Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за инспекцијски надзор - Комунална милиција - Планиране активности и обавештења

Планиране активности и обавештења

ОЧИШЋЕНА ДИВЉА ДЕПОНИЈА У БРЕСНИЦИ

Дана 05.08.2021. године, након чишћења дивље депоније у Бресници, по издатом решењу од стране комуналне инспекције града Чачка које је извршило предузеће ЈКП „Комуналац“ Чачак, комунална милиција је извршила поставање стубова, траке и табли упозорења, као и уређаја фотоклопки, ради контроле наведене локације и очувања животне средине.

 

 

КОНТРОЛА ПРОДАЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ВАН ПИЈАЦЕ

Комунална милиција Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, почев од 05. јула 2021. године, у времену од 02,00 часа врши контролу продаје и заузећа површине јавне намене без одобрења надлежног органа, у улицама које гравитирају зеленој пијаци, односно у улицама Синђелићева, Милоша Обилића, Железничка и Светозара Марковића. Контрола се врши на образложен захтев предузећа ЈКП "Комуналац" Чачак - РЈ "Пијаца" коме је поверено управљање пијацом.
 
Обавештавају се сви пољопривредни произвођачи да своје производе могу продавати из возила на Кванташкој пијаци у Љубићу, која је отворена свакодневно од 02,00 часа.

БАЦАЊЕ УГИНУЛЕ ЖИВОТИЊЕ У БРЕСНИЦИ

Дана 21.07.2021. године, Комунална милиција, која је у саставу Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, поступајући по примљеном обавештењу од грађанина, извршила је контролу у Бресници и утврдила ко је одговоран за бацање угинуле животиње у шуми у Бресници. На лицу места је издат прекршајни налог физичком лицу, а дана 22.07.2021. године на основу издатог Решења од стране комуналне инпсекције, Служба зоохигијене је уклонила угинулу животињу.

ОЧИШЋЕНА ЈОШ ЈЕДНА ДИВЉА ДЕПОНИЈА У КОЊЕВИЋИМА

 
Дана 23.07.2021. године, служба Комунална милиције, која је у саставу Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, приликом обављања патролне активности и контроле нарушавања комуналног реда, вршила је контролу у Коњевићима потес Коњевачко поље, близу реке Западна Морава, и том приликом констатовала да је одложен разни отпад чиме је створена дивља депонија. Бачена је разна амбалажа, замењени делови возила, кућно смеће и друго. Даљим поступањем на основу пронађених доказа и увидом у фотодокументацију са уређаја - фотоклопка, утврђено је ко је одговоран за учињен прекршај, па је лицу поред поступања изречено и усмено наређење. 
Дана 26.07.2021. године извршена контрола и констатовано да је лице поступило по издатом усменом наређењу, очистило и уклонило одложен отпад.

КОНТРОЛА ОДЛАГАЊА ОТПАДА У БРЕСНИЦИ

Дана 02.07.2021. године, Комунална милиција, која је у саставу Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, приликом појачане контроле нарушавања комуналног реда, вршила је контролу паљења отпада у Бресници, и том приликом пронашла одложен отпад и то: комунални амбалажни и комерцијални отпад. Након утврђивања идентитета лица које је поступило супротно забрани прописаној чланом 18. Одлуке о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом, издати су прекршајни налози, правном лицу и одговорном лицу у правном лицу, са седиштем у Краљеву.

КОНТРОЛА ОДЛАГАЊА ОТПАДА У КОЊЕВИЋИМА

У претходном периоду Комунална милиција, у саставу Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, приликом контроле нарушавања комуналног реда, обављањем патролне активности  и постављеним фотоуређајима - фотоклопкама, вршила је контролу одлагања отпада у Коњевићима у близини реке Западна Морава. Према сваком лицу које одложи отпад на тој локацији, након утврђивања одговорности издаје се  прекршајни налог, а где се претходно истом усмено наложи да очисти и уклони депонован отпад.

КОНТРОЛА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

У претходном периоду Комунална милиција, у саставу Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, приликом обављања патролне активности и контроле нарушавања комуналног реда, констатовала је да је у Риђагама на једном плацу а на самој обали реке Западна Морава одложен разни отпад чиме је створена дивља депонија. Даљим поступањем на основу пронађених доказа, и брзом интервенцијом, утврђено је ко је одговоран за учињен прекршај, па је поред издавања прекршајног налога лицу, исто поступило по издатом усменом наређењу, очистило и уклонило одложен отпад.

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИМЉЕНОМ ОБАВЕШТЕЊУ

Дана 12.06.2021. године комунална милиција је по примљеном обавештењу од грађанина изашла на лице места у Пријевору и том приликом затекла трагове експлатације шљунка у реци Каменица. Како није затечен починилац, у току дана вршена је контрола у више наврата. 
 
О затеченом стању обавештен је надлежан орган на даље поступање.
 

Откривена два лица која су на недозвољним местима у Коњевићима и Парменцу бацала смеће

   
 

Погледајте вест у целини

 

Обавештење

 
Након доношења Одлуке о униформи и ознакама комуналних милиционара, која је усаглашена са новим Законом о комуналној милицији, дошло је до промене у називу и боји униформе службе, тако да припадници службе комуналне милиције, почев од 09.02.2021. године спроводе патролну активност на територији града Чачка у униформи сиве боје, са свим пратећим обележјима службе и града Чачка.
 

