Налазите се: Почетна - Привреда - Савет за привреду

Савет за привреду Града Чачка


Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број:020-74/16- II
7. новембар 2016. године
Ч А Ч А К    На основу члана 120. Статута града Чачка  ("Сл.лист града Чачка" бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),

    Градоначелник града Чачка, дана  7. новембра 2016. године, донео јеРЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА ЧАЧКА
I

    ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за привреду града Чачка у саставу:

1)Милисав Новичић, „Унипромет“ доо Чачак, ресор индустрија, председник;
2)Зоран Стефановић, Компанија „Слобода“ ад Чачак, ресор индустрија, члан;
3)Предраг Пантовић „ PS Fashion “, Чачак, ресор индустрија, члан;
4)Томислав Бајевић, „ Chipsi Way “ доо Чачак, ресор индустрија, члан;
5)Проф. др Милисав Митровић, ресор пољопривреда, члан;
6)Иван Глишић, Агрономски факултет Чачак, ресор пољопривреда, члан;
7)Александар Петронијевић, „Аутопревоз“ ад Чачак, ресор саобраћај и грађевинарство, члан;
8)Зорица Сретеновић, „Урбанпројект“ ад Чачак, ресор саобраћај и грађевинарство, члан;
9)Душко Ћировић, „Ратко Митровић construction “ доо Чачак, ресор саобраћај и грађевинарство, члан;
10)Срећко Шкипић, „Симград“ доо Чачак, ресор саобраћај и грађевинарство, члан;
11)Сретко Попадић, ,,Научно технолошки парк“ доо Чачак, ресор информатика, наука и технологија, члан;
12)Бранимир Плазинић, „Плазматех“ Чачак, ресор информатика, наука и технологија, члан;
13)Тихомир Јевтовић, „Калиси“ доо Чачак, ресор информатика, наука и технологија, члан;
14)Владе Ћурчић, НЛБ банка, ресор финансије, члан;
15)Адам Зимоњић, „Маестрал Плус“ доо Чачак, ресор финансије, члан;
16)Зоран Бојовић „Унипромет“ доо Чачак, ресор енергетика,члан;
17)Раде Милекић, „Електроват“ доо Чачак, ресор енергетика, члан;
18)Мара Топаловић, ,,Студио Марушка“ доо Прељина, ресор предузетништво, туризам и трговина, члан;
19)Александар Милојевић, „Етитекс“ доо Чачак, ресор предузетништво, туризам и трговина, члан;
20)Србољуб Ђурић, „Водоинжењеринг“ Чачак, ресор предузетништво, туризам и трговина, члан;
21)Драгомир Савић, Туристичка организација Чачка, ресор предузетништво, туризам и трговина, члан;
22)Бојан Бабић, Специјална болница за рехабилитацију ,,Горња Трепча“ Горња Трепча, ресор предузетништво, туризам и трговина, члан;
23)Драган Гојковић „ТГК“ Чачак, ресор предузетништво, туризам и трговина, члан;
24)Милош Танасковић, РТС, ресор брендирање и информисање, члан;
25)Слободан Марковић, „Телемарк Ссстемс“ доо Чачак, ресор брендирање и информисање, члан;
26)Владимир Костић, ,,Електродистрибуција Чачак“, ресор јавна предузећа и управа, члан;
27)Драган Јовић, ,,Алфацо инжењеринг“ доо Чачак, ресор јавна предузећа и управа, члан;
28)Горана Танасковић, Регионална привредна комора Краљево - Организациона јединица Чачак, ресор брендирање и информисање, секретар


II

    Савет за привреду града Чачка  је саветодавно тело Градоначелника у области привреде.

    Своје предлоге, иницијативе и мишљења Савет за привреду доставља Градоначелнику.


III

    Савет за привреду града Чачка:

- врши повезивање и координацију између привредних субјеката и локалне самоуправе;
- иницира разматрање питања и доношење закључака из области привреде од значаја за град Чачак;
- предлаже начине ефикасније реализације приоритетних задатака одређених стратешким документом из области привреде;
- иницира измену законских решења у појединим областима, чије је извршење у надлежности локалне самоуправе, у циљу бржег и ефикаснијег задовољења потреба правних и физичких лица у области пословне иницијативе.


IV

 Савет за привреду ради и одлучује у складу са Пословником Савета за привреду.


V

Стручне и административне послове  за потребе   Савета за привреду обављаће Градска управа за локални економски развој града Чачка.


VI

Ово Решење објавити у "Службеном листу града Чачка".


ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић

Пословник о раду Савета за привреду града Чачка Преузмите
Решење о изменама Решења о образовању Савета за привреду града Чачка Преузмите
Записник са 1. седнице Савета за привреду града Чачка Преузмите
Записник са 2. седнице Савета за привреду града Чачка Преузмите