Налазите се: Почетна - Привреда - Савет за привреду

Савет за привреду Града Чачка


Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број:020-74/16- II
7. новембар 2016. године
Ч А Ч А К


    На основу члана 120. Статута града Чачка  ("Сл.лист града Чачка" бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),

    Градоначелник града Чачка, дана  7. новембра 2016. године, донео јеРЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА ЧАЧКА

I

    ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за привреду града Чачка у саставу:

1)Милисав Новичић, „Унипромет“ доо Чачак, ресор индустрија, председник;
2)Зоран Стефановић, Компанија „Слобода“ ад Чачак, ресор индустрија, члан;
3)Предраг Пантовић „ PS Fashion “, Чачак, ресор индустрија, члан;
4)Томислав Бајевић, „ Chipsi Way “ доо Чачак, ресор индустрија, члан;
5)Проф. др Милисав Митровић, ресор пољопривреда, члан;
6)Иван Глишић, Агрономски факултет Чачак, ресор пољопривреда, члан;
7)Александар Петронијевић, „Аутопревоз“ ад Чачак, ресор саобраћај и грађевинарство, члан;
8)Зорица Сретеновић, „Урбанпројект“ ад Чачак, ресор саобраћај и грађевинарство, члан;
9)Душко Ћировић, „Ратко Митровић construction “ доо Чачак, ресор саобраћај и грађевинарство, члан;
10)Срећко Шкипић, „Симград“ доо Чачак, ресор саобраћај и грађевинарство, члан;
11)Сретко Попадић, ,,Научно технолошки парк“ доо Чачак, ресор информатика, наука и технологија, члан;
12)Бранимир Плазинић, „Плазматех“ Чачак, ресор информатика, наука и технологија, члан;
13)Тихомир Јевтовић, „Калиси“ доо Чачак, ресор информатика, наука и технологија, члан;
14)Владе Ћурчић, НЛБ банка, ресор финансије, члан;
15)Адам Зимоњић, „Маестрал Плус“ доо Чачак, ресор финансије, члан;
16)Зоран Бојовић „Унипромет“ доо Чачак, ресор енергетика,члан;
17)Раде Милекић, „Електроват“ доо Чачак, ресор енергетика, члан;
18)Мара Топаловић, ,,Студио Марушка“ доо Прељина, ресор предузетништво, туризам и трговина, члан;
19)Александар Милојевић, „Етитекс“ доо Чачак, ресор предузетништво, туризам и трговина, члан;
20)Србољуб Ђурић, „Водоинжењеринг“ Чачак, ресор предузетништво, туризам и трговина, члан;
21)Драгомир Савић, Туристичка организација Чачка, ресор предузетништво, туризам и трговина, члан;
22)Бојан Бабић, Специјална болница за рехабилитацију ,,Горња Трепча“ Горња Трепча, ресор предузетништво, туризам и трговина, члан;
23)Драган Гојковић „ТГК“ Чачак, ресор предузетништво, туризам и трговина, члан;
24)Милош Танасковић, РТС, ресор брендирање и информисање, члан;
25)Слободан Марковић, „Телемарк Ссстемс“ доо Чачак, ресор брендирање и информисање, члан;
26)Владимир Костић, ,,Електродистрибуција Чачак“, ресор јавна предузећа и управа, члан;
27)Драган Јовић, ,,Алфацо инжењеринг“ доо Чачак, ресор јавна предузећа и управа, члан;
28)Горана Танасковић, Регионална привредна комора Краљево - Организациона јединица Чачак, ресор брендирање и информисање, секретар

II

    Савет за привреду града Чачка  је саветодавно тело Градоначелника у области привреде.

    Своје предлоге, иницијативе и мишљења Савет за привреду доставља Градоначелнику.


III

    Савет за привреду града Чачка:

- врши повезивање и координацију између привредних субјеката и локалне самоуправе;
- иницира разматрање питања и доношење закључака из области привреде од значаја за град Чачак;
- предлаже начине ефикасније реализације приоритетних задатака одређених стратешким документом из области привреде;
- иницира измену законских решења у појединим областима, чије је извршење у надлежности локалне самоуправе, у циљу бржег и ефикаснијег задовољења потреба правних и физичких лица у области пословне иницијативе.


IV

 Савет за привреду ради и одлучује у складу са Пословником Савета за привреду.


V

Стручне и административне послове  за потребе   Савета за привреду обављаће Градска управа за локални економски развој града Чачка.


VI

Ово Решење објавити у "Службеном листу града Чачка".


ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић

Пословник о раду Савета за привреду града Чачка Преузмите
Решење о изменама Решења о образовању Савета за привреду града Чачка Преузмите
Записник са 1. седнице Савета за привреду града Чачка Преузмите
Записник са 2. седнице Савета за привреду града Чачка Преузмите
Записник са 3. седнице Савета за привреду града Чачка  Преузмите
Записник са 4. седнице Савета за привреду града Чачка  Преузмите
Записник са 5. седнице Савета за привреду града Чачка Преузмите