Налазите се: Почетна - Привреда

Привреда града Чачка


Структуру чачанске привреде чине пољопривреда, индустрија, трговина и услужне делатности. Заступљена је, осим пољопривредне производње, и производња папира, електричних апарата за домаћинство, резних алата за обраду метала, неметала и дрвета, прозвода хемијске индустрије, термотехничких уређаја, дрвене, металне и комбиноване столарије, делова и прибора за фармацеутску индустрију и производа за медицинске потребе, прерада шумских и пољопривредних производа итд.

Приватно предузетништво, које има своју традицију још од XIX века, је и основна карактеристика привреде Чачка. Велики број приватних предузећа је прерастао у средње развијена предузећа са бројем запослених између 80 и 270 и широким спектром производа.

Приватне фирме имају своја пословна удружења и то: пословно удружење ГРАДАЦ 97 и УНИЈА ЧАЧАК 2000, а осим тога постоје и удружења власника занатских радњи.

Савет за привреду Града Чачка образовао је Градоначелник Града Чачка, а своје предлоге, иницијативе и мишљења достављаће Градоначелнику.