СТВАРАЊЕ НЕЧИСТОЋЕ ПОРЕД САОБРАЋАЈНИЦА

 
Комунална милиција поред обављања поверених задатака, констатно врши и контролу комуналног реда, па је приликом вршења контроле површине јавне намене у Бресници насеље Вољавча извршена контрола формиране „дивље депоније“ која се налази на направљеном проширењу поред магистралног пута уз шуму, на којој се углавном налази разни отпад попут амбалаже од флашираних пића и хране, папири и друго, који су бачени од стране лица која су се ту заустављала. 
Након извршеног прегледа, пронађени су разни материјални докази о прекршиоцима и према истима врши се даље поступање и издавање прекршајних налога. Такође, на тој локацији постављено је више табли „упозорења“ да су ту не баца смеће.
 
И овог пута, комунална милиција упозорава грађане да не бацају отпатке и смеће ван корпи односно посуда за одлагање комуналног отпада, првенствено како би заштитили животну средину и да нам град буде чистији, а тако избегли примену репресивних мера и санкционисање.
 

ДЕСЕТ ГОДИНА РАДА КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ

Комунална полиција града Чачка основана је 2010 године као одсек Градске управе за инспекцијски надзор а 22 будућа комунална полицајца после потребних провера кренуло је на стручно оспособљавање дана 13.09.2010. год у Сремску Каменицу.
Убрзо по изласку на терен у непосредном контакту са грађанима врло брзо смо се упознали са бројном проблематиком која нарушава изглед нашег Града и утичу на свакодневни живот наших суграђана. Неке од проблема смо решили у потпуности а на некима се и даље ради.
Прва ситуација кршења комуналног реда са којом смо се сусрели у раду била је ванпијачна продаја на простору око зелене пијаце али и у другим деловима града. Сменским радом одржавали смо континуитет контроле ванпијачне продаје чиме смо допринели одржању реда унутар зелене пијаце као и ревитализацију кванташке пијаце у Љубићу. Као крајња мера примењивано је овлашћење привремено одузимање робе као што је: резани дуван, пиротехничка средства, пољопривредни производи али и друга роба која је предата надлежном органу.
Свакодневно је вршена контрола у циљу заштите јавних површина: заузећа истих, испуштање и просипање отпадних вода, бацање смећа, депоновање грађевинског материјала, остављање хаварисаних возила, раскопавање јавних површина, као и заштиту спомен комплекса и споменика културе као и објеката инфраструктуре од лепљења плаката, исписивања графита, оштећења мобилијара, али и друге радње које утичу на чистоћу и изглед града. 
Заузеће јавних површина постављањем привремених објеката као један део контроле јавних површина вршили смо  према угоститељским објектима који делатност обављају у баштама, према предузетничким радњама које користе јавну површину за смештај, излагање и продају робе, као и према лицима која су повремено постављала тезге на јавним површинама по одобрењу надлежног органа.
Како би зелене површине нашег града биле уређене свакодневно вршимо контролу паркирања, заустављања и кретања возила на зеленим површинама, неовлашћену сечу и оштећење дрвореда и засада и уништавање парковских површина, па је захваљујући доброј сарадњи са грађанима и Јавним предузећима овај проблем у великој мери решен.
Као чест проблем наших грађана је несавесно чување и услови за држање домаћих животиња. Најчешћи проблеми су у вези: паса које власници шетају без надзора, без корпе и поводца, не очисте загађене површине, непрописно бацање угинулих животиња или напуштање, што за последицу има повећан број паса луталица на нашим улицама који представљају опасност по грађане. Нама је олакшан рад у великој мери оснивањем РЈ Зоохигијена -ЈКП Комуналац са којима имамо добру сарадњу.
У складу са својим овлашћењима, могућностима и техничким средствима којима располажемо дајемо допринос очувању животне средине лоцирањем, контролом и сузбијањем дивљих депонија, непрописним одлагањем отпада, паљењем гума, смећа и другог отпада ради прикупљања секундарних сировина. Напредак у решавању овог проблема је коришћење уређаја фото-клопке које постављамо последње 3 год на локацијама по приоритету у сарадњи са месним заједницама и комуналним предузећем.
У сарадњи са Градским штабом за ванредне ситуације и Стручно-оперативним тимом превентивно постављамо обавештења о противпожарној заштити на видним местима како на сеоском тако и на градском подручју.  Честе су појаве паљења ливада или  њива у летњим месецима у индивидуалним домаћинствима и на јавним површинама која су и прерастала у већу опасност по грађане и имовину.
Контролисали смо непрописно паркирање супротно хоризонталној и вертикалној сигнализацији, паркирање у пешачкој зони, као и на местима предвиђеним за паркирање инвалидних лица у оквиру јавних паркиралишта. 
Приликом контроле спровођења Одлуке о ауто-такси превозу вршили смо контролу такси возила, поседовања одговарајуће документације као и паркирање цивилних возила на предвиђеним стајалиштима за такси превознике.
За ово кратко време од нашег оснивања наш град је задесило неколико ванредних ситуација и ванредних стања у којима смо учествовали. Евакуација угрожених грађана, 24 часовно дежурство у угроженим подручјима, обезбеђивање виталних објекта, допремање хране, хуманитарне помоћи и друге помоћи угроженом становништву, превоз пацијената на хемодијализу због обилних снежних падавина, обезбеђивање места која су угрожавала пролазнике од леденица и учествовали у гашењу пожара.
У обављању послова из своје надлежности унапређивали смо сарадњу са грађанима и другим службама као што су:  Суд, Тужилаштво, Правобранилаштво, Полиција, Ватрогасци,  Цивилна заштита, локалне и републичке инспекцијске службе, Јавна предузећа и установе чији је оснивач Град Чачак као и са представницима Месних заједница.  
Поступање комуналне милиције је допринело да поједине службе ефикасније изврше своје обавезе и услуге према грађанима и да се реализују планиране манифестације које се сваке године одржавају на територији нашег Града:
дочек „Нове Године“  и „Српске Нове Године“  у организацији Града Чачка, 
традиционални вашари,
првомајски празник- уранак,
„Гулашијада“ у Пријевору,
„Ноћ музеја“ уметничке галерије Надежда Петровић,
„Дани урбане културе“,
„Прича“,
„Ивањдански котлић“ у Доњој Трепчи,
„Дани Српске кајсије“ у Миоковцима,
Сабор фрулаша „ОЈ Мораво“ у Прислоници,
„Плодови западног поморавља“ Заблаће,
„Купусијада“ Мрчајевци,
и друга спортска, музичка и културна дешавања.
Као резултат свега напред реченог а приликом свакодневног патролирања и поступања по пријавама грађана примењуемо превентивне а у крајњем случају репресивне мере дефинисане Законом о комуналној милицији.
Наш одсек тренутно броји 14 комуналних милиционара који покривају целу територију Града Чачка који броји преко 100.000 хиљада становника што је за обим послова које обављамо и проблеми са којима се сусрећемо мало да би смо испунили сва очекивања грађана, како радним данима тако и током викенда. Упркос том броју повремено смо били ангажовани у другим службама као помоћ у извршавању поверених послова, пружали асистенције, били ангажовани у ванредним стањима и ситуацијама на различитим задацима на добробит грађана због којих смо и формирани.
 
