Налазите се: Почетна - Е-Управа - Планови детаљне регулације

План детаљне регулације Кулиновачко поље

 
"Службени лист града Чачка", број 10/2022
 
План намене површина Преузмите
План урбанистичке регулације и површина јавне намене Преузмите
Текст плана Преузмите

План детаљне регулације "Лугови"

 
"Службени лист града Чачка", број 10/2022
 
План намене површина Преузмите
План урбанистичке регулације и површина јавне намене Преузмите
Текст плана Преузмите

План детаљне регулације "Спортски центар"

 
"Службени лист града Чачка", број 10/2022
 
План намене површина Преузмите
План урбанистичке регулације и површина јавне намене Преузмите
Текст плана Преузмите

Измене и допуне дела Плана детаљне регулације на потесу каменолом Сушица - Здрављак

 
"Службени лист града Чачка", број 20/2018 и 13/2021
 
План намене површина Преузмите
План урбанистичке регулације и површина јавне намене Преузмите
Текст плана Преузмите

План детаљне регулације за северни општински пут деоница од границе Генералног плана до Државног пута I Б реда, број 23

"Службени лист града Чачка", број 7/2021
 
План намене површина Преузмите
План урбанистичке регулације и површина јавне намене Преузмите
Текст плана Преузмите

Измене и допуне Плана детаљне регулације за планирани аеродром – Прељина

"Службени лист града Чачка", број 6/2019 и 7/2021
 
План намене површина Преузмите
План урбанистичке регулације и површина јавне намене Преузмите
Текст плана Преузмите

План детаљне регулације локације "Прелићи"

 
"Службени лист града Чачка", број 29/2020
 
План намене површина Преузмите
План урбанистичке регулације и површина јавне намене Преузмите
Текст плана Преузмите

План детаљне регулације за реконструкцију далековода 110 kV

 
бр. 115/1 ТС "Краљево 1" - ТС "Чачак 3" (деоница на територији града Чачка)
 
"Службени лист града Чачка", број 25/2020
 
План мрежа и објеката инфраструктуре 1 Преузмите
План мрежа и објеката инфраструктуре 2 Преузмите
Текст плана Преузмите

План детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву

„Службени лист града Чачка“, број 20/2019.
 
План намене површина Преузмите
План урбанистичке регулације и површина јавне намене Преузмите
Текст плана Преузмите

План детаљне регулације „Индустријска зона – Коњевићи“

„Службени лист града Чачка“, број 20/2019.
 
План намене површина Преузмите
План урбанистичке регулације и површина јавне намене - лист 1 Преузмите
План урбанистичке регулације и површина јавне намене - лист 2 Преузмите
Текст плана Преузмите

План детаљне регулације за планирани аеродром – Прељина

„Службени лист града Чачка“, број 6/2019.
 
План намене површина Преузмите
План урбанистичке регулације и површина јавне намене Преузмите
Текст плана Преузмите

ПДР за инфраструктурни коридор према ППППН Београд- Јужни Јадран, деоница – Пожега

„Службени лист града Чачка“, број 24/2018.
 
План намене површина Преузмите
План урбанистичке регулације и површина јавне намене Преузмите
Текст плана Преузмите

План детаљне регулације на потесу каменолом “Сушица” - Здрављак

„Службени лист града Чачка“, број 20/2018.
 
План намене површина Преузмите
План урбанистичке регулације и површина јавне намене Преузмите
Текст плана Преузмите

План детаљне регулације за део насељеног места Трнава

„Службени лист града Чачка“, број 14/2018.
 
Карта планиране намене површина Преузмите
План урбанистичке регулације и површина јавне намене - карта 1 Преузмите
План урбанистичке регулације и површина јавне намене - карта 2 Преузмите
Текст плана Преузмите

План детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода за потребе бање Горња Трепча и делове насеља Горња и Доња Трепча

„Службени лист града Чачка“, број 6/2018.
 
План намене површина Преузмите
План урбанистичке регулације и површина јавне намене Преузмите
Текст плана Преузмите

План детаљне регулације „Атеница”

„Службени лист града Чачка“, број 25/2017.
 
План намене површина Преузмите
План урбанистичке регулације и површина јавне намене Преузмите
Текст плана Преузмите

План детаљне регулације за општински пут Л-325, деоница од моста на реци Западна Морава до прикључка на Л-314

„Службени лист града Чачка“, број 20/2016.
 
Карта планиране намене Преузмите
Карта регулације Преузмите
Текст плана Преузмите

План детаљне регулације „Кошутњак 3”

„Службени лист града Чачка“, број 5/2016.
 
Карта планиране намене површина Преузмите
Карта регулације Преузмите
Текст плана Преузмите

План детаљне регулације „Кошутњак 1 - Младост”

„Службени лист града Чачка“, број 5/2016.
 
Карта планиране намене површина Преузмите
Карта регулације и поврсина јавне намене Преузмите
Текст плана Преузмите