Налазите се: Почетна - Е-Управа - Планови генералне регулације

Измене и допуне Плана генералне регулације „Парменац Јездина – Лозница“ у Чачку

„Службени лист града Чачка“, број 16/2015 и 16/2022

 

Текст плана

Преузмите
План урбанистичке регулације  Преузмите
План намене површина Преузмите

Измене и допуне Плана генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку

„Службени лист града Чачка“, број 13/2014, 29/2020 и 15/2022-исправка

 
План намене површина Преузмите
План урбанистичке регулације 1 Преузмите
План урбанистичке регулације 2 Преузмите
Текст плана Преузмите

Измене и допуне Плана генералне регулације за Овчар Бању, на територији града Чачка

 
„Службени лист града Чачка“, број 14/2013 и 9/2021
 
Текст плана Преузмите
План намене површина Преузмите
План урбанистичке регулације Преузмите
 
 

Измене и допуне дела Плана генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку

 
за урбанистичке целине:
  • 5.2 (становање средње густине насељености 50-150ст/ ha )
  • 5.3 (комунална привреда)
  • 5.4 (река Западна Морава)
„Службени лист града Чачка“, број 14/2014, 20/2018, 29/2020
 
Текст плана Преузмите
План намене површина Преузмите
План урбанистичке регулације  Преузмите
 
 

Измене и допуне Плана генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку

 
„Службени лист града Чачка“, број 29/2020
 
Текст плана Преузмите
План намене површина Преузмите
План урбанистичке регулације 1 Преузмите
План урбанистичке регулације 2 Преузмите
 
 

План генералне регулације за Овчар Бању, на територији града Чачка

 „Службени лист града Чачка“, број 14/2013.

 
План намене површина Преузмите
План саобраћаја, нивелације и регулације Преузмите
Текст плана Преузмите

План генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку

 „Службени лист града Чачка“, број 13/2014.

Карта планиране намене површина Преузмите
Карта урбанистичке регулације и површина јавне намене Преузмите
Текст плана Преузмите

План генералне регулације „Центар“ у Чачку

„Службени лист града Чачка“, број 15/2014.

Карта поделе на зоне, целине и подцелине Преузмите
Карта урбанистицке регулације и површина јавне намене Преузмите
Текст плана Преузмите

Измене и допуне Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку

„Службени лист града Чачка“, број 15/2014 и 27/2018.

Карта планиране намене Преузмите
Карта урбанистичке регулације Преузмите
Текст плана Преузмите

План генералне регулације „Трбушани - Љубић“ у Чачку

 „Службени лист града Чачка“, број 15/2014

 
Карта планиране намене површина Преузмите
Карта урбанистичке регулације и површина јавне намене Преузмите
Текст плана Преузмите

План генералне регулације за делове насељених места Мршинци и Слатина - секундарни центар

„Службени лист града Чачка“, број 6/2019

Карта планиране намене површина
Карта урбанистицке регулације и површина јавне намене
Текст плана

Измене и допуне Плана генералне регулације “Атеница – Кулиновци” у Чачку

„Службени лист града Чачка“, број 14/2014 и 20/2018

Карта планиране намене површина
План урбанистичке регулације и површина јавне намене
Текст плана

Измена и допуна Плана генералне регулације „Индустријска зона, комплекси болнице и касарне“ у Чачку

„Службени лист града Чачка“, број 14/2014 и 25/2017

Карта планиране намене површина
Карта урбанистичке регулације и површина јавне намене
Текст плана

Измене и допуне дела Плана генералне регулације за насељено место Прељина

„Службени лист града Чачка“, број 8/2015 и 5/2017

План намене површина
План саобраћаја, нивелације регулације и површина јавне намене
Текст плана

План генералне регулације за насељено место Слатина

„Службени лист града Чачка“, број 1/2016

Карта планиране намене
План саобраћаја нивелације регулације и површина јавне намене
Текст плана

План генералне регулације „Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку

„Службени лист града Чачка“, број 16/2015

Карта планиране намене
Карта урбанистичке регулације и површина јавне намене
Текст плана

План генералне регулације за насељено место Прељина

„Службени лист града Чачка“, број 8/2015

Карта намене површина
План саобраћаја, нивелације, регулације и површина јавне намене
Текст плана

План генералне регулације „Индустријска зона – комплекси болнице и касарне “ у Чачку

 „Службени лист града Чачка“, број 14/2014

Карта намене површина са поделом на урбанистичке зоне, целине и подцелине
Карта урбанистичке регулације и површина јавне намене
Текст плана

План генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку

 „Службени лист града Чачка“, број 14/2014

Карта намене површина са поделом на урбанистичке зоне, целине и подцелине
Карта урбанистичке регулације и површина јавне намене
Текст плана