Календар догађаја

Април, 2024
*   *
П У С Ч П С Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Седница Скупштине града
 

За петак 28. октобар 2022. године заказана је 19. седница Скупштине града Чачка. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог решења о престанку мандата одборника

2. Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године

3. а) Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2021/2022

   б) Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2022/2023. годину

   в) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку  о  изменама и допунама Статута Предшколске Установе „Радост“ Чачак

4. а) Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2021/2022

    б) Предлог одлуке  о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2022/2023. годину

    в) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак

5. Предлог одлуке  о давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2022/2023. годину

6. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања и Плана рада “Градске стамбене агенције“ Чачак за 2022. годину

7. Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Чачак са Законом о јавним предузећима

8. Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним предузећима 

9. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину

   б) Предлог одлуке о давању сагласности на Допуну програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину

10. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени топлотне енергије за крајње купце

      б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину

      в) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број  6842/2 од 23. септембра 2022. године

11. Предлог одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште намене града Чачка

12. Предлог одлуке о образовању специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање града Чачка

13. Предлог одлуке о изменама Одлуке о организовању Установе Дом културе Чачак

14. Предлог одлуке о допуни Одлуке о градским управама

15. Предлог одлуке о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти ван здравствене установе и издавање потврде смрти

16. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом прикључног топловода и прикључне коморе за потребе зграде на Љубић кеју намењене избеглим лицима

17. Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцели број 492/1 КО Чачак

18. Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама број 525/1 и 525/2 обе КО Чачак

19. Предлог решења о давању на коришћење објекта и пословног простора и давање сагласности за издавање у закуп пословног простора Месној заједници Горња Трепча

20. а) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак

      б) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак

21. а) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци

      б) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци

22. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања       

23. Одборничка питања и одговори   

Претходна страна