 
 
 
ГРАДСКА УПРАВА 
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

КОНТРОЛА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ПОСТАВЉАЊЕМ ФОТО УРЕЂАЈА

Комунална милиција при контроли нарушавања комуналног реда велику помоћ има коришћењем видео надзора односно постављањем уређаја за детектовање прекршаја. 
На две локације које се налазе у Љубићу у близини културног добра Комплекс Споменику Танаску Рајићу и сеоског гробља (Мацанско гробље), једна на прометном делу саобраћаја, раскрсници путева, а друга на макадам путу у шуми, грађани констатно одлажу разни отпад, од кућног смећа до грађевинског шута. На основу пронађених доказа са лица места откривено је неколико починилаца али да би контрола била још ефикаснија на тој локацији постављени су уређаји фотоклопке. 
Дана 13.07.2020. године је извршено комплетно чишћење тих површина од стране предузећа ЈКП „Комуналац“ Чачак. Вршећи патролну активност констатовано је да је на обе локације одложен грађевински отпад. Увидом у фотодокументацију констатовано да је отпад одложен дана 14. и 15.07.2020. године, односно наредног дана када је извршено чишћење. На основу фотоснимака, утврђено је ко је депоновао наведен отпад, где је лицу поред издавања прекршајног налога за учињен прекршај, усмено наређено да депонован отпад уклони и одложи на прописан начин, што је исти и поступио. Након тога, како је лице имало још таквог отпада, исти се обратио предузећу ЈКП „Комуналац“ Чачак ради тражења услуге одношења отпада.
Комунална милиција апелује на грађане да кабасти и грађевински отпад одлажу на место предвиђено за ту врсту отпада, односно уколико имају потребу за уклањањем истог, контактирају предузеће ЈКП "Комуналац" Чачак, позивом на бесплатни број са фиксних мрежа : 0800 300 032, затим позивом централе и одабиром одговарајуће опције, на број 032 557 82 02; 032 557 82 03 и позивањем Р.Ј. "Чистоћа" на број 032 537 40 55.

ЕФИКАСНО ДЕЛОВАЊЕ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ

Спроводећи контролу нарушавања комуналног реда, Комунална милиција је у сарадњи са ПУ Чачак, утврдила починиоце лепљења обавештења-огласа по стубовима и уређајима јавне расвете, саобраћајним знацима, олуцима и фасадама стамбених и пословних објеката, аутобуским стајалиштима и др. Санкционисана су четири лица која су вршила лепљење и том приликом истима је издато 6 прекршајних налога за учињене прекршаје.
 
Комунална милиција и даље апелује на грађане да обавештења, плакате, огласе и друго, постављају и лепе на местима која су предвиђена за ту намену.
 

НЕПРОПИСНО ОДЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА

Спроводећи контролу нарушавања комуналног реда, Комунална милиција је констатовала непрописно одлагање грађевинског отпада поред пута на површини јавне намене. И поред пронађених доказа, који су указивали на погрешно лице, додатном претрагом откривен је прави починилац наведеног прекршаја, који је на издато усмено наређење уклонио неправилно одложен отпад.
Комунална милиција апелује на грађане да кабасти и грађевински отпад одлажу на место предвиђено за ту врсту отпада, односно уколико имају потребу за уклањањем истог, контактирају предузеће ЈКП "Комуналац" Чачак.
Позивом на бесплатни број са фиксних мрежа : 0800 300 032, затим позивом централе и одабиром одговарајуће опције, на број 032 557 82 02; 032 557 82 03 и позивањем Р.Ј. "Чистоћа" на број 032 537 40 55.

