Налазите се: Почетна - Привреда - Природни ресурси

Природни ресурси

Структура земљишних површина, 2005.год.

 

Општина (км 2 )

Удео у укупној површини општине (%)

Удео општине у површини истог типа у округу (%)

Округ (км 2 )

Удео округа у површини истог типа у Србији (%)

Србија (км 2 )

Укупна површина

636

100

21,1

3.016

3,4

88.361

Пољопривредна површина

440

69,2

24,6

1.786

3,5

51.123

Обрадиве површине *

394

61,9

28,4

1.389

3,3

42.277

Обрасла шумска површина

167

26.3

14,6

1.140

5,7

19.845

*податак из 2006. године

Пошумљене површине и посечена дрвна маса, 2005.

 

Општина

Удео у Србији (%)

Укупна повр шина општине (ха)

63.600

-

Обрасла шумска површина (ха)

16.725

1 984 513

Пошумљено у шуми (ха)

лишћарима

-

-

четинарима

-

-

Пошумљено ван шуме (ха)

лишћарима

2,00

0,7

четинарима

3,55

0,5

Посечена дрвна маса - укупно (м 2 )

лишћара

6.952

-

четинара

54

-

 

лишћара

6

-