Календар догађаја

Јун, 2024
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Birački spisak oglasna tabla
Lokalni izbori 2024
Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Седма седница Скупштине града Чачка
 

За четвртак, 1. април 2021. године, сазвана је 7. седница Скупштине  града Чачка. За седницу је предложен следећи дневни ред:
 
1. Предлог одлуке о верификацији мандата новоизабраном одборнику
2. Предлог одлуке о јавном задуживању града Чачка       
3. Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2020. годину
4. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања  Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље  за 2021. годину
4.  б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система „Рзав“
5. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања  ЈКП „Водовод“ Чачак  за 2021. годину
5.   б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе канализације
6. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања  ЈКП „Комуналац“ Чачак  за 2021. годину
6.  б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама комуналне услуге сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада
7. Предлог плана детаљне регулације „Северни општински пут“, деоница од границе Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015. у КО Трбушани до државног пута Иб реда – број 23
8. Предлог измена  и допуна Плана детаљне регулације за планирани аеродром - Прељина
9. Предлог одлуке о изради измена и допуна дела Плана детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица“ – Здрављак
10. Предлог решења о прибављању у јавну својину реконструкцијом и догадњом локалног пута број 123-6 Овчар Бања – Врнчани – Рошци – Јанчићи – Прањани  (Катрићи)
11. Предлог решења о давању на коришћење и давању сагласности за издавање у закуп објекта на к.п. бр. 615/3 КО Премећа
12. Предлог решења о отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 6544/41 КО Чачак 
13. Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2020. годину
14. а) Извештај о раду „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2020. годину
14.  б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута „Градског позоришта Чачак“ Чачак
15. а) Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2020. годину
15.  б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
16. Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2020. годину
17. Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2020. годину
18. Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2020. годину
19. Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2020. годину
20. Извештај о раду Дома културе Чачак за 2020. годину
21. Извештај о раду  Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2020. годину
22. Годишњи извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2020. годину
23. Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2020. годину
24. Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2020. годину
25. а) Предлог одлуке о усвајању Годишњег плана Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2021. годину
25. б) Годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2020. годину
26. Предлог декларације о улози функције управљања људским ресурсима у граду Чачку
27. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања
28. Одборничка питања и одговори
Претходна страна