КОНТРОЛА ПРОДАЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ВАН ПИЈАЦЕ

 
Комунална милиција Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка ће у наредном периоду, почев од 04. јуна, у времену од 02,00 часа вршити контролу продаје и заузећа површине јавне намене без одобрења надлежног органа, у улицама које гравитирају зеленој пијаци, односно у улицама Синђелићева, Милоша Обилића, Железничка и Светозара Марковића. Контрола се врши на образложен захтев предузећа ЈКП "Комуналац" Чачак - РЈ "Пијаца" коме је поверено управљање пијацом.
 
Обавештавају се сви пољопривредни произвођачи да своје производе могу продавати из возила на Кванташкој пијаци у Љубићу, која је отворена свакодневно од 02,00 часа.
 

Забрана окупљања грађана на јавним просторима

 

- САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ -
 
 
Инспекцијске службе и комунална милиција Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка свакодневно врше контролу примене мера одређених закључком Владе Републике Србије 05 Број 53-2581/2020 од 17. марта 2020. године, којим се ограничава окупљање грађана на јавним, отвореним и затвореним просторима тако да дистанца између лица мора бити најмање 2 м, као и да на површини од 4 m 2 не може бити више од једног лица, а испред објекта назначити укупан број лица која могу истовремено боравити унутар простора.
 
Против лица за које се у току контроле утврди да се не придржавају  одређених мера, биће поднета кривична пријава за кривично дело прописано Кривичним закоником.
 
 
 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА

Контрола нарушавања комуналног реда за новогодишње празнике

   
   
Комунална милиција је у оквиру својих надлежности у празничне новогодишње дане вршила појачану контролу комуналног реда на површинама јавне намене, на тротоару у Скадарској улици, Синђелићевој улици и Градском шеталишту, у вези смештаја  и излагања робе, амбалаже и других ствари (новогодишњи украси, књиге итд).
 
У сарадњи са Одељењем за ванредне ситуације при Министарству  унутрашњих послова, вршена је контрола продаје и употребе пиротехничких средстава.
У Скадарској улици на постављеним кутијама затечена су изложена пиротехничка средства, намењена за продају (без присуства власника) која је комунална милиција привремено одузела и предала Одељењу за противпожарну заштиту ПУ Чачак.
 
Поводом програма „Дочек Нове 2020. године“ који је организован од стране Дома културе и Града Чачка на градском тргу, комунална милиција је са потраженим бројем службеника  одговорила на додељен задатак контроле нарушавања комуналног реда и својим присуством обезбедила да се програм успешно одржи. Предузете су превентивне мере углавном на паљење пиротехничких средстава.

Контрола постављања зимских башти

 

 
Комунална милиција је у претходном периоду вршила контролу постављања зимских башти на теритирији Града Чачка по Одлуци о привременим објектима и том приликом извршена је контрола 35 објеката. Издато је 11 прекршајних налога контролисаним субјектима за затечене неправилности. Одлуком о привременим објектима у члану 13 прецизирано је да се зимске баште постављају у периоду од 15.11. текуће године до 15.02 наредне године.

 

Одржан први семинар комуналне милиције РС

 
 
 
Дана 06.12.2019. год у Врању је одржан први семинар комуналне милиције РС коме је присуствовао државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе РС Иван Бошњак, руководство ГУ Врање као и представници комуналне милиције 30 градова и општина. Активно учешће у раду семинара узели су и представници комуналне милиције Града Чачка на челу са начелником комуналне милиције Миленом Јовановић. На семинару се водила дискусија о 
1. Размена искустава
2. Одлука Градова
3. Унапређење рада и остваривања бољих резултата
4. Повећање прихода Града мимо прекршајних налога
5. Презентовање резултата
6. Подизање угледа саме комуналне милиције
7. Формирање асоцијације комуналне милиције Србије
8. Размена мишљења на тему заједничког изгледа и боје униформе комуналне милиције
Обзиром да је утврђено да су овакви семинари корисни за рад и унапређење службе закључак је да се и у будућности одржавају овакви семинари, а наредни семинар је планиран већ за април 2020 год.

Уклањање угинуле животиње

 

Дана 27.10.2019. године комунална полиција је поступала по примљеном обавештењу у вези бачене угинуле животиње у речно корито Чемернице. О затеченом стању са лица места обавештена је ветеринарска инспекција да поступа из своје надлежности и служба зоохигијене која је уклонила угинулу животињу. Даљим поступањем утврђен је идентитет власника угинуле животиње, који је санкционисан за начињен прекршај.
 
Овим путем апелујемо на грађане да приликом угинућа животиње обавесте ветеринара и службу зоохигијене ради нешкодљивог уклањања.
 
 

НЕПРАВИЛНО ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

 
 
Много пута до сада смо, што и јесте део нашег посла, апеловали, указивали и на разне начине објашњавали потребу за правилним и наменским коришћењем посуда за одлагање комуналног отпада, са циљем комплетирања процеса изношења и депоновања отпада на најефикаснији начин, а у интересу свих нас.

Велика већина наших суграђана се придржава правила у вези одлагања кућног и осталог отпада, што указује на одговорно понашање и развијену свест живота у заједници, а на основу прописаних правила преточених у законе и прописе.

Оно што као изузетак чини правило је и понашање неодговрних појединаца, који свесно или несвесно крше ова правила и свима нама отежавају нормално функционисање. Мотиви за такво понашање су разни: од незнања до бахатог односа према заједничкој имовини и вандалског деловања.

