Календар догађаја

Децембар, 2023
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Javna svojina grada Čačka


Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код
Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Седница Скупштине града
 

 
За среду 17. мај 2023. године заказана је 25. седница Скупштине града Чачка. За седницу је предложен следећи дневни ред:
 
1. Предлог одлуке о престанку мандата одборника Скупштине града Чачка
2. Предлог одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине града Чачка
3. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2022. годину
4. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину
5. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа за период од 01.01. - 31.12.2022. године ( III и IV квартал)
6. а) Извештај о пословању ЈП "Рзав" Ариље за 2022. годину
   б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Рзав" Ариље број 140/2023 од 27. априла 2023. године
7. а) Извештај о пословању ЈКП "Дубоко" Ужице за 2022. годину
   б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице број 28/5 од 30. марта 2023. године
8. а) Извештај о пословању ЈКП "Чачак" Чачак за 2022. годину
   б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Чачак" Чачак број 2128/3 од 29. марта 2023. године
    в) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину
    г) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма буџетске помоћи ЈКП "Чачак" Чачак за 2023. годину
9. а) Извештај о пословању ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за 2022. годину
   б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Паркинг сервис" Чачак број 477/3 од 24. априла 2023. године
   в) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП "Паркинг сервис" Чачак за 2023. годину
10. а) Извештај о пословању ЈП "Градац" Чачак за 2022. годину
    б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈП "Градац" Чачак за 2023. годину
11. а) Извештај о пословању ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2022. годину
    б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Моравац" Мрчајевци број 4/2023 од 28. марта 2023. године
    в) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама воде
    г) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени за комуналну услугу сакупљања и транспорта комуналног отпада
    д) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2023. годину
    ђ) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма буџетске помоћи ЈКП "Моравац" Мрчајевци за 2023. годину
12. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП "Комуналац" Чачак за 2023. годину
    б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма коришћења буџетске помоћи ЈКП "Комуналац" Чачак за 2023. годину
13. а) Извештај о раду Јавне установе "Туристичка организација Чачка" Чачак за 2022. годину
    б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма рада ЈУ "Туристичка организација Чачка" за 2023. годину
14. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут "Центра за неговање традиције" Чачак
15. Предлог одлуке о изради Измена и допуна плана детаљне регулације за планирани аеродром - Прељина за зоне пословно - производних функција
16. Предлог решења о прибављању из јавне својине Републике Србије у јавну својину града Чачка к.п. бр. 498/5, 498/6 и 498/7 све у КО Чачак - локација планираног комплекса затвореног базена
17. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом фекалне канализације у Лозници
18. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом постројења за пречишћавање фекалних отпадних вода у Доњој Трепчи и главног фекалног канализационог колектора у Доњој Трепчи и Горњој Трепчи
19. Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама бр. 527/1 и 527/2 обе у КО Чачак ради изградње дела Синђелићеве улице
20. Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцели 639/3 КО Чачак
21. Предлог решења о прибављању у јавну својину града Чачка к.п. бр. 176/1 КО Кукићи
22. Предлог програма о Изменама и допунама програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине у 2023. години
23. Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Чачак за 2023. годину
24. Предлог одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2023. години
25. Предлог решења о давању претходне сагласности оснивачима спортског удружења да назив спортског удружења може да садржи назив града Чачка
26. а) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца "Комуналац", Чачак
    б) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца "Комуналац", Чачак
27. Предлог решења о  именовању директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља "Градско зеленило" Чачак
28. Предлози решења о разрешењима односно изборима у појединим радним телима
29. Предлози Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања       
30. Одборничка питања и одговори
Претходна страна