Календар догађаја

Јул, 2024
*   *
П У С Ч П С Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Пета седница Скупштине града Чачка
 

 
За петак, 25. децембар 2020. године, сазвана је 5. седница Скупштине града Чачка. За седницу је предложен следећи дневни ред:
 
1. Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину
 
2. Предлог одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка
 
3.  Предлог кадровског плана градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2021. годину
 
4. Предлог одлуке о симболу града Чачка
 
3. Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. до 30.09.2020. године
 
4. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2021. годину
 
5. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину
 
5. б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину
 
6. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину
 
6. б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину
7.  Измена и допуна Извештаја о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину 
 
8. а) Предлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке Скупштине града Чачка број 06-39/2020-I од 21. и 22. маја 2020. године о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 138/3 од 11. маја 2020. године
 
8. б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 140/5 од 30. јуна 2020. године
9. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“  Чачак за 2021. годину
 
9. б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“  Чачак за 2021. годину
 
9. в) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 1.01. - 31.12.2021. године 
 
9. г) Предлог одлуке о давању сагласности на П рограм сакупљања комуналног отпада за период 1.01. - 31.12.2021. године 
 
9. д) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм обављања делатности ЗОО хигијене за период од 1.01. до 31.12.2021. године
 
10. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021. годину
 
10. б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Моравац“  Мрчајевци за 2021. годину
 
10. в) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2021. годину 
 
10. г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2021. годину 
 
10. д) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2021. годину
 
11. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину
 
11. б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину
 
11. в) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2021. годину
 
12. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја  ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак  за период 2021- 2023
 
12. б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2021. годину
 
13. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину
 
13. б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи  ЈКП „Чачак“ Чачак  за 2021. годину
 
14. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину
 
14. б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину
 
14. в) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2021. годину
 
14. г) Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину
 
15. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2021. годину
 
16. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада д.о.о. „Научно технолошки парк“ Чачак за 2021. годину
 
17. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2021. годину
 
18. Предлог програма о Изменама програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2020. годину 
 
19. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм пословања и Плана рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2021. годину
 
19. б) Предлог одлуке о обезбеђивању предуслова за учешће на пројекту „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији“ 
 
20. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања
 
21. Одборничка питања и одговори
Претходна страна