Приликом вршења контроле одлагања комуналног отпада на локацији Спомен парка, комунална полиција је уз помоћ фотоуређаја открила починиоца неадекватног одлагања споредних производа животињског порекла у посуду за одлагање комуналног отпада, који је санкционисан у складу са одлуком, која уређује правилно одлагање комуналног отпада.
 
 

НЕАДЕКВАТНО ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

   
Комунална полиција наставља са контролом и надзором на који начин се врши одлагање комуналног отпада, у сарадњи и на захтев предузећа ЈКП „Комуналац“ Чачак, који су указали да се на једном рециклажном платоу врши неправилно одлагање комуналног отпада. И ако постоје истакнута обавештења о правилном коришћењу посуда, грађани свакодневно врше неправилно одлагање отпада, што предузећу изискује додатно време и ангажовање на отклањању комуналног нереда. За два дана вршења контроле констатовано је у више наврата да су грађани неправилно одлагали комунални отпад, односно вршили одлагање комуналног кабастог отпада изван места одређеног за одлагање те врсте отпада, затим су одлагали рециклабилни комунални кућни отпад у посуде за одлагање комуналног отпада или пак неселектован комунални кућни отпад у посуде за одлагање рециклабилног отпада, или комунални кућни отпад одлагали изван односно поред посуде за одлагање комуналног отпада и друго. Констатовано је 12 таквих неправилности, где ће након утврђивања идентификације починилаца, комунална полиција применити мере, што превентивне што репресивне.
 
Комунална полиција упозорава грађане да врше правилно одлагање комуналног отпада, а да се за сва питања у вези одлагања могу обратити предузећу које обавља комуналну делатност управљања комуналним отпадом, и то предузећу ЈКП „Комуналац“ Чачак, за територију града Чачка осим насељеног места Мрчајевци, и предузећу ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, за територију насељеног места Мрчајевци.
 
 

УГРОЖАВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

 

Комунална полиција, у сарадњи са Инспекцијом за локални превоз и путеве, је дана 26.07.2019. године приликом вршења контроле у Горњој Трепчи, затекла више возила паркираних делом на тротоару, чиме се угрожава безбедност саобраћаја и омета пролаз пешака. Корисници возила који су затечени на лицу места су упозорени и усмено им је наређено да уклоне своја возила, а на остала возила су остављена писмена упозорења. Уколико се буде затекла и даље оваква неправилност, биће обавештена Полицијска управа Чачак, Станица саобраћајне полиције, да поступа из своје надлежности.

Обавештавају се сви возачи који посећују бању Горњу Трепчу да своја возила могу паркирати и остављати на паркингу који се налази иза пијаце.
 

КОНТРОЛА ПРОДАЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ВАН ПИЈАЦЕ


Комунална полиција ће у наредном периоду, почев од 26. јула, у времену од 02,00 сата вршити контролу продаје и заузећа површине јавне намене без одобрења надлежног органа, у улицама које гравитирају зеленој пијаци, односно у улицама Синђелићева, Милоша Обилића, Железничка и Светозара Марковића. Контрола се врши на образложен захтев предузећа ЈКП „Комуналац“ Чачак коме је поверено управљање пијацама.

Обавештавају се сви пољопривредни произвођачи да своје производе могу продавати из возила на Кванташкој пијаци у Љубићу, која је отворена свакодневно од 02 сата.

КОНТРОЛА ИСПУШТАЊА ОТПАДНЕ ВОДЕ

 

Комунална полиција је дана 16.07.2019. године примила обавештење од грађанина у вези непријатног мириса који се осећа у Кошутњаку, у близини реке Лупњаче. Изласком на лице места и даљим поступањем утврђено је да су из једног домаћинстава у Придворици испуштали отпадне воде и осоку из објеката за држање животиња, директно у Придворичку реку и даље у Лупњачу, па је то констатовано као разлог непријатног мириса.

Контролисаном физичком лицу је усмено наложена мера да прекине са испуштањем и након тога сачињен и издат прекршајни налог за начињен прекршај. О овом догађају је обавештен и други надлежан орган.
 

 

 

 

КОНТРОЛА НАЛОЖЕНИХ МЕРА ЗА УРЕЂЕЊА ДВОРИШТА

 

Комунална полиција је од почетка јула примила 13 обавештења од грађана за неуређење дворишта и плацева. Након утврђивања одговорности, власнике односно кориснике неуређених површина, комунална полиција упозори и усмено нареди које мере су потребне да исти предузму. За непоступање по изреченој мери у овом периоду издат је 1 прекршајни налог.

У наредном периоду наставља се вршење контроле уређења дворишта и плацева, а такође и да ли су упозорена лица поступила по издатом усменом наређењу.
 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛА УРЕЂЕЊА ДВОРИШТА

 

Комунална полиција је у претходном периоду примила већи број обавештења од грађана за неуређење дворишта и плацева. Чланом 40. Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду, прописано је да власници односно корисници земљишта, баште, воћњака, неизграђеног грађевинског земљишта и друге сличне површине су дужни да наведене површине одржавају у уредном стању и то тако да на овим површинама буде орезано зеленило, покошена трава, коров и шибље, покупљен отпад и слично.

Комунална полиција по прикупљању података, власнике односно кориснике наведених површина, упозори и усмено нареди да исте површине уреде. За непоступање по изреченој мери, издаје се прекршајни налог у износу од 10.000 динара за физичко лице.

