Календар догађаја

Април, 2024
*   *
П У С Ч П С Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Седамнаеста седница Скупштине града
 

За уторак 26. јул 2022. године заказана је 17. седница Скупштине града Чачка. За седницу је предложен следећи дневни ред:
 
1. Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине града Чачка
2. Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2021. годину
3. а) Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину
   б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Рзав“ Ариље број 94/2022 од 27. априла 2022. године
4. Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину
5. а) Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2021. годину
   б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 173-3 од 29. априла 2022. године
6. а) Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину
   б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 2564/3 од 29. априла 2022. године
   в) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа „Чачак“ Чачак
   г) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину
7. а) Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2021. годину
   б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 502/3 од 27. априла 2022. године
   в) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 695/2 од 28. јуна 2022. године
8. а)  Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину 
   б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 812-1/22 од 29. априла 2022. године
9. а) Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021. годину 
   б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 4/2022 од 28. априла 2022. године
10. а) Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину
    б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак број 06-04/2022-ИИ од 29. априла 2022. године
11. Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2021. годину
12. Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2021. годину
13. Извештај о раду Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2021. годину
14. а) Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2020/2021. годину
    б) Предлог одлуке о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2021/2022. годину
15. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01. 01. до 31. 12. 2021. године 
16. Предлог закључка о исправци техничких грешака у Плану генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку
17. Предлог одлуке о измени Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском градском и приградском превозу путника 
18. Предлог решења о прибављању у јавну  својину града Чачка кп. бр. 1637/1 КО Доња Трепча
19. Предлог решења о прибављању у јавну својину града Чачка кп. бр. 1575 КО Бечањ
20. Предлог решења о прибављању у јавну својину пословне зграде на кп. бр. 644/2 КО Чачак 
21. Предлог решења о прибављању у јавну својину града Чачка к.п. бр. 1683/3 и 1683/4 обе у КО Љубић
22. а) Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом приступне саобраћајнице до ППОВ „Прелићи“
    б) Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом фекалне канализације до ППОВ „Прелићи“
23. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом три топловодна прикључка на дистрибутивну мрежу система даљинског грејања у улици Цара Душана
24. Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
25. Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
26. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања        
27. Одборничка питања и одговори
Претходна страна