Javna svojina grada ČačkaГеографски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна - Управа - Градска управа за инспекцијски надзор - Просветна инспекција

Просветна инспекција


Просветна инспекција врши послове инспекцијског надзора поступања школе у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката, прегледа школе у поступку утврђивања испуњености услова за почетак рада и обављања делатности, предузимања мера ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника, односно сарадника и директора, контроле испуњености услова за упис деце у школу, предузима мере за које је овлашћена законом, другим прописом или општим актом.
Прописи:
Закон о основама система образовања и васпитања («Сл.гласник РС», број 62/03, 64/03 - испр.58/04, 62/04 - испр, 101/05 - др.Закон 79/05 - др.Закон, 81/05 испр. Др.Закона и 83/05 - испр.др.Зак.).

Шеф инспекције: Лалић Миодраг, дипл. правник


Упутство за оснивање предшколске установе.


Предлог годишњег плана инспекцијског надзора за 2018/2019. годину
 

Заједничке контролне листе Преузмите
Контролна листа за предшколско васпитање Преузмите
Контролна листа за основно образовање Преузмите
Контролна листа за средње образовање Преузмите