Упозоравамо грађане да своја дворишта и плацеве одржавају у уредном стању.
 

 

 

 

 

 

ОШТЕЋЕНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У КРУГУ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

 

Комунална полиција у обављању својих послова поступа по примљеним обавештењима, а где је у протеклом периоду било доста обавештења од управе Опште болнице у Чачку да возачи оштећују зелене површине установе, тако што паркирају и остављају возила на истим. Проблем је још већи када због падавина са зелене површине наносе блато на стазе.

Овим путем комунална полиција упозорава све возаче, да приликом саобраћаја у кругу опште болнице у Чачку своја возила не остављају и не крећу се по зеленим површинама, већ по за то одређеним местима. Новчана казна за поступање супротно градској одлуци, износи 10.000 динара за физичко лице, 30.000 динара за предузетнике, 60.000 за правно лице и 10.000 за одговорно лице у правном лицу.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САРАДЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕЋА ЈКП “ВОДОВОД” ЧАЧАК

 

Спроводећи годишњи план рада за 2019. годину, Комунална полиција остварује успешну сарадњу са предузећем ЈКП „Водовод“ Чачак, и у дане 05. и 11.06.2019. године пружена је асистенција предузећу, као даваоцу услуге, приликом привременог ускраћивања испоруке воде. У оба случаја поступање је завршено успешно, на задовољство и корисника и даваоца услуге.
 

 

 

 

ЕФИКАСНО ДЕЛОВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

 


Спроводећи и даље интензивну контролу неправилног одлагања отпада, Комунална полиција је брзом интервенцијом открила починиоца овог прекршаја, када је поред издавања прекршајног налога, контролисаном лицу усмено наређено да уклони неправилно одложен отпад.

Комунална полиција и даље апелује на грађане да отпад одлажу у складу са прописима, а за сва потребна обавештења о начину одлагања свих врста отпада могу се обратити предузећу ЈКП „Комуналац“ Чачак.
 

 

 

 

 

 

 

 

Контрола продаје пољопривредних производа ван пијаце

 


Комунална полиција је у периоду од 09. маја до 16. маја 2019. године у времену од 02,30 до 07,30 часова вршила контролу ванпијачне продаје и заузећа површине јавне намене без одобрења надлежног органа, на простору који гравитира ка зеленој пијаци и то у улицама Синђелићева, Светозара Марковића, Милоша Обилића и Железничка. Контрола је вршена на образложен захтев предузећа ЈКП „Комуналац“ Чачак, коме је поверено управљање пијацама.

Том приликом пољопривредни произвођачи су обавештавани да своје пољопривредне производе могу да продају на предвиђеном, уређеном месту - на кванташкој пијаци у Љубићу.

До сада је комунална полиција поступала превентивно, а уколико буде основа у наредном периоду поступаће репресивно.
 

 

 

 

 

 

Интензивна сарадња комуналне полиције и ЈКП “Комуналац” Чачак


Спроводећи годишњи план рада за 2019. годину, Комунална полиција је остварила успешну сарадњу са предузећем ЈКП „Комуналац“ Чачак, у циљу превенције и едукације корисника услуга, односно интензивним надзором локација са посудама за одлагање комуналног отпада, што утиче на правилно коришћење и очување посуда. У складу са одговарајућим одлукама утврђен је и поступак кажњавања несавесних корисника услуга, који посуде за одлагање комуналног отпада не користе на адекватан начин.

Након идентификације лица, по изрицању новчане казне и издавања прекршајног налога у складу са одговарајућом одлуком града Чачка, усмено се налаже прекршиоцу да о свом трошку уклони неадекватно одложен отпад, а уколико он то не учини предузеће ЈКП “Комуналац&рдqуо; уклања отпад о трошку лица која су отпад депоновала.

Посебан проблем представља бахато и несавесно понашање неодговорних појединаца, који уништавају и праве штету на посудама за одлагање комуналног отпада. Идентификацијом и кажњавањем оваквог понашања указујемо на бесмисленост оваквих поступака и надамо се да ћемо на тај начин свести овакве поступке на најмању могућу меру.


Примери ненаменског коришћења посуда за одлагање комуналног отпада

Прекршиоци уклањају неправилно одложен кабасти отпад

Бахато понашање, уништавање и прављење штете на посудама за одлагање комуналног отпада

Контрола заузећа површине јавне намене

 


Комунална полиција је пред васкршње празнике почела интензивну контролу заузимања површине јавне намене код постављања типских тезги за излагање и продају робе (васкршњи накит и украси, производи домаће радиности и старих заната, сувенири, цвеће и друго у складу са празником) који се обавља у празничне и предпразничне дане, на простору Градског шеталишта и Скадарске улице на обележеним и нумерисаним местима.

Обавештавају се грађани да ће комунална полиција за време и после ускршњих празника вршити појачану контролу нарушавања комуналног реда и наставити акцију контроле заузећа површине јавне намене.
 

 

 

 

Контрола продаје пиротехничких средстава

 


Комунална полиција је у оквиру својих надлежности у предпразничне новогодишње дане приликом појачане контроле комуналног реда на површини јавне намене на тротоару у Скадарској улици затекла на кутијама изложена пиротехничка средства, намењена продаји, без присуства власника, па је исте привремено одузела и предала Одељењу противпожарне заштите ПУ Чачак.
 

