Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за инспекцијски надзор - Просветна инспекција

Просветна инспекција

 
Просветни инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, поступа на основу:
 
  Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
  Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, број 36/15, 44/2018 - др. закон и 95/2018)
  Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. Закон и 6/2020),
  Закон о основном образовању и васпитању  („Сл. гласник РС“ бр. 55/13, 101/2017 и 27/2018-др. закон),
  Закон о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС“ бр. 55/13, 101/2017, 27/2018- др. Закон и 6/2020),
  Закон о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“ бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017-др. закон, 95/2018-др. закон, 10/2019-др. закон),
  Закон о образовању одраслих („Сл. гласник РС“ бр. 55/13, 88/2017-др. Закон, 27/2018- др.закон и 6/2020-др. закон).
 

Шеф просветне инспекције: Олгица Глишић, дипл. правник.

Шестомесечни план инспекцијског надзора за период од 01.07.2023. до 31.12.2023.
Годишњи план  инспекцијског надзора за 2022/2023. годину у области просветне инспекције.


Упутство за оснивање предшколске установе.

 
Заједничке контролне листе Преузмите
Контролна листа за предшколско васпитање Преузмите
Контролна листа за основно образовање Преузмите
Контролна листа за средње образовање Преузмите