Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа
Контактирајте нас за више информација
X
Постављени начелници Градских управа
 


На седници Градског већа града Чачка, одржаној 12. децембра 2018. године, донета су решења о поставлјењу пет начелника Градских управа града Чачка, на период од 5 година.
Поставлјени су:

Зоран Тодосијевић , дипл. економиста, за начелника Градске управе за финансије
Душко Савковић , дипл. економиста, за начелника Градске управе за локалну пореску администрацију
Милован Ерић , дипл правник, за начелника Градске управе за инспекцијски надзор
Небојша Бежанић , дипл. правник, за начелника Градске управе за опште и заједничке послове и
Славица Каранац , дипл. правник, за начелника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа


- На седници Градског већа града Чачка, одржаној 10. новембра 2018. године, донето је Решење о поставлјењу начелника Градске управе за локални економси развој града Чачка, на период од 5 година.
За начелника је постављен Владимир Гојгић , дипл. правник.

- На седници Градског већа града Чачка, одржаној 11. маја 2018. године, донето је Решење о поставлјењу начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка, на период од 5 година.
За начелника је постављена Милка Станковић , дипл. правник.

- На седници Градског већа града Чачка, одржаној 5. новембра 2015. године, донето је Решење о поставлјењу начелника Градске управе за урбанизам града Чачка, на период од 5 година.
За начелника је постављена Весна Дмитрић , дипл. правник.

Претходна страна