 

 

 

Контрола одлагања отпада

 

Комунална полиција је, на захтев предузећа ЈКП „Комуналац“ Чачак, у периоду од 29. новембра и у првој половини децембра 2018. године вршила контролу одлагања отпада у месту Пријевор у Чачку, на локацији где се налазе постављене посуде за комунални отпад, јер је у претходном периоду констатовано је да су грађани одлагали грађевински отпад, комунални кабасти отпад, вртни отпад и опасан отпад из домаћинства у посуду која је предвиђена за одлагање комуналног отпада, а такође и изван ње.

Пре почетка контролисања, дана 29.11.2018. године предузеће ЈКП „Комуналац“ Чачак је извршило чишћење депонованог отпада изван посуда за комунални отпад, а онда је на локацији извршено постављање уређаја фотоклопка, који је бележио свако одлагање отпада.

Дана 12.12.2018. године увидом у фотоархиву констатовано је да су два лица из теретног возила депоновала већу количину грађевинског отпада у посуду за комунални отпад а један део и изван посуде. Одмах је започето са идентификацијом починилаца. Даљим радом констатовано је и утврђено које лице је користило наведено возило и депоновало грађевински отпад, и исти је позван у службене просторије комуналне полиције. Дотичном лицу је усмено наређено да се изврши чишћење депонованог грађевинског отпада, а како је лице предузетник истом је издат прекршајни налог за учињен прекршај у износу од 30.000 динара. Лицу је предочено на који начин се одлаже грађевински отпад у складу са Одлуком о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом.
 

 

 
Уколико постоји потреба за информисањем о начину одлагања отпада, грађани могу контактирати предузеће које обавља комуналну делатност управљања комунални отпадом, и то на територији града Чачка, осим насељеног места Мрчајеваца, предузеће ЈКП „Комуналац“ Чачак, док на територији насељеног места Мрчајевци, делатност обавља предузеће ЈКП „Моравац“ Мрчајевци.

У наредном периоду наставља се контрола одлагања отпада на истој локацији, а овим путем грађани се упозоравају да комунални отпад одлажу у складу са наведеном Одлуком.
 

 

 
Примена фотоклопке код контроле одлагања отпада - видео запис
 

 

Контрола зимских башти

 

Упозоравају се власници угоститељских објеката са територије града Чачка, да за постављање зимских башти на површинама јавне намене, површинама у јавном коришћењу, грађевинском земљишту у јавној својини града и води и водном земљишту, морају имати одобрење надлежног органа, почев од 15.11.2018.године. Постављање зимских башти решењем одобрава орган управе Града надлежан за послове урбанизма.
 

 

 

Контрола заузећа површине јавне намене

 

Комунална полиција је пред новогодишње празнике почела интензивну контролу заузимања површине јавне намене код постављања типских тезги за излагање и продају робе (новогодишњи, божићни, васкршњи накит и украси, производи домаће радиности и старих заната, сувенири, цвеће, јелке и друго у складу са празником) који се обавља у празничне и предпразничне дане, на простору Градског шеталишта и Скадарске улице на обележеним и нумерисаним местима.

Обавештавају се грађани да ће комунална полиција за време и после новогодишњих празника вршити појачану контролу нарушавања комуналног реда и наставити акцију контроле заузећа површине јавне намене.
 

 

 

Појачана контрола комуналног реда на простору МЗ Мрчајевци у периоду одржавања манифестације „КУПУСИЈАДА 2018“

 

У периоду 14.-16.09.2018.године вршена је контрола комуналног реда приликом одржавања манифестације „КУПУСИЈАДА 2018“ у Мрчајевцима.

Том приликом поступано је према више лица која су поступила по упозорењу и издатом усменом наређењу, а такође на лицу места је издато шест прекршајних налога за учињен прекршај.
 

 

 

 

 

 

 

 

Контрола продаје сезонских пољопривредних производа

 

На захтев РЈ Пијаца предузећа ЈКП Комуналац Чачак, коме је поверено управљање пијацама, у периоду мај-јул 2018.године у времену од 03 до 07,30 часова вршена је контрола ванпијачне продаје и заузећа површине јавне намене без одобрења надлежног органа, на простору који гравитира ка зеленој пијаци, и то у улицама Синђелићева, Светозара Марковића, Милоша Обилића и Железничка.
 

 

 
Том приликом пољопривредни произвођачи са робом, су упућивани на Кванташку пијацу у Љубићу, а три лица која нису поступили по упозорењу и усменом наређењу службеника комуналне полиције, су санкционисана на лицу места, издавањем прекршајног налога.
 

 

 

 

Санкционисање због депоновања животињских отпадака у посуду за комунални отпад

 


Дана 17.05.2018.године патрола комуналне полиције је приликом вршења редовне патролне активности, утврдила да је извршено депоновање животињских отпадака (крљушт од рибе, кожа, дроб, изнутрице ...) у посуду за комунални отпад у улици Др Драгише Мишовића, што је супротно Одлуци о комуналном реду и општем уређењу, за коју радњу је санкционисан прекршилац. Како је у питању било правно лице, издата су два прекршајна налога и то правном лицу у износу од 50.000 и одговорном лицу у правном лицу износ од 5.000 динара.

Овим путем се упозоравају и остали власници трговинских радњи, који се баве продајом прерађевина од животињског порекла, да отпад одлажу на прописан начин.
 

 

 

 

Опасност од пожара


У претходном периоду комунална полиција поред обављања послова из своје надлежности, поступала је у складу са чланом 5. Закона о комуналној полицији, вршећи превентивне мере заштите животне средине и заштите од пожара и у вези са тим, спроведена је заједничка акција са Стручно-оперативним тимом за заштиту од пожара, при Градском штабу за ванредне ситуације у Чачку. Будући да је због високих дневних температура и изостанка падавина, повећан ризик од настанка и ширења шумских пожара и пожара на отвореном простору, током активности која је обављана од 07 до 22 часа, комунална полиција је апеловала на предузећа у области пољопривреде, пољопривредне произвођаче и грађане, да за време извођења пољопривредних и других радова којима могу изазвати пожар, исте обављају уз максималну опрезност и преузимају све неопходне мере заштите како би се избегао настанак и ширење пожара. Писмена обавештења истакнута су на јавним местима и то: просторије месне заједнице, домови, аутобуска стајалишта, амбуланте, школе, сеоске продавнице, спортске хале и др.

Услед наступајућих првомајских празника комунална полиција упозорава грађане да за време боравка у природи и паљења логорске ватре на отвореном, исту обављају уз максималну опрезност и предузимају све неопходне мере заштите, како би се избегао настанак и ширење пожара. Напомињемо да је, Законом о заштити од пожара, забрањено ложење ватре у шуми и на удаљености од 200 метара од шуме. Такође, Законом је, у овим случајевима, предвиђена и надокнада трошкова интервеција ватрогасно-спасилачких јединица и подношење захтева за покретање прекршајног поступка против лица која врше спаљивање.

КАО ПОСЕБНО ВАЖНО НАГЛАШАВАМО ДА ГРАЂАНИ У СЛУЧАЈУ ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА ТРЕБА ОДМАХ ДА ПОЗОВУ ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКУ ЈЕДИНИЦУ НА ТЕЛЕФОН 193.

БЕСПРАВНА СЕЧА СТАБАЛА НА ЈАВНОЈ ЗЕЛЕНОЈ ПОВРШИНИ

 

Дана 31.03.2018.године у улици Бате Јанковића испред броја 74 дошло је до сече стабла липе и платана, без одобрења надлежног органа, што је утврђено приликом редовног патролирања, а уследиле су и пријаве грађана. Прикупљањем информација открили смо идентитет прекршиоца, који је дао изјаву и признање да је извршио сечење дрвећа без одобрења надлежног органа, односно да је поступио супротно члану 16.став 1.тачка 1.Одлуке о одржавању јавних зелених површина („Службени гласник града Чачка“ бр.3/2018) а што је кажњиво чланом 26.став 4.одлуке, за који је прекршај комунална полиција издала прекршајни налог у износу од 10.000 динара за физичко лице.

Прекршиоцу је предочену да је дужан да надокнади штету уплатом одговарајућег новчаног износа Предузећу ЈКП „Градско зеленило, а на основу процена истог Предузећа, о чему су исти обавештени, а такође, о поступању је обавештено и предузеће ЈП „Градац“ Чачак и послат допис грађевинској инспекцији, везано за постављене билборде.
 

 

 

 

Упозорење на опасност појаве леденица


Комунална полиција апелује на грађане, да са крова и других спољних делова зграде који се граниче са јавном саобраћајном површином или саобраћајном површином у јавном коришћењу, власници односно корисници зграде, дужни су да уклањају леденице ради спречавања и отклањања опасности по живот и здравље људи и безбедности добара и околине.

За уклањање леденица са спољног дела зграде, који је у саставу одређеног стана а који је доступан за уклањање, одговоран је власник односно корисбик тог дела зграде.

У случају да није могуће уклањање леденица са зграде, власници односно корисници зграде дужни су да благовремено поставе ознаке упозорења на опасност од обрушавања леденица.

Новчаном казном у износу од 5.000 до 75.000 динара казниће се физичко лице ако не уклони леденице са крова или спољних делова зграде, предузетник у износу од 10.000 до 250.000 динара а правно лице од 50.000 до 1.000.000 динара.

Чачак, 02.03.2018.године НАЧЕЛНИК КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Милена Јовановић

ПОСТАВЉАЊЕ ЗИМСКИХ БАШТИ

 

Упозоравају се власници угоститељских објеката са територије града Чачка, да за постављање зимских башти на површинама јавне намене, површинама у јавном коришћењу, грађевинском земљишту у јавној својини града и води и водном земљишту, морају имати одобрење надлежног органа, почев од 15.11.2017.године. Постављање зимских башти решењем одобрава орган управе Града надлежан за послове урбанизма.
 

 

 

КОНТРОЛА ОЧИШЋЕНИХ ДЕПОНИЈА

 

У претходном периоду комунална полиција је вршила контролу спровођења мера Одлуке о комуналном реду и општем уређењу, у смислу забране стварања дивљих депонија на површинама јавне намене и другим површинама, по истој Одлуци. На местима где су биле формиране депоније, простор је очишћен од стране предузећа ЈКП "Комуналац" Чачак, а комунална полиција је појачала контролу на тим местима.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Грађани се упозоравају да не бацају смеће ван посуда за смеће, да не депонују смеће и отпадни материјал на површинама јавне намене, површинама у јавном коришћењу и другим површинама, већ да се за одлагање истог обрате надлежном предузећу за то подручје, предузећу ЈКП "Комуналац" Чачак или ЈКП "Моравац" Мрчајевци.