зграду за социјално становање, где је кров над главом пронашло двадесетак аранђеловачких породица, које се налазе у стању стамбене потребе.Директор Градске стамбене агенције Чачак, Милан Драшкић, се захвалио домаћинима на срдачној добродошлици, честитао на успешно приведеној имплементацији пројекта изградње стамбене зграде за социјално становање и понудио сваку врсту стручне помоћи везане за реализацију неких наредних пројеката, који се тичу стамбеног збрињавања социјално угроженог становништва ове Општине. Драшкић је, такође, своје домаћине информисао и о најактуелнијим збивањима у Градској стамбеној агенцији Чачак, пре свега о аплицирању по расписаном конкурсу за пројекат изградње 22 стана у Кошутњаку, опредељена за трајно збрињавање дела ромске популације у нашем граду, који су до сада имали привремене стамбене објекте на Сајмишту, односно у Трнавској улици у Чачку. Помоћник градоначелника Града Чачка, госпођа Мирјана Ђоковић, је акценат у свом излагању ставила на даљи процес развоја социјалног становања у граду на Морави, али и на пројекте из области енергетске ефикасности у зградарству, где се као један од носилаца активности појављује и игра значајну улогу управо Градска стамбена агенција. Ђоковићева је, осим тога, говорила и о сарадњи Града Чачка са Министарством рударства и енергетике у Влади Републике Србије, коју ће у наредном периоду настојати да знатно унапреди и подигне на квалитативно виши ниво, како би држава финансирала што већи број активности у граду Чачку, које су од изузетног значаја за даљи убрзани развој. Такође, помоћник градоначелника Града Чачка је и овом приликом истакла своју пуну подршку намерама Градске стамбене агенције да се у наредном периоду настави са изградњом станова за социјално становање, а све у светлу предстојећег усвајања Закона о становању и одржавању стамбених зграда, чији је предлагач ресорно Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

УПРАВЉАЊЕ СПОРЕДНИМ ЖИВОТИЊСКИМ ПРОИЗВОДИМА У ГРАДУ ЧАЧКУ


Нешкодљиво уклањање споредних животињских производа, или анималног отпада, један је од највећих изазова Србије у области здравствене заштите животиња и људи и заштите животне средине.

Укупно у Србији годишње настаје око 250.000 тона споредних животињских производа - угинулих животиња и отпадака од клања. Од тога се само око 20% прописно преради, а остало завршава по ливадама, каналима, сметлиштима, а забележени су случајеви да се део чак врати у исхрану људи.

Са овим великим проблемом суочавају се републичке и локалне власти, сточари, кланичари, прерађивачи, месари, ветеринари и грађани, свуда у Србији.

У циљу његовог решавања, град Чачак и Еколошки центар „Станиште“ из Вршца, у партнерству са општинама Сјеница и Димитровград и градом Суботица, реализује пројекат „Систем за сакупљање споредних животињских производа у 4 региона у Србији“.

Један од најважнијих резултата биће израда документације (студија изводљивости, план управљања, грађевински и други пројекти), са којом ће се конкурисати у програмима ЕУ за изградњу 4 локална система сакупљања споредних производа.

Зашто је важно правилно поступати са споредним животињским производима? Како се то правилно чини? Шта су опасности уколико то не чинимо?

Погледајте у овој краткој анимацији.

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА

 

На основу Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10) 
Члан 76 Регистар издатих дозвола установљава и води надлежни орган за издавање дозволе и податке из регистра доставља Агенцији. 
Регистар издатих дозвола је база података у којој се евидентирају подаци о издатим дозволама за управљање отпадом и дозволама за увоз, извоз и транзит отпада. 
Подаци уписани у регистар издатих дозвола су јавни. 
Министар прописује садржину, начин вођења и изглед регистра.

Преузмите регистар издатих дозвола.