Календар догађаја

Мај, 2024
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене мешовитог војно - цивилног аеродрома "Морава"
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20) 
 
оглашава 
РАНИ ЈАВНИ УВИД 
поводом израде 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МЕШОВИТОГ ВОЈНО-ЦИВИЛНОГ АЕРОДРОМА "МОРАВА"
 
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене мешовитог војно-цивилног аеродрома "Морава", објављена је у "Службеном гласнику РС", број 78/19.
Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 1. до 15. јула 2020. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања ( www.mgsi.gov.rs ) и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина града Краљева и града Чачка.
Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.
Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26,  11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно 15. јула 2020. године.
   
Карта посебне намене простора Преузмите
Текст просторног плана Преузмите
